Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 15 Srpen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník Tommy


Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou


Ve středu 29. května uspořádal Nadační fond Mathilda a Tyfloservis, o. p. s., ve velkém sále Černínského paláce v Praze pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberka a paní hraběnky Mathildy Nostitzové 12. ročník benefičního koncertu S jarem za ruku.
Paní hraběnka poděkovala přítomným za poskytovanou podporu k realizaci projektů zaměřených na zlepšení kvality života nevidomých, slabozrakých a jinak zdravotně postižených osob. Jedná se zejména o projekty, na které nedosahuje financování ze strany státu. Ředitel Tyfloservisu PhDr. Josef Cerha v této souvislosti upozornil na zesilující trend ve společnosti, kde je sociální rehabilitace zrakově postižených chápána jen jako bohulibé hobby či snad záliba.
Tradiční zvoneček vděčnosti letos z rukou ředitele Tyfloservisu a předsedkyně jeho správní rady, vedoucí Katedry speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy doc. PhDr. Ley Květoňové, Ph.D., převzala vedoucí lékařka Centra zrakových vad v Praze-Motole MUDr. Jitka Řehořová.
V následujícím hudebním programu se nejdříve představilo dívčí vokální trio Makabara, které tvoří absolventky Konzervatoře Jana Deyla – Marie Vostatková, Kateřina Uličná a Barbora Janová. Lidové písně a spirituály v jejich podání uspokojily i náročného posluchače. Ten si přišel na své i poté, když nastoupil Ondřej Havelka jeho Melody Makers. Potěšila až přímo nadchla autentická interpretace populární hudby období raného a vrcholného swingu od počátku třicátých až k raným letům čtyřicátým. Připravený pestrý repertoár zahrnoval atraktivní skladby širokého žánrového spektra, sweet and hot, od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big-bandů.
Byl to zkrátka večer plný uznání a silných prožitků, právem odměňovaných bouřlivým potleskem i v průběhu skladby.  
Jiří Reichel


Obsah

Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník Tommy


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 15 Srpen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Práva cestujících v autobusové dopravě
Zvoneček pro MUDr. Jitku Řehořovou
Kurz finanční gramotnosti
Alarmující čísla z Francie
Zahrada pro radost
Zpráva z jihu
Stopy 8 – Proměny
Příběh nevidomého faráře
Qardo 2013
ÚT
Faraónovy poklady
Šance na adopci
Životní optimista
Bojovník TommyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR