Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 15 Srpen 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Pokora je skromnost duše
STALO SE: V Liberci pokřtili novou audioknihu pro nevidomé děti z celého Česka
Nevidomí v Liberci testovali novou navigaci Naviterier
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ - Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Mosty – Miroslav Mach
S Eliškou Hluší za historií kultury nevidomých
ZORA RADÍ: O čem se moc nemluví – Bipolární porucha II. část
Jak zvýšit účinnost hubnutí i léčby diabetu
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Jak se „bořily“ bariéry při užívání peněz
Speciální brýle namísto vodicího psa
ZDRAVÍ: Naučit se echolokaci
Průlom v očním lékařství? Záplata z kmenových buněk vrátila dvěma lidem zrak
KULTURA: Zveme vás do divadla Husa na provázku
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
INZERCE


ZORA RADÍ: O čem se moc nemluví – Bipolární porucha II. část


Bipolární porucha (dále BAP) se nemusí u každého pacienta projevovat stejně. Liší se nejen četností (cyklováním) epizod depresivních a manických, ale i převažujícími epizodami, většinou častěji se vyskytující depresí. Rozdíl je i v intenzitě manických epizod.
Klidové období se nazývá remise. V této době je pacient vyrovnaný, klidný, má dobrou náladu a obvyklé reakce. Může normálně pracovat, navazovat vztahy, věnovat se svým zájmům. Délka a kvalita remise je nepochybně závislá na vhodné medikaci a psychoterapii.
Odborníci mají za to, že plně rozvinutá bipolární porucha se vyskytuje celosvětově u1 % populace bez ohledu na zeměpisné nebo kulturní prostředí. Slabší formy bipolární poruchy se mohou projevovat až u 5 % populace.

„Můj otec trpí bipolární poruchou. Býval často hospitalizován, ale později začal dostávat injekce, které mu umožnily celkem normální život s tím, že musí jít každé 4 měsíce k lékaři pro další dávku tohoto léku. Otec chodí do práce, funguje normálně, pomáhá mi, protože mám silnou zrakovou vadu a žiji samostatně. Zajímalo by mě, jestli se přece jen nedá tahle psychická nemoc vyléčit. Také bych chtěla vědět, jaká je pravděpodobnost dědičnosti a kdy se to může, třeba u mě, projevit. Mám vrozenou degeneraci sítnice, a tak jsem hodně opatrná v hledání partnera, ačkoliv jsem už přetáhla pětadvacet let. Další dědičná zátěž, tedy bipolární porucha, by hodně omezila možnosti založit si rodinu.“
Z. M.

Dědičnost bipolární afektivní poruchy (BAP) je velmi pravděpodobná, i když se vůbec vyskytnout nemusí. Za tímto účelem je vypracována řada metod, které sledují projevy chování a případné znaky tohoto psychického onemocnění už od dětských let. Náladovost v pubertě nemusí být příznakem BAP, ale nelze ji podceňovat tam, kde někdo z rodičů touto poruchou trpí.
Jestliže se v rodině vyskytuje BAP v předchozí generaci, doporučuji vyhledat specializované pracoviště (např. pražská nemocnice Motol), kde se budou věnovat případným rizikům. Když se BAP prokáže, je důležité, aby porucha byla spolehlivě diagnosticky potvrzena co nejdříve, aby mohla být okamžitě zahájena léčba, a to farmakoterapie i psychoterapie.

„Udivilo mě, když jsem v jednom článku v novinách zjistila, že je poměrně vysoké procento výskytu tzv. bipolární afektivní poruchy, kterou jsme znávali jako maniodepresivní psychózu. Z článku ale nevyplývají příčiny. Může to být třeba výchovou nebo nevhodným životním prostředím?“

Současná psychiatrie už dávno není na pochybách, že příčinou bipolární poruchy je především nerovnováha biochemických látek v mozku, tzv. neurotransmiterů (např. serotonin, dopamin, noradrenalin atd.). V žádném případě nejsou manické ani depresivní epizody projevem nějaké osobnostní slabosti, rozmaru nebo nekázně. Vždy jde o biologicky podmíněnou nemoc, jako je např. diabetes.
BAP se může projevovat už před pubertou jako „zlobení“ dítěte, nejčastěji je zjevná (s prvními manickými epizodami) kolem osmnáctého roku.
Průběh tohoto onemocnění i jeho závažnost může být podmíněna nevhodným rodinným prostředím, silným stresem (např. náročné studium) nebo požíváním alkoholu a drog.
Odkládání nebo zanedbání léčby může mít za následek chronicitu tohoto onemocnění a výskyt závažných následků (např. sebevražedné pokusy). Pokračování příště.
Dr. Jaroslava Novotná


Obsah

ÚVODEM: Pokora je skromnost duše
STALO SE: V Liberci pokřtili novou audioknihu pro nevidomé děti z celého Česka
Nevidomí v Liberci testovali novou navigaci Naviterier
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ - Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Mosty – Miroslav Mach
S Eliškou Hluší za historií kultury nevidomých
ZORA RADÍ: O čem se moc nemluví – Bipolární porucha II. část
Jak zvýšit účinnost hubnutí i léčby diabetu
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Jak se „bořily“ bariéry při užívání peněz
Speciální brýle namísto vodicího psa
ZDRAVÍ: Naučit se echolokaci
Průlom v očním lékařství? Záplata z kmenových buněk vrátila dvěma lidem zrak
KULTURA: Zveme vás do divadla Husa na provázku
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
INZERCE


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 15 Srpen 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček,
Petr Mašek, Ilona Ozimková,
Mgr. Ing. Antonín Vraný
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Pokora je skromnost duše
STALO SE
V Liberci pokřtili novou audioknihu pro nevidomé děti z celého Česka
Nevidomí v Liberci testovali novou navigaci Naviterier
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ
Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS
Mosty – Miroslav Mach
S Eliškou Hluší za historií kultury nevidomých
ZORA RADÍ
O čem se moc nemluví – Bipolární porucha II. část
Jak zvýšit účinnost hubnutí i léčby diabetu
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Jak se „bořily“ bariéry při užívání peněz
Speciální brýle namísto vodicího psa
ZDRAVÍ
Naučit se echolokaci
Průlom v očním lékařství? Záplata z kmenových buněk vrátila dvěma lidem zrak
Čeští lékaři objevili gen zodpovědný za vážné onemocnění rohovky
KULTURA
Zveme vás do divadla – Divadlo Husa na provázku
SPORT
Černobílé problémy
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR