Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 5 Březen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě 
Veselé vaření
"Trhák" Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Ještě k audiopopisům


Jak jsme vás již informovali, Česká televize i ostatní televizní stanice začaly některé ze svých pořadů nyní nově zpřístupňovat zrakově postiženým pomocí tzv. audiopopisu (užívá se anglický termín Audio Description – zkratka AD).
Velkým problémem bylo zjistit, který z daných pořadů je tímto popisem opatřen. V úterý 19. února jsme obdrželi vyjádření České televize. Všechny pořady zpřístupněné tímto způsobem opatřuje zkratkou AD. Jde o podobné označení, jako se třeba pro pořady se skrytými titulky používá zase zkratka ST.
Nově je tedy nyní na webových stránkách České televize mezi příznaky v TV programu uvedeno Audio Description, takže je možné si najít pořady, které jsou audio popisem opatřeny. Filtr funguje po jednotlivých dnech, ve kterých se dá listovat: www.ceskatelevize.cz/tv-program/?filtr%5Baudio-description%5D=ano.

V tomto přehledu naleznete informaci, zdali se v aktuální den nějaký pořad s popisem vysílá. Pokud ne, je tam uvedeno „žádný pořad nebyl nalezen“. Pomocí odkazu „následující den“ si zjistíte, zdali není nějaký pořad s audiopopisem v dalších dnech. Přehlednější je však druhá varianta, přímý odkaz pro snadné vyhledání AD pořadů napříč více dny: www.ceskatelevize.cz/ad.

Pro pohyb po TV programu používejte funkci svého screenreaderu – pohyb po nadpisech. Vždy je vám přečten název pořadu opatřeného popisem. Pod ním šipkou dolů naleznete další informace o něm, jako třeba kdy a na jakém programu se vysílá.
Ohledně ostatních televizí vás zatím chceme upozornit, že i třeba v naší distribuce televizních programů přes konferenci Rozhlas je u pořadů s audiopopisem právě uveden zmíněný kód – znaky AD.
Zdeněk Bajtl
oddělení digitalizace SONS


Obsah

Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě 
Veselé vaření
"Trhák" Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 5 Březen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě
Veselé vaření
„Trhák“ Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR