Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 5 Březen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě 
Veselé vaření
"Trhák" Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Anketa: cizojazyčné vstupy


V současné době se často v televizi hovoří a na jejich internetových stránkách píše o zvukovém popisu hraných filmů a seriálů. Existuje ale i jiný problém, pro nevidomé koncesionáře České televize daleko závažnější. Píše o něm v následujícím příspěvku viceprezident SONS Rudolf Volejník.
Umíte baskicky? Umíte bengálsky? Umíte čínsky? Můžete číst otitulkované cizojazyčné zpravodajské vstupy? Pokud na všechny tyhle otázky platí pro vás odpověď „ne“, je tato anketa určena právě vám.
Zapomeňme na chvíli na zvukový popis hraných filmů a seriálů a povšimněme si nešvaru, který Česká televize potichu zavedla již před několika lety. Když posloucháte večerní zprávy a mluví tam nějaký státník, záchranář, bezdomovec, učitel atd. cizím jazykem, není text souběžně čten v češtině, jak tomu bývalo dříve a jak to také doposud dělají jiné televizní stanice. Pro každého, kdo nemůže číst z obrazovky doprovodné české titulky, to znamená, že se nedoví, co ona osoba říkala, leda by uměl všechny jazyky světa.
Dne 6. září loňského roku požádal prezident SONS ředitele České televize mj. o jednání ve věci výše popsaných cizojazyčných zpravodajských vstupů. Odpověděl šéf zpravodajství dopisem z 19. září 2012. Zde ČT svoji stávající praxi hájí následujícími důvody:
1) „Snažíme se divákům poskytovat ve zpravodajství co nejautentičtější zážitek, ke kterému patří původní promluva konkrétního zahraničního mluvčího, obohacená o sílu okamžiku projevující se v emocích, tónu hlasu, náladě atd.“
Podle argumentace zdravého rozumu je zpravodajství především o přenosu informace, a teprve potom o přenosu nálad a emocí. A když už jsme u těch nálad a emocí – ani ty se nepřenášejí ve všech jazycích stejně: japonská nebo korejská chvalořeč zní Čechovi jako studená sprcha nadávek, takže nabude nevidomý posluchač televizních zpráv naprosto opačného dojmu, než zamýšleli redaktoři pořadu.
2) „Hlasové přemlouvání … v drtivé většině případů zásadně připravovalo televizní diváky o původní zážitek, podobně jako např. dabované filmy zásadně mění celkové vyznění filmu, i když je dabing sebelepší.“
Tento argument je ještě daleko nejapnější; nevím, nevím, jak by jej rozdýchávali klasici českého dabingu (herci, překladatelé, tvůrci dialogů, režiséři i všichni ostatní aktéři).
3) „Přestože kultivace veřejného prostoru, chcete-li přímo vzdělávání, nepatří mezi cíle našeho zpravodajství, jedná se o jednu z důležitých funkcí České televize jako celku zakotvenou přímo v zákoně o ČT. Možná že právě i tímto přispíváme k tomu, že se zlepší jazyková vybavenost některých diváků či posluchačů, ve většině případů se totiž jedná o titulkování hlavních světových jazyků.“
Hned dnes si najděte učitele arabštiny, hindi a čínštiny – vždyť přece i tyhle jazyky je nutno počítat mezi světové.

V současné době se zdá, že ČT nestačí zdvořile předkládané rozumné argumenty skupiny koncesionářů. Zároveň je však možné, že většině nevidomých a slabozrakých cizojazyčné vstupy bez českého překladu nevadí, a SONS se tudíž snaží bojovat za něco, o co naše skupina ani moc nestojí. Abychom to zjistili, vyhlašujeme následující anketu:

Odpovězte, prosím na otázku:
„Vadí mi, když se v televizním zpravodajství cizojazyčné vstupy nepřekládají do češtiny?“
Odpovídejte, prosím, pouze „ano“ nebo „ne“; teprve pak přidejte případný komentář.
A nezapomeňte na veledůležitou věc: počítáme osoby, nikoli celé rodiny; je-li tedy v některé rodině více členů, kterým popsaný jev vadí, hlasuje buď každý sám za sebe, nebo počet hlasů z příslušné rodiny sdělí jedna pověřená osoba (plnou moc samozřejmě nevyžadujeme).
Pište, prosím, do konference INPORA, do redakce časopisu Zora nebo na adresu volejnik@sons.cz. Termín ukončení ankety: 30. dubna 2013.
Dostane-li se nám několika set kladných odpovědí, bude naše vyjednávací pozice daleko silnější.
Předem děkuji všem za aktivní účast.
Rudolf Volejník


Obsah

Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě 
Veselé vaření
"Trhák" Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 5 Březen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě
Veselé vaření
„Trhák“ Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR