Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 15 Srpen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník Tommy


Zahrada pro radost


Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči Ke špitálskému lesu v Plzni-Doubravce si výhradně „svýma rukama“ upravuje zahradu. Na postupné kultivaci se podíleli učitelé, rodiče i sami předškoláci. „Na zahradu nevstoupila jediná firma,“ prohlásila hrdě ředitelka školky Karla Kaprová při červnovém Víkendu otevřených zahrad.
„To jsem nikde nezažila,“ pochválila výjimečný přístup architektka Jana Kadlecová, podle jejíhož návrhu zahrada postupně vzniká. Už na podzim tu mohly děti nasedat do dřevěného vláčku nebo autobusu a na horním konci zahrady pod lesem si prohlížet, jací broučci se jim nastěhovali do malého domečku – hmyzária.
Největší změny se odehrály na jaře. Školka dostala vítaný příspěvek 90 tisíc od Plzeňského kraje a další peníze ze skautské sbírky, za které přibyly nové stavby do spodní části zahrady. „Vyhlásili jsme brigádu pro siláky a chlapi se chytli,“ popisuje s úsměvem úspěšné dokončení Karla Kaprová. Tatínci postavili dětem dřevěný domek na nářadí, přístřešek na obří
pískoviště a klády kolem ohniště. Vedle mají malí „Indiáni“ čtyři týpí z vrbových proutků. K poznávání různých rostlin a bylinek jsou určeny nové záhonky a ovocný minisad ze čtyř jabloní a dvou švestek.
Po prázdninách se školka pustí do projektu Voda – zdroj života, jehož největším lákadlem bude suchý rybník. „Zahradu chceme i nadále přetvářet svépomocí, finance jsou určeny především k nákupu samotného materiálu,“ připomněla ředitelka školky.

red.


Obsah

Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník Tommy


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 15 Srpen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník TommyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR