Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 3 Únor 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
#
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna Univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
Inzerce


Replika

 
V reakci na usnesení Republikové rady (RR) Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) prezentované doktorem Rudolfem Volejníkem bych rád dodal následující:
1) Pozastavuji se nad tím, že dr. Volejník označuje Braille (Braje) překvapivě za „vynálezce“ písma. Louis Braille je totiž tvůrcem jednoho z několika desítek systémů taktilního (hmatového) písma pro nevidomé čtenáře, která vznikl v 19. století.
2) Doktor Petr Peňáz, jako známý klasický filolog, nepřipouští v žádném případě vynechávat v příjmení (nikoliv „jménu“, jak píše dr. Volejník) koncové písmeno „e“, jelikož je neoddělitelnou součástí druhé slabiky Brailleova (brajova) příjmení.
3) Brailleovým (Brajovým) písmem lze nazvat pouze jeho původní francouzský systém z roku 1825. Všechny následné adaptace na jiné jazyky, včetně češtiny (1876, Václav Malý), jsou písma brailleská (brajská), s malým písmenem „b“, a nikoliv velkým, jak píše dr. Volejník (při jazykové korektuře pro lednovou Zoru jsme ve všech podobách slova „brailleský“ opravili „B“ na „b“, pozn. red.). Není to můj výmysl. Stále vycházíme z textu dr. Peňáze.
4) Jsem spokojený, že dva z hlasujících členů RR SONS měli své důvody pro nesouhlas s usnesením. Považuji to za úspěch. Děkuji jim, že tento progresivní systém tím upřednostnili.
  5) Doktor Volejník připomíná, že „už přes sto let se u nás říká ´Brajl´, ´Brajlovo písmo´“. Nelze to pokládat za seriózní argument. Ono se toho říká! (V roce 1876 provedl první adaptaci Brailleova písma na český jazyk Václav Malý – pozn. J. S.). Dále se dr. Volejník dopouští chyby, když připisuje dr. Peňázovi skloňování Brailleova příjmení jako „Brailla“. Příbuzné by potom bylo „krála“ a podobně! Tak to dr. Peňáz neuvádí. Správně je „Braille“, totiž „Braje“. Ohrazuji se proti tomu, že mne dr. Volejník nepřímo označuje za autora návrhu. Tím je ovšem dr. Petr Peňáz, známý filolog. Já jsem jen jeho pojetí přijal a v poslední své rozsáhlé publikaci uplatnil.
    6) Pokud se jedná o výslovnost Brailleova příjmení „Braj“, je správná. Například příjmení vynikajícího německého tyflopeda Zeuna (Johann August Zeune, 1778–1853) také čteme jako Němci (Cojne). Proč bychom neměli Brailleovo příjmení číst jako Francouzi?
7) Doktor Volejník se dopouští pravopisné chyby, když píše slovo Brailleské (brajské) s velkým počátečním písmenem „B“ (Brailleovo, ale brailleské) (viz poz. red. u bodu 3). Dále dr. Volejník soudí, že kdybychom měli Brailleovo příjmení (píše jméno) číst „pofrancouzsky“, museli bychom prý vyslovovat i francouzské „r“. To je až naivní. Například německá slova vyslovujeme jako Němci a nevadí, že říkáme „k“ a nikoliv „kch“.
8) Dále dr. Volejník připisuje dr. Peňázovi, že užívá tvaru „Braillea“. Tak, to četl nepozorně. Správně „Braille“ (Braje), totiž bez dvou písmen „e“.
9) Dovolte ještě poslední poznámku. Kdybychom byli konzervativní, ještě dnes bychom psali například dvojhlásku „ou“ jako písmeno „ó“ (vyhláška Ministerstva školství roku 1920), písmeno „w“ jako „ř“ s předsazeným bodem 5, „ch“ jako body 1, 2, 4, 5, 6. Nerozlišovali bychom ani velká a malá písmena (jako dříve), nebyl by pořádek v interpunkci, nebyly by brailleské znaky pro počítačovou techniku (například @) a jiné). Paradoxem je, že právě i dr. Volejník se v roce 1995 aktivně zúčastnil na poslední rekodifikaci českého brailleského písma. A jaké potíže nám to působilo! Byl to mimořádně důležitý progresivní čin.
Dovolte, abych si při této příležitosti vzpomněl na naši návštěvu v moskevském Slepeckému muzeu. Přítel Vladimír Ircha nám vyčetl, že jsme pro něj vytiskli sice krásný ruský text, ale jako tečku ze větou dali bod tři, to mu vadilo. Také brumlal nad znaky pro velká písmena. A vzpomeňte, co se dělo s našimi čtenáři při zavádění tehdy nového českého systému brailleského písma z roku 1995. Tož posuďte sami.

Josef Smýkal


Obsah

Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
#
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna Univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 3 Únor 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
Ocenění pro maséra
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR