Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 5 Březen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě 
Veselé vaření
"Trhák" Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Druhé dětství


Příspěvky podepsané jménem Jaroslava Novotná jsou čtenářům Zory víc než dobře známé. Například v loňském roce zaznamenala příznivý ohlas série rozhovoru s názvem Komenského děti. V roce 2013 na ni navázaly jiné texty na pokračování – povídky vycházející pod společným titulkem Stopy, které píše Delicie Nerková. Pozorným čtenářům jistě neunikl podobný autorský rukopis. Aby ne, když obě jména patří stejné autorce. Pod uměleckým pseudonymem Delicie Nerková vydala stálá spolupracovnice Zory také několik básnických sbírek.
Při prezentaci poslední sbírky Druhé dětství se sešli příznivci básnířčiny tvorby 31. ledna v prostorách pražského křesťanského knihkupectví Brána. Knihu vydala zrakově postižená Delicie Nerková vlastním nákladem v roce 2011. Literárně hudební večer uváděla básnířka a publicistka Radana Šatánková, která spolu s Radkem Nešetřilem přednesla pásmo básní, vybraných z několika autorčiných knih, zejména však z Druhého dětství. Mluvené slovo střídal v průběhu večera zpěvák a hudebník Zdeněk Sobotka, který vlastní písně doprovázel hrou na kytaru.
„Začteme-li se do poetické knížky Delicie Nerkové Druhé dětství, připomenou se nám cenné hodnoty – moudrost a lidskost. Obojí je dobré získat už v dětství a nenechat si je ukrást ani ve zralém věku. To, co jsme nabyli jako děti, pracně hledáme – anebo také ne – jako starci. Delicie Nerková, ač není stařena, zdá se, že dostala, našla a nepotrácela. Možná i proto může dál hledat. Tolik času snad ještě zbývá...“ napsala Radana Šatánková v doslovu ke knize.
Básnířka Radana věnovala v úvodu autorského večera své kolegyni Delicii zelené jablko, nazvané stejným jménem. Autorka po celý čas třímala kulatý symbol v dlani a v závěru svolila, abychom ji i s jablkem pro časopis Zora vyfotografovali.
O jaké verše by se se svými stálými čtenáři ráda podělila? Je to báseň Nic samozřejmého, jíž sbírka Druhé dětství končí. Nad tímto textem se zamyslela i Radana Šatánková, jejíž slova vypovídají o přístupu Delicie Nerkové k životu i tvorbě: „Pozorně sleduje mnohá znamení na cestě od dětství ke stáří, ale ne všem znamením věří a ne všechny si přisvojuje. Když občas utrousí moudrou radu, činí tak laskavě a nenásilně, jak je na to zvyklá z civilního povolání psychoterapeutky.“
Ve zmíněné básni autorka adresuje svým čtenářům toto poselství: „Když na tvé okno usedne pták/ zanech všeho a začni zpívat/ Když motýl uvázne v pavučině/ zanech všeho a pomoz mu z pout/ Když se před tebou objeví hora/ zanech všeho a najdi stezku vzhůru/ Buď pozorný k takovým znamením/ Příležitost k životu není nic samozřejmého!//.

Taťána Králová


Obsah

Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě 
Veselé vaření
"Trhák" Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 5 Březen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě
Veselé vaření
„Trhák“ Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR