Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 5 Březen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě 
Veselé vaření
"Trhák" Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Vítání jara


Ve středu 3. dubna vás srdečně zveme do Brna na tradiční koncert Vítání jara 2013. Hudební produkce se uskuteční v sále Konzervatoře Brno, Tř. Kpt. Jaroše 45 (vchod z ulice Lužánecké). Začíná v 17 hodin.
Koncert pořádají pracovníci oddělení dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně již podvacáté. První Vítání jara se odehrálo v roce 1993.
Na začátku tradice byl záměr tří čerstvých absolventek pražské konzervatoře (nyní Konzervatoř Jana Deyla) zahrát si maturitní program také v Brně. Na doporučení PhDr. Josefa Smýkala jsme požádaly o spolupráci vedení Konzervatoře Brno. Tenkrát nám zde vyšli vstříc a zapůjčili nám svůj koncertní sál včetně klavíru. Tím se nám podařilo obnovit tradici koncertů, které v Brně začal počátkem 70. let 20. století organizovat právě PhDr. Josef Smýkal.
Na dřívějších i současných koncertech tradičně účinkují bývalí žáci Základní školy pro nevidomé a slabozraké v Brně, pozdější posluchači nebo absolventi Konzervatoře a Střední školy Jana Deyla v Praze. V poslední době zde účinkují jako hosté i nevidomí a slabozrací absolventi z jiných škol.
Každý koncert je vždy připomínkou učitele nebo jiné osobnosti působící v ústavu nebo pozdější škole pro nevidomé v Brně, ale také dalších nevidomých a slabozrakých osobností, které celý svůj život usilovaly o zařazení těžce zrakově postižených osob do společnosti.
Návštěvnost koncertů je od počátků velmi uspokojivá. Nadšené publikum vždy dává potleskem účinkujícím najevo ocenění jejich velkého úsilí, které vynakládají, aby předvedli pěkné výkony.
Vedení Konzervatoře Brno patří dík za vstřícnost a dlouholetou spolupráci při organizování našich koncertů.
Na jubilejním 20 koncertu Vítání jara vystoupí absolvent Školy pro nevidomé v Brně, absolvent Konzervatoře pro mládež s vadami zraku v Praze Jan Budín (klarinet, basetový roh). Jako host vystoupí absolvent Školy pro zrakově postižené Jaroslava Ježka v Praze, absolvent Konzervatoře a Střední školy pro zrakově postižené v Praze Milan Arner (klarinet), o klavírní doprovod se postará Otakar Kohl.
V jejich podání si vyslechneme díla Ludwiga van Beethovena,
Bohuslava Martinů, Carla Marii Webera a Františka Vincence Kramáře, jehož Koncert pro dva klarinety a orchestr Es dur, op. 35, tentokrát zazní s doprovodem klavíru.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na restauraci a údržbu exponátů sbírkového fondu oddělení dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně.
Pořadatelé srdečně zvou všechny, kteří se rozhodnou přijít a podpořit kulturní aktivity slepeckého oddělení Technického muzea.

Eliška Hluší


Obsah

Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě 
Veselé vaření
"Trhák" Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 5 Březen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě
Veselé vaření
„Trhák“ Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR