Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 15 Srpen 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Pokora je skromnost duše
STALO SE: V Liberci pokřtili novou audioknihu pro nevidomé děti z celého Česka
Nevidomí v Liberci testovali novou navigaci Naviterier
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ - Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Mosty – Miroslav Mach
S Eliškou Hluší za historií kultury nevidomých
ZORA RADÍ: O čem se moc nemluví – Bipolární porucha II. část
Jak zvýšit účinnost hubnutí i léčby diabetu
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Jak se „bořily“ bariéry při užívání peněz
Speciální brýle namísto vodicího psa
ZDRAVÍ: Naučit se echolokaci
Průlom v očním lékařství? Záplata z kmenových buněk vrátila dvěma lidem zrak
KULTURA: Zveme vás do divadla Husa na provázku
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
INZERCE


ÚVODEM: Pokora je skromnost duše


Celý citát zní Pokora je skromnost duše, lék proti pýše a připisuje se Voltairovi. Vlastním jménem François Marie Arouet, filosof, básník a spisovatel, měl celý život problémy s vrchností. A nejen s tou církevní, jíž se nelíbila jeho filosofie – bývá označován za jednoho z největších bezbožníků. Shodou okolností posledního května to bylo právě 240 let, co v Paříži zemřel v na svou dobu poměrně vysokém věku 84 let. Přes všechno, co se mi na tomto nekompromisním kritikovi všech náboženství líbí, dovolil bych si pochybovat o tom, že shora použitý citát je upřímně míněný. Možná však, a to je horší varianta, si neuvědomoval, jak dalece svou tvorbou se opaku pokory, to jest pýchy, dopouštěl. A pikantní je, že čtrnáct let po jeho smrti vypuknuvší revoluce sice podle jeho učení odmítla Boha, nastolila cosi jako Nejvyšší bytost – Voltaire byl deista –, ale že by poté zavládla jím tak vzývaná racionalita a zanikly mýty, to ani náhodou. Snad jen v technologii poprav díky lékařem Dr. Guilottinem propagovanému popravčímu stroji se racio ujalo…
Leč o tom jsem psát nechtěl, spíše o pokoře. Ono to s ní totiž není vůbec jednoduché. Okázale projevovaná pokora je podle mého soudu tou nejvyšší formou pýchy vůbec. Nejspíš by se ani neměla na veřejnosti ukazovat, demonstrovat. Pokora člověka by měla být cudnější než Cudnost sama. Nepřijdete na to ve dvaceti – to z člověka přímo tryská pýcha: na vlastní sílu, na autentické názory a rozum (vidíte, už tyhle dvě kategorie jdou proti sobě!), na vlastní schopnosti… – mluvím ostatně z vlastní zkušenosti se sebou samým. Pokora nikdy není samostatná člověčí kvalita, „pokora jako taková“ – takto obdařený člověk by byl něco mezi sci-fi a hororovou figurou. Tou pozitivní vlastností je „pokora vůči něčemu“. Vůči dílu jako takovému. Vůči práci, jak svojí, tak cizí. Na tu již vykonanou, na tu lze být i hrdý. Pokoru vyžaduje ale ta práce, která člověka teprve čeká. Pokorný mám být také vůči řemeslu, cítit ji před nashromážděnými dovednostmi, které řemeslo v posledku tvoří. Vůči něčemu, co mě přesahuje, a nakonec i vůči údělu, vlastnímu osudu.
V tomto čísle Zory je té skutečné, autentické pokory poměrně dost. Je totiž obsažena v každé pomoci, zvlášť když pomáhat stojí námahu, překonávání sebe či jiných překážek. O pomáhajících lidech i proto píšeme rádi, že jejich ego nekyne jak špatně zadělané těsto a nepřetéká ze stolu na podlahu, a přesto z dobře vedeného a napsaného rozhovoru vyplyne jejich lidská velikost. Pokora je ale i za každým vědeckým objevem, za překonání i té sebemenší bariéry, za každodenní mravenčí prací.
Pokud se vám zdám tentokrát trochu moc patetický, omlouvám se, domnívám se však, že někteří lidé a některé jejich počiny si trochu toho pathosu zaslouží.
Inspirativní čtení na léto za sebe i redakci přeje

Václav Senjuk


Obsah

ÚVODEM: Pokora je skromnost duše
STALO SE: V Liberci pokřtili novou audioknihu pro nevidomé děti z celého Česka
Nevidomí v Liberci testovali novou navigaci Naviterier
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ - Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Mosty – Miroslav Mach
S Eliškou Hluší za historií kultury nevidomých
ZORA RADÍ: O čem se moc nemluví – Bipolární porucha II. část
Jak zvýšit účinnost hubnutí i léčby diabetu
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Jak se „bořily“ bariéry při užívání peněz
Speciální brýle namísto vodicího psa
ZDRAVÍ: Naučit se echolokaci
Průlom v očním lékařství? Záplata z kmenových buněk vrátila dvěma lidem zrak
KULTURA: Zveme vás do divadla Husa na provázku
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
INZERCE


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 15 Srpen 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček,
Petr Mašek, Ilona Ozimková,
Mgr. Ing. Antonín Vraný
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Pokora je skromnost duše
STALO SE
V Liberci pokřtili novou audioknihu pro nevidomé děti z celého Česka
Nevidomí v Liberci testovali novou navigaci Naviterier
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ
Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS
Mosty – Miroslav Mach
S Eliškou Hluší za historií kultury nevidomých
ZORA RADÍ
O čem se moc nemluví – Bipolární porucha II. část
Jak zvýšit účinnost hubnutí i léčby diabetu
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Jak se „bořily“ bariéry při užívání peněz
Speciální brýle namísto vodicího psa
ZDRAVÍ
Naučit se echolokaci
Průlom v očním lékařství? Záplata z kmenových buněk vrátila dvěma lidem zrak
Čeští lékaři objevili gen zodpovědný za vážné onemocnění rohovky
KULTURA
Zveme vás do divadla – Divadlo Husa na provázku
SPORT
Černobílé problémy
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR