Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 5 Březen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě 
Veselé vaření
"Trhák" Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Zemřel Jaroslav David


Rabindranáth Thákur:
Dostal jsem dovolení odejít. Dejte mi sbohem, přátelé.
Klaním se vám všem a ubírám se cestou svou…
Zde vracím klíče od dveří svých
a vzdávám se veškerých nároků na svůj byt vezdejší.
Nadešel již můj den, pozvání přišlo a já jdu…
Ve chvíli loučení mého popřejte mi pokoje, přátelé.

Tímto mottem se rozloučili s Jaroslavem Davidem v pátek 1. února 2013 členové oblastní odbočky SONS Vsetín. Hojnou účastí svému kamarádu a neúnavnému bojovníku poděkovali za dlouholetou práci pro hnutí zdravotně postižených. Zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 86 let.
Ve 38 letech přišel při pracovním úrazu nejen o zrak, ale přivodil si ještě další závažná postižení, s nimiž doslova bojoval celý svůj život. Nezůstal sedět doma.
Jako člen smíšené základní organizace Svazu invalidů na Vsetíně požádal se svými kolegy ústředí v Praze o souhlas se zřízením specifické základní organizace zrakově postižených s celookresní působností. Tato organizace byla založena v roce 1969. Po pěti letech se stal jejím předsedou a věnoval se členům jak svou právní radou, přičemž si stále doplňoval své znalosti, tak i praktickou pomocí, a to všem zdravotně handicapovaným osobám, především lidem s postižením zraku.
Několikrát v roce cestoval do Prahy jako člen, později předseda sociálně-právní komise nově utvořené Společnosti nevidomých a slabozrakých ČR, kde se zasazoval o kvalitní proškolování poradců a instruktorů.
Byl neuvěřitelně aktivní a starostlivý. Řešil problémy na úrovni celostátní, především však v regionu Valašska. Stíhal se věnovat milované rodině – ta mu zase pomáhala zajišťovat pestrý program 200členné oblastní odbočky, kterou po dobu 35 let spolehlivě řídil. Na oblíbených rekondičních pobytech uměl skloubit tolik potřebnou výuku prostorové orientace, samostatného pohybu a péče o domácnost se zpěvem a vtipnou radostnou zábavou.
Od roku 2009 v této práci nejen pokračuje, ale spolu s výborným týmem spolupracovníků ji rozvíjí Ludmila Pavelková. K přátelské atmosféře pan David stále přispíval jako čestný předseda.
Za dlouholetou práci ve prospěch zdravotně postižených občanů byl v roce 2003 vyznamenán Cenou města Vsetína. Byla mu předána na vsetínském zámku tehdejším starostou, dnešním senátorem Jiřím Čunkem.
Byl také zakladatelem zvukové knihovny na Trávníkách, kde pravidelně navštěvoval besedy pro zrakově postižené klienty. Všichni jsme ho obdivovali, vždy si ho vážili. Na našich setkáních nám bude chybět. Zůstanou jen milé vzpomínky. Na našeho tak obětavého člena, na jeho náročnou, bohatou, odpovědnou a prospěšnou činnost zapomenout nelze.
Čest jeho památce.

Ludmila Pavelková


Obsah

Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě 
Veselé vaření
"Trhák" Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 5 Březen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě
Veselé vaření
„Trhák“ Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR