Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 15 Srpen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník Tommy


ÚT


Jestlipak byl někdy v Zoře článek s takto krátkým názvem? Odvažuji se tvrdit, že ne!
Ale abych nezdržovala: Ono ÚT znamená Úředníček Tupesy. Onen šikovný chlapík, Jaroslav Úředníček, původně strojní zámečník, se v Modré na Slovensku seznámil s výrobou keramiky, no a v roce 1914 s ní začal právě ve zmíněné vsi na Uherskohradištsku.
Léta běžela, poměry se měnily, ale od té doby vznikaly na džbáncích, svícnech, mísách či květináčích pod šikovnýma rukama maléreček překrásné vzory. V mnohém původní, ale ze Slovenska byla převzatá tzv. bolerázská růže. Na ty ornamenty je nutné vidět, ale tvary zmíněných i jiných výrobků jsou příjemné i pro hmat.
A proč o tom všem píši? Už léta nám vždy během jara přichází z kyjovské odbočky SONS pozvání na příjemné přátelské setkání zrakově postižených, jehož hlavním programem je výlet, často spojený se zajímavou exkurzí. No a tentokrát jsem se rozhodla onu milou nabídku konečně přijmout.
Kyjovská SONS má pěkné prostory v tamější knihovně, mnohý ze čtenářů je jistě navštívil. Hned v devět ráno nás čekalo pěkné přijetí s chutným pohoštěním, pak odjezd autobusem do Tupes.
V této obci mají areál místního muzea, kde si lze v původním, nyní obestavěném domku prohlédnout, jak vypadalo bydlení před sto lety – s kachlovými kamny a vysoko nastlanou postelí s vyšitým přehozem. Něco takového lze ještě sem tam potkat, ale to ostatní už ne.
Párkrát jsem zaslechla, v souvislosti s turistikou v naší zemi, slogan Česko, země příběhů. A zrovna zde lze jeden potkat. Dáma, která nás očekávala v roli průvodkyně, Věra Marková, rozená Úředníčková, je vnučkou pana Úředníčka. První paní mu zemřela, to už měl 5 dětí, s druhou ženou pak 17, tedy všeho všudy (slovy) dvaadvacet. A všichni keramici. Nejstarší dcera Boženka pracovala na nových vzorech.
Byla řeč i o vzestupech a pádech místní výroby. V 70. letech se stala tupeská keramika velice módní, což sama pamatuji. Po roce 1990 zas nastal útlum. Teď přijíždějí dost často mladí lidé, kupují si ji do svých nových domků či přestavovaných chalup.
Džbánek jsem si tam nevyrobila, ale „vymalovala“ jsem si hrníček. Jsem zvědavá, jak bude vypadat, ale věřím, že originálně. Keramika byla i ke koupi, tak proč si nepřivézt třeba pěkný zvoneček?
Není místo podrobně vylíčit celý tupesský příběh, ale možná je to typ na výlet pro dobrou partu?
A ještě něco málo z všeobecně dobře známé kyjovské knihovny. Po návratu z příjemného výletu nás čekal skvělý oběd, španělské ptáčky s knedlíkem, výtvor zrakově postižené paní Julínkové a jejího manžela. A byl i čas se vzájemně představit, sešlo se nás kolem 30, a popovídat si. A že vládla slovácky srdečná atmosféra, jely nám autobusy i vlaky nějak příliš brzy!
Tož nezbývá než poděkovat paní Haně Vrtkové i ostatním kolem za příjemně prožitý den. S těmi, kdo letos přijeli, i s jinými, kteří už dané prostředí znají a nevyšlo jim to nebo je zatím nenapadlo se za Kyjováky podívat, zas příští rok v červnu na shledanou se těší všichni tamější. A, bude-li živa a zdráva, i

Eva Budzáková


Obsah

Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník Tommy


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 15 Srpen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník TommyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR