Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 15 Srpen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník Tommy


Kurz finanční gramotnosti


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR podporuje těžce zrakově postižené občany v jejich zapojování do aktivního života. Velkou bariérou při začleňování osob se zrakovým postižením do společnosti a na trh práce je nedostatek informací ohledně nakládání s finančními prostředky a nebezpečí dluhové krize. Z iniciativy Ing. Alice Martinkové a dalších pracovníků SONS vznikl projekt s názvem Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením. Dvouletý projekt byl zahájen 1. ledna 2013 a je financován z Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Průběhy čtyřdenních kurzů (vždy jeden den v týdnu) v regionech ČR organizuje Lenka Koubová.
Kurzy zajišťuje dodavatelsky firma Claritas, o. p. s., jejíž kvalifikovaný finanční poradce Jiří Hasman zahájil projekt červnovým kurzem v Mladé Boleslavi. O jednotlivých tématech už bylo v naších interních sdělovacích prostředcích psáno.
Podmínkou realizace každého kurzu je účast maximálně 13 osob. Do kurzu v Mladé Boleslavi se přihlásilo 13 zájemců, kteří splňovali stanovené podmínky kurzu. Kapacita byla tedy naplněna. Jedna frekventantka dojížděla z Českého Brodu a jeden ze Semil, i z toho je vidět zájem účastníků. Frekventanti měli k dispozici materiály ve zvětšeném černotisku, v digitální podobě a nakonec bude zpracována i zvuková verze.
K tomu, že byl kurz zajímavý a poučný, přispěl jistě lektor Jiří Hasman. Samotní účastníci vytvořili přátelské prostředí. O tom vypovídá téměř stoprocentní účast.
Tento příspěvek by mohl motivovat ty z vás, kdo ještě váháte, zda se přihlásit. Je to pro nás, dovolím si říct, životně důležité. Zrakově postižení lidé patří do skupiny těch nejohroženějších občanů v oblasti financí.
Pro ty, kteří nebudou kurz absolvovat a chtějí mít bezplatnou odbornou odpověď na svůj problém, doporučuji kontakt na poradnu.
Finanční poradenství poskytuje Jana Rýdlová:
pondělí až pátek 8–12 hodin
telefonicky na číslech 221462492 nebo 774033497,
e-mailem: rydlova@sons.cz

František Krčma


Obsah

Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník Tommy


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 15 Srpen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník TommyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR