Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 5 Březen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě 
Veselé vaření
"Trhák" Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Na návštěvě v knihovně


V březnu bývá zvykem připomínat si měsíc knihy, případně v poslední době i internetu. Z tohoto hlediska je pro nás důležité poznat, jak funguje specializovaná knihovna a tiskárna pro nevidomé.

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana sídlí v Praze v ulici Ve Smečkách. Je významným kulturním zařízením, jediným svým rozsahem a historií v České republice.
Nyní v ní pracuje 44 zaměstnanců. Dělí se na tři oddělení. Největší je samotná knihovna, menší oddělení zajišťují tisk v bodovém písmu a zvukové nahrávky. V současné době tu mají dvě nahrávací studia, která modernizují a připravují otevření třetího.
Do knihovny je v současnosti přihlášeno 5667 čtenářů. Pravidelně využívají nepřetržitě doplňovaný a obnovovaný fond a další služby – například rozvážku knih či kontakt prostřednictvím internetu.
Osobně si mohou čtenáři vybírat v prostorách knihovny v pražské Krakovské ulici číslo 23 (Po–Čt 9–18 hod, Pá 9–15 hod). Kromě toho má knihovna pro nevidomé smlouvu s veřejnými knihovnami v šesti velkých městech (Ostrava, Brno, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Plzeň, Strakonice), kam dodává zvukové nahrávky bezplatně. Za malý poplatek, který pomáhá uhradit výrobu knih, posílá nahrávky i do menších veřejných knihoven, které o tuto službu projeví zájem. V současné době je jich 56.
V roce 2012 využilo služeb knihovny 26188 čtenářů, celkový počet výpůjček činil 52188 titulů.

Na naše otázky nám ochotně odpověděl ředitel KTN Bohdan Roule.
V čele této instituce působí od roku 1995. Předtím, od roku 1986, pracoval jako vedoucí provozu zdejší tiskárny. Za jeho vedení se provoz knihovny zásadně modernizoval. Z ruční sazby se přešlo na počítačovou a následný tisk je kvalitnější díky používání hliníkových matric zhotovených na automatizovaném sázecím stroji Puma V. Tisk bodového písma je také řízený počítačem, používají se tiskárny Index, Braillo 400 a 440 SW. Počítače pomáhají i při evidenci celé knihovní struktury včetně kontroly výpůjční sítě.

Kolik přibylo loni v knihovně nových titulů?
Rok 2012 byl v tomto směru rekordní, alespoň za posledních pět let. Nahráli jsme 123 nových knih. Kromě toho přebíráme nahrávky i od jiných subjektů – například z klasických vydavatelství či Českého rozhlasu.

Jak pokračuje přehrávání již dříve namluvených knížek na nové nosiče, tedy MP3?
Loni jsme obnovili 330 titulů. Jednodušší je přehrávat knížky z magnetofonových kazet, tuto službu pro nás zajišťuje občanské sdružení Mathilda. Knížky, které byly nahrané ještě na starých magnetofonových cívkách, si obnovujeme sami. Dalo by se říct, že digitalizace postupně končí.

Kolik tedy máte na MP3 knížek celkem – nových i obnovených?
Ke konci minulého roku to bylo 3631 knížek. Teď si k obnově vybíráme hlavně takzvané „špeky“, zejména osvědčené tituly, které přestaly po technické stránce vyhovovat.

Kdo vybírá knížky, které budete nahrávat?
O to se stará ediční komise. Jsou v ní zástupci z naší knihovny, knihoven z Brna, Hradce Králové, Plzně a zástupce SONS, kteří doporučují k nahrání zajímavé novinky. Sdružují i náměty z regionů. Komise vybírá dobré a zajímavé tituly, jako ředitel mám sice právo „veta“, ale nikdy jsem ho nemusel použít.

Jak dlouho nahrávání trvá?
Máme dvě studia, která pracují po čtyřech hodinách dopoledne a odpoledne. Knížky načítají zkušení profesionálové, takže je práce velmi efektivní. Za čtyři hodiny natočíme asi dvě hodiny čistého času. To znamená, že denně vznikne celkem až osm hodin nahrávek. Některé kratší knihy se vejdou třeba do čtyř až pěti hodin, rozsáhlejší zaberou dvacet až třicet hodin.

Ještě že se toho na flash disky tolik vejde...
Ano, flash disk je mnohem účelnější řešení. Mnozí čtenáři už si chodí i k osobní výpůjčce s vlastní „fleškou“, aby nemuseli přenášet domů CD nosiče. Další výhodou je, že titul, který si vyberou, je vždy k dispozici.

Nahrávají se ve studiích jen knížky?
Hlavně knížky, ale kromě nich i časopisy (Zora a její přílohy) a příbalové informace k lékům. Loni jsme nahrávali 12 druhů zvukových časopisů (106 jednotlivých čísel), 89 informací k lékům a čtyřikrát informace knihovny.

Při poslechu nahrané knihy asi nejvíc vnímáme hlas, který nám ji čte. Většinou jde o známé herce nebo herečky. Kdo patří k nejoblíbenějším?
Podle ohlasů mají čtenáři rádi třeba hlasy Jana Hyhlíka, Hedy Čechové a jejího syna Vladimíra, Hany Rychetníkové nebo Bořivoje Navrátila, který u nás načítal knížky až do konce svého života. Z mladších se dobře uvedl třeba Filip Sychra a mnozí další. Herecká profese není jednoznačnou podmínkou, nebráníme se ani hlasům profesionálních moderátorů z rádií. Je jasné, že různí čtenáři mají, pokud jde o oblíbené hlasy, různý vkus. Budeme rádi, když nám dají vědět, koho mají rádi nebo čí hlas by si rádi poslechli.

Kolik a jakých nových titulů vytiskla loni tiskárna v bodovém písmu?
Připravili jsme 57 knih a 20 hudebnin. Z beletrie různých žánrů přibyla například klasika jako Robinson Crusoe nebo O mé rodině a jiné zvířeně, z novinek třeba Singl kuchařka Marie Formáčkové a pro děti například oblíbený Deník malého poseroutky. Z hudebnin jsme vytiskli mimo jiné Humoresky Antonína Dvořáka nebo Školu hry na příčnou flétnu Ladislava Kantora.

Jaké služby tedy pak může čtenář vaší knihovny využívat?
Čtenáři si mohou půjčovat knihy osobně nebo využívat zásilkovou službu. V Praze ještě navíc zajišťujeme jednou za čtrnáct dní rozvozy objednaných knih, čehož využívá přibližně padesát čtenářů. Nabízíme i možnost nadstandardu, tedy čtení knih prostřednictvím digitální knihovny.

Kdo se může do knihovny přihlásit?
Čtenáři mohou využívat našich služeb zcela bezplatně. Přihlásit se proto může každý, kdo má zrakovou vadu, která mu znemožňuje běžné čtení knih. To znamená, že se musí prokázat buď potvrzením, tedy doporučením od očního lékaře, nebo přímo průkazkou ZTP/P.

Jak poznáte, že se do digitální knihovny dostanou skutečně jen čtenáři se zrakovým postižením?
Do digiknihovny se zájemce přihlašuje svým čtenářským číslem, svou e-mailovou adresou a heslem, které si sami určí. Pokud už je čtenářem delší dobu a čtenářské číslo nezná, musí se na ně v knihovně zeptat. Každý čtenář musí pak ještě dodat prohlášení, že bude služby digiknihovny využívat jen pro svou potřebu. Může je podepsat buď osobně v knihovně, nebo poslat formulář poštou s ověřeným podpisem.

Kolik čtenářů je v digitální knihovně evidováno?
Na konci roku 2012 to bylo 1176 čtenářů.

Máte čtenáře i v zahraničí?
Knihovna slouží zdarma i přes hranice, především slovenským uživatelům. Několik klientů máme v dalších evropských zemích jeden vášnivý čtenář žije až v Austrálii. Všechno to jsou naši krajané, Češi. A za oceánem máme dokonce amerického čtenáře, kterému se při návštěvě v naší zemi zachtělo číst česky a objednává si naše knihy.

Děkuji za rozhovor.
Taťána Králová

Aktuální informace o Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana naleznete na www.ktn.cz.


Obsah

Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě 
Veselé vaření
"Trhák" Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 5 Březen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Na návštěvě v knihovně
Televize s audiopopisem
Ještě k audiopopisům
Anketa: cizojazyčné vstupy
Zemřel Jaroslav David
Pokus ve Francii
HapAteliér zahájil
Masopust ve Znojmě
Veselé vaření
„Trhák“ Ergonesu
Seznam přátelský pro všechny
Školáci zkoušejí vylepšit bílou hůl
Na slovíčko se Solem
Druhé dětství
Ryby k dotýkání
Vítání jara
Dovolená v Itálii
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR