Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 15 Srpen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník Tommy


Sociálně právní komise SONS ČR informuje


Přinášíme informace z jednání sociálně právní komise SONS, které se uskutečnilo v pondělí 10. června 2013.
Komise průběžně sleduje dění ohledně audiopopisu a netlumočení cizojazyčných zpravodajských vstupů.
Co se týče audiopopisu, Rudolf Volejník vytvořil obecný návod na nastavení audiopopisu na televizních přijímačích (viz dubnová Zora 2013). Komise se shoduje, že je třeba informace průběžně aktualizovat jak v Zoře, tak v konferenci Vis-Imp.
Co se týče nepřekládání cizojazyčných zpravodajských vstupů, na Republikové radě SONS byla dne 21. 6. 2013 vyhodnocena anketa, oslovující osoby, které sledují zpravodajství České televize. Na otázku „Vadí mi, když se v televizním zpravodajství cizojazyčné vstupy nepřekládají do češtiny?“ odpovědělo „ANO“ 507 respondentů, „NE“ 4.
Podle statistických údajů používaných bývalým premiérem Petrem Nečasem žije v České republice 87000 nevidomých; číslo 507 tedy představuje téměř 0,6 % všech českých nevidomých; to na první pohled není moc. Porovnáme-li však takové procento s celkovým počtem obyvatel, naroste číslo rázem na 60000, a to je víc, než bylo zapotřebí k uznání kandidatury na prezidenta republiky. Další kroky byly záměrně pozdrženy v důsledku povodní, které jsou pro sdělovací prostředky daleko prioritnější.
Komise stále sleduje návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Vedení SONS společně s Lubošem Zajícem se zabývají problematikou týkající se dalšího vývoje SONS spojeného se změnou občanského zákoníku.
Viktor Dudr podal informaci o dosavadním ozvučení 130 bankomatů České spořitelny, okolo 600 bankomatů ČSOB. Aktualizovaný seznam bankomatů naleznete na webu SONS v položce Bankomaty (http://www.sons.cz/docs/bankomaty).
Komise též byla informována o přítomnosti představitelů SONS (Polášek, Zajíc) jako jedné z několika organizací zastupujících zájmy osob se zdravotním postižením na jednání na MPSV ohledně průkazu pro osoby se zdravotním postižením a o příspěvku na mobilitu. S nástinem dalšího vývoje v této oblasti jste se mohli seznámit v červencovém čísle časopisu Zora a prostřednictvím konference Vis-Imp v článku Luboše Zajíce týkajícím se nejčastějších dotazů klientů sociálně právní poradny SONS.
Komise byla též informována, že v číselníku VZP došlo u zdravotnických prostředků hrazených ze zdravotního pojištění ke změně u slepeckých holí. Změnila se položka životnost jedné hole z 12 na 4 měsíce, tudíž by neměl být již problém získat nárok na 3 kusy slepecké hole stejného druhu za rok. Detailně o tomto problému informuje rovněž článek Luboše Zajíce v červencovém čísle časopisu Zora, jakož i konference Vis-Imp a Inpora.
V oblasti předepisování zdravotnických prostředků sledujeme vývoj návrhu zákona o zdravotnických prostředcích, především problematiku úhrad zdravotních pojišťoven, neboť v připomínkovém řízení ministerstvo zdravotnictví neakceptovalo náš požadavek plné úhrady slepeckých holí zdravotními pojišťovnami.

Pavel Ptáčník seznámil komisi s novinkami z legislativy:

1. Novela zákona o sociálních službách:
– u spolků již nebude omezení na poskytování sociálních služeb;
– zpřesnění registrace sociálních služeb;
– půjčovny kompenzačních pomůcek zůstanou u odborného sociálního poradenství.
2. S-Karty: ve sněmovně je nyní zákon na zrušení s-Karet.
3. Antidiskriminační zákon: je zakomponována ochrana toho, kdo ohlásí korupci.
4. Novela školského zákona:
– nová definice speciálních potřeb zdravotně postižených dětí;
– bylo by 5 stupňů podpůrných opatření;
– podpora speciálních škol.
5. Novela zákona o zaměstnanosti:
– bude opět obnoven statut zdravotně znevýhodněných se zpětnou účinností;
– formální změny některých specializovaných příspěvků.
6. V době konání zasedání naší komise probíhá mezinárodní diplomatická konference Světové organizace pro duševní vlastnictví v Marrákeši ohledně smlouvy o přeshraničním pohybu autorsky chráněných uměleckých děl (zpravidla knih) ve speciálních formátech pro nevidomé. Luboš Zajíc k tomu poznamenává, že SONS poskytla ministerstvu kultury stanovisko k podpoře funkčních nástrojů v oblasti autorského práva.
7. Zákon o ochraně krajiny a přírody: řešen vstup speciálně označených vozidel bez poplatku (ministerstvo životního prostředí tuto úpravu zařadilo z vlastního popudu).
8. Byly otevřeny volební zákony: výsledně byl by jeden zákon společný pro volby do Poslanecké sněmovny, do krajských zastupitelstev i do místní samosprávy. Pro nevidomé zůstávají stále stejné právní úpravy jako dříve.
9. Nařízení vlády o minimální mzdě: snaží se zakonzervovat minimální mzdu pro držitele invalidních důchodů.

Marcela Šmídová & Rudolf Volejník


Obsah

Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník Tommy


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 15 Srpen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník TommyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR