Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 15 Srpen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník Tommy


Práva cestujících v autobusové dopravě


V březnu začalo účinkovat nařízení 181/2011/EU o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Toto nařízení je platné v celé Evropské unii, a týká se zejména pravidelné linkové dopravy, a to jak té vnitrostátní, tak i mezinárodní. Pokrývá široké spektrum situací, včetně nehod, zpoždění či povinnosti informovat. My se však v tomto článku zaměříme pouze na práva specifická pro osoby se zrakovým postižením.

Nejdůležitějším právem je zákaz jakékoli diskriminace, což v praxi znamená, že nám nesmí být odmítnuta přeprava z důvodu našeho postižení, a stejně tak nesmíme být diskriminováni ani vyšší cenou. Přepravu lze odmítnout pouze s odkazem na zdraví a bezpečnost, což je podmínka, která se bude u osoby postižené pouze na zraku odůvodňovat obtížně; nařízení navíc požaduje, aby v případě, že lze překážku odstranit průvodcem, přepravoval se tento bezplatně.

Nařízení dále požaduje, aby dopravci i provozovatelé terminálů zavedli školení zaměřená na problematiku zdravotního postižení pro svůj personál, který přichází do styku s cestujícími. Po absolvování takového školení by personál měl mít povědomí o komunikaci a vhodném přístupu k osobám se zrakovým postižením, o tom, jaké překážky takové osoby překonávají, o úlohách a potřebách asistenčního psa, a u tras nad 250 km by měl znát i techniky doprovázení zrakově postiženého. Ačkoli je nařízení platné celoevropsky, umožňuje členským zemím zavedení školení odložit, a většina zemí této možnosti využila. Česká republika a např. Slovensko jsou však jedny z mála zemí, které odkladu nevyužily.

Konečně nařízení zaručuje odpovídající informace v průběhu celé cesty. Dopravci a provozovatelé terminálů však takové informace poskytují v přístupné podobě pouze na žádost a pouze tehdy, je-li to proveditelné.

Tím jsme vyčerpali nejpodstatnější práva, která jsou platná za všech okolností. Za zmínku, věřím, stojí ještě tři práva, která jsou však garantovaná pouze u spojů nad 250 km.

Prvním z nich je bezplatná pomoc poskytovaná zaměstnanci dopravců a určených terminálů. Terminály, v nichž se pomoc poskytuje, si každá země volí sama. U nás pak ministerstvo dopravy určilo všechny zastávky, které mají vlastní personál a na nichž staví alespoň jedna mezinárodní linka. Jmenovitě je uvádíme na konci článku.
Pomocí se myslí zejména doprovod k autobusu včetně nalezení sedadla, přestup z jedné linky na druhou, doprovod do čekárny a naložení či vyzvednutí zavazadel. O potřebě pomoci je nutné dopravce či provozovatele terminálu uvědomit nejméně 36 hodin předem a na terminál je třeba dorazit v půlhodinovém předstihu, není-li domluveno jinak. Při samotné jízdě pak má zrakově postižený nárok na získání nezbytných informací o cestě, a to v přístupné podobě.

Druhým právem, které se vztahuje pouze na spoje nad 250 km, je právo vzít si do autobusu uznaného asistenčního psa. Kloníme se k výkladu, že jde o terminologickou nejednotnost, a že se takovým psem myslí i pes vodicí. Protože na vnitrostátních linkách je přeprava vodicích psů povolena dostatečně již dřívější legislativou, uvedení délky spojů nad 250 km lze vnímat jako rozšiřující právo.

Třetím právem souvisejícím s délkou spoje je právo na přístupnost všech příslušných obecných informací týkajících se cesty a podmínek přepravy, případně včetně elektronické rezervace a informací poskytovaných on-line.

Na závěr bychom vás rádi požádali, abyste nás informovali o svých zkušenostech a dali nám vědět, pokud budete čelit jakýmkoli nesnázím.
Kontaktní mail je bariery@sons.cz, telefon 221 462 442.
Pouze pokud se ozvete, budeme moci usilovat o nápravu. Je vhodné upozornit, že nařízení je poměrně nové, a zřejmě nelze očekávat, že o něm všichni budou hned dostatečně vědět a že bude vše od počátku fungovat dokonale. Se zdrženlivě položenou žádostí však lze jistě uspět často i tam, kde si všech nových povinností nejsou třeba ještě perfektně vědomi.

Seznam terminálů, na kterých se poskytuje pomoc u spojů nad 250 km (telefonická spojení v současnosti postupně zjišťujeme):

1. Brno, ÚAN Zvonařka
2. České Budějovice, autobusové nádraží
3. Hradec Králové, Terminál HD
4. Jablonec nad Nisou, autobusové nádraží
5. Jihlava, autobusové nádraží
6. Karlovy Vary, Terminál
7. Liberec, autobusové nádraží
8. Mladá Boleslav, aut. st.
9. Pardubice, autobusové nádraží
10. Olomouc, autobusové nádraží
11. Ostrava, ÚAN
12. Plzeň, CAN
13. Praha, ÚAN Florenc
14. Teplice, autobusové nádraží
15. Zlín, autobusové nádraží

Jan Urbánek
Metodické centrum odstraňování bariér


Obsah

Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník Tommy


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 15 Srpen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník TommyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR