Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 3 Únor 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
#
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna Univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
Inzerce


Černobílé problémy


Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)

Milí čtenáři,

když jsem díky pochopení Jirky Reichela před šesti lety tuto rubriku začínal, kladl jsem si dvě otázky – „Jakou formou vám úlohy předkládat?“ a „Jak dlouho vydržím?“. Dnes je už zřejmé, že jsem zvolil formu spíše lidovou, mám za to, že nám jde především o dobrou zábavu, a nikoliv o přísně odborné bádání nad šachovnicí, i když někdy takovou „vědeckou“ úlohu uvádím. K té druhé otázce dodávám, že čas neúprosně letí a dnešní rubrika je už jubilejní – stá! Její náplň proto není obvyklá. Neuvádím klasickou úlohu, nýbrž skutečný příběh, u něhož se určitě s chutí zasmějete. Do další stovky si jen přeji, abych ten počáteční elán neztratil a aby vám šachová hra působila potěšení i nadále.

Partie č. 2 (v tomto roce), č. 100 od počátku šachové rubriky:

Buchmann – Winawer
Bílý: Ke1, Df4, Ve3, Vf3, Sc1, Sh3, Jc4, Je4, Pa4, b2, c2, d4, e2, f2, g3, h4 – Ke8, Dd8, Va8 (16)
Černý: Vh8, Sc8, Sf8, Jb8, Jg8, Pa7, b7, c7, d7, e7, f7, g7, h7 (16)
Varšava 1900?

Kosa narazila na kámen, aneb Nepodceňujte problémisty!

Slavný polský velmistr Šimon Winawer (1838-1919) se někdy na přelomu 19. a 20. století bavíval v jedné varšavské kavárně tím, že dovoloval soupeřům, aby po dobu pěti minut hráli bílými kameny jakékoliv tahy podle pravidel, přičemž on, Winawer, černými neučinil ani jeden tah. Pak teprve začal hrát a pravidelně vítězil, ale nebylo divu, však to byl také jeden z nejsilnějších velmistrů své doby. Samozřejmě, že ono svolení hrát cokoliv muselo mít jisté omezení, a tím bylo pravidlo, že bílé figury nesmějí překročit 4. řadu šachovnice.
Winawer se takto rád sázel a jeho soupeři na sázky ochotně přistupovali, protože nevěřili, že takovému handicapu může Winawer vzdorovat. Ale ten se jen usmíval, útoky tu hladce, tu s určitými potížemi odrážel a vydělané krejcárky ukrýval do svých hlubokých kapes, nebo alespoň platil svou denní útratu.
Jednoho dne přihlížel takovým exhibicím známý problémista Gustav Buchmann. Přihlížel, mlčel, uvažoval a přemýšlel. A pak najednou požádal velmistra, zda by si nechtěl zahrát i s ním. Winawer samozřejmě chtěl, protože čím více bylo zájemců, tím více bylo i grošíků.
A tak Buchmann usedl a začal stavět pozici svých snů. Vytáhl krajními pěšci 1.a4 2.h4 a už to vyvolalo na Winawerově tváři široký úsměv. Pak se pustil do hry věžemi 3.Va3 4.Vh3, rychle postoupil pěšcem 5.d4 a nato vyvinul oba jezdce a dámu 6.Jd2 7.Jc4 8.Jf3 9.Jfd2 10.Je4 11.Dd2 12.Df4. Poté přesunul věže na centrální sloupce 13.Vae3 14.Vhf3 a na závěr ještě obsadil střelcem jednu z úhlopříček 15.g3 16.Sh3. (viz diagram) Trvalo mu to necelou minutu.
Pak se Buchmann jen mírně uklonil, řekl svému slavnému soupeři, že dalších tahů mu netřeba a že je teď řada už na panu Winawerovi. Tomu však z tváře dávno zmizel pobavený úsměv. Na čele se mu prohloubily vrásky a jeho oči s narůstajícím neklidem sledovaly hbité Buchmannovy prsty, které stavěly na šachovnici figurky docela jinak než jak tomu byl Winawer zvyklý u ostatních soupeřů. Nehybně, jakoby bez života, seděl velmistr nad konečnou pozicí a houf kibiců čekal, kdy konečně začne zahánět opovážlivé bílé figury na ústup.
Avšak Winawer seděl bez pohnutí dvě minuty, tři, pět... A pak, k velkému úžasu přihlížejících, povstal, nervózně zajel rukou do kapsy, odpočítal na stůl sjednanou sázku, narazil si klobouk hluboko do čela a opustil kavárnu. A již nikdy podobnou sázku neuzavřel.
Cože se to tenkrát přihodilo? Inu, nic zvláštního. To jenom Buchmann postavil na šachovnici pozici, ve které, věřte-nevěřte, nemůže černý zabránit nejpozději dvojtahovému matu!

Řešení úlohy číslo 12 (Bělousov) z prosince 2012:
Okamžité braní 1.cxd7? vyvracela překvapivá obrana 1.-Sd8!, v řešení bylo proto nutné tuto hrozbu vytvořit: 1.Da8! [2.cxd7#]. Pak už měl černý jen čtyři obrany tímtéž pěšcem 1.-dxe6 2.c7#, 1.-dxc6 2.Dxc6#, 1.-d6 2.Da4#, 1.-d5 2.Vde3#. Pěkně zpracované téma Pickaninny!
S. J.

Další body za správné řešení v celoroční soutěži získali:

Ondrej Čanecký z Doks, Miloš Černý z Brna, Jan Horák z Děčína, Antonín Maňák z Louky nad Veličkou, Josef Lachman z Mladé Boleslavi, František Skoumal z Bludova, Irena Šourková z Děčína a Kostas Zisopulos ze Dvora Králové.

Do celoroční soutěže se v roce 2012 zapojilo celkem devět čtenářů. Sedm z nich vyřešilo všech 12 úloh – Ondrej Čanecký, Miloš Černý, Jan Horák , Josef Lachman, František Skoumal, Irena Šourková a Kostas Zisopulos. Úspěšní řešitelé obdrží zlaté medaile se jménem, názvem a rokem soutěže. Stříbrná medaile putuje za Antonínem Maňákem za 11 správných řešení. Bronzovou medaili zasíláme Petr Šímovi za 9 správných řešení.
Všem blahopřejeme a přejeme si, ať je to pro ně, ale i pro další milovníky královské hry povzbuzením ve vyhlášeném novém ročníku soutěže.
red.


Obsah

Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
#
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna Univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 3 Únor 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
Ocenění pro maséra
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR