Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 5 Březen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě 
Veselé vaření
"Trhák" Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Televize s audiopopisem


Jistě jste zaznamenali rozsáhlou mediální kampaň, která provází postupné zavádění audiopopisu televizních pořadů.
Všechny velké plnoformátové televize už se technicky připravily na to, aby mohly divákům poskytovat vybrané pořady s audiopopisem. Primárně tak budou činit v rámci pozemního vysílání. Jazykovou stopu pro takzvaný audiopopis, v originále Audio Description (AD), už vysílá nejen Česká televize, ale i TV Nova. Testování zahájily i další stanice – např. Prima family a TV Barrandov.
Komentářem pro zrakově postižené musí být ze zákona opatřena dvě procenta pořadů vysílaných na soukromých stanicích. Veřejnoprávní Česká televize musí zajistit audiopopis u deseti procent pořadů.

Česká televize odvysílala první ostré testy nové služby AD na začátku letošního roku. Povedly se, a tak ČT spustila od 1. února pilotní vysílání doprovodné zvukové stopy, určené pro zrakově handicapované diváky.
Služba AD plní roli zvukového popisu obrazové scény. Bude poskytována pouze u vybraných pořadů, zejména u těch, kde dialogy neposkytují dostatek informací nutných pro spolehlivé vnímání děje, respektive myšlenkového poselství televizního díla. Služba není vázaná na konkrétní programový okruh a bude dostupná jak v satelitní, tak v pozemní formě vysílání ve standardním rozlišení.
Česká televize si je díky provedeným testům vědoma toho, že ne všechna příjmová zařízení jsou schopna divákům se specifickými potřebami novou službu uspokojivě poskytnout. Audipopis nelze spustit u starších přístrojů, tedy u těch s vakuovou obrazovkou. Modernější CD a LED televizory však již většinou umožní službu využít.
Pokud tedy máme novější televizor, na němž lze audiopopis zprovoznit, můžete jej zapnout v Menu, kde je potřeba v položce Digitální nastavení najít a zapnout položku Zvukový popis. Tento příkaz pak zůstane trvale nastavený, nemá na něj vliv zapnutí a vypnutí televizoru. Některé nejmodernější televizory umožňují dokonce rychlopřístup k audiopopisu – tedy jeho spuštění zmáčknutím jediného tlačítka.
Stále je třeba mít na paměti, že se jedná o novou službu, kterou bude v počátcích nutné dolaďovat. „Uvítáme všechny informace o změně obvyklého chování set-top-boxů a vestavěných přijímačů při zpracování standardního zvukového doprovodu a na základě vstupů od diváků, kterým je služba určena, se budeme snažit technické nastavení služby AD optimalizovat tak, aby osobám se specifickými potřebami maximálně vyhovovala a poskytovala tak plnohodnotný a kvalitní zážitek z vysílaného pořadu,“ říká technický ředitel ČT Ivo Ferkl.
Česká televize již vyrobila nebo má v plánu vyrobit značné množství pořadů opatřených touto službou. V první fázi jedná se například o 14 seriálů, což reprezentuje celkem 137 dílů, a dalších 57 solitérních pořadů.
Mezi díla opatřená službou AD patří seriál ČT Vyprávěj, přírodopisný zábavný cyklus Zázraky přírody, nový dramatický cyklus Nevinné lži nebo detektivní triptych Ztracená brána. Nově jsou audiopopisem vybaveny i pořady Setkání s hvězdou, Hledání ztraceného času, Cirkus Bukowski, Čapkovy kapsy, detektivní série Ach ty vraždy! či Cizinec a krásná paní. Letos ještě Česká televize zamýšlí opatřit komentářem například kriminální příběh Stín smrtihlava, cyklus Neobyčejné životy a velké množství dokumentů, např. Rozhořčení, Hráč bez limitu, Náš Vašek a Třetí světy.
Po České televizi zahájila 6. února zkušební vysílání zvukového popisu pořadu i Nova. Budou jím vybaveny její nejsledovanější pořady – Televizní noviny a seriály Ulice, Ordinace v růžové zahradě II a Gympl.
Televizní stanice vybírají pro audiopopis zejména naši původní dramatickou tvorbu, která pro tuto službu poskytuje nejlepší prostor. Je totiž potřeba najít v pořadu vhodné úseky, kam lze komentář namluvit. Proto jsou pro slovní doprovod vhodné dramatické či přírodovědné snímky, ale ne třeba pořady hudební, zpravodajské či publicistické, kde se nepřetržitě mluví a na další slovní doprovod není místo.
„Komentář samozřejmě musí mít vypovídací hodnotu, aby popsal situaci, kterou nevidomý divák není schopen vnímat,“ popisuje Vladimír Salzman z oddělení služeb pro handicapované České televize vznik audioscénáře. „Autor scénáře pak jde do zvukové režie a tam namluví komentáře. Vznikne samostatný soubor – zvuková stopa, která se pak nezávisle na pořadu vysílá divákovi,“ vysvětluje celý proces Vladimír Salzman. Cílovým stavem je opatřit audiopopisem deset procent odvysílaných pořadů České televize. „Bude se to vyvíjet dál, budou následovat další žánry a formáty,“ slibuje Vladimír Salzman.
Kavčí hory informovaly o zavádění audiopopisu také SONS. Požádaly její zástupce, aby vysílání sledovali a vyhodnotili jeho přínosnost pro nevidomé občany. „Bude nás zajímat, zda tato forma vyhovuje potřebám zrakově postižených, a určitě si vyslechneme připomínky těch, pro něž je služba určena,“ uvedl technický ředitel ČT Ivo Ferkl.
red.

Obsah

Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě 
Veselé vaření
"Trhák" Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 5 Březen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě
Veselé vaření
„Trhák“ Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR