Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 3 Únor 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
#
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna Univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
Inzerce


Poradna Univerzity Pardubice


Pardubická univerzita patří mezi slibně se rozvíjející vysoké školy, připravující studenty mnoha perspektivních oborů. V loňském roce otevřela akademickou poradnu, ve které nacházejí pomoc a speciální péči posluchači s handicapem. Mezi nimi jsou v současné chvíli i tři zrakově postižení studenti.
Nevidomým a slabozrakým posluchačům pomáhá se studiem speciální pedagog, poradce a asistent zajišťující protechnický inženýring Bc. Michal Krch.
„Samozřejmě díky tomu, že jsem sám nevidomý, tak mohu nabídnout i vlastní zkušenost, co se týče specifik studia u studentů, kteří mají nějaký zrakový handicap,“ objasňuje Michal Krch. „Jeden nevidomý studuje humanitní obor, dva slabozrací jsou posluchači Dopravní fakulty Jana Pernera. Možná se takové profesní uplatnění může zdát překvapivé, ale oboru jako je dopravní management a logistika je dnes možné se plně věnovat i se zrakovým handicapem,“ upřesňuje asistent Krch.
Akademická poradna (zkráceně APUPA) poskytuje studentům pomoc ve dvou základních směrech.
Prvním je technická podpora, která spočívá zejména v úpravě studijních materiálů. Patří sem nácvik ovládání počítačů, které studijní texty převedou do zvukové podoby. Zrakově postižený má tak sám možnost pracovat na počítači poměrně běžným způsobem. Poradna počítá i se zapůjčováním kompenzačních pomůcek.
Druhým typem pomoci, který poradna nabízí, je sociální a psychologické poradenství od fundovaných odborníků, mezi nimiž jsou psychologové, speciální pedagogové, osobnostní a vztahový terapeut i kariérní poradce.
„Našim specifikem je, že se snažíme i o udržení tělesné kondice našich studentů. Některé konzultace se například odehrávají i v průběhu masáží, kterým se také věnuji v rámci své profese,“ prozradil nám Michal Krch.
Další aktivitou, směřující ke sbližování světa vidících a zrakově postižených, je postupné instruování pedagogického sboru o tom, jak mají k nevidomým a slabozrakým studentům přistupovat. „Snažíme se na kolegy zapůsobit v tom smyslu, aby byli k těmto studentům „svolnější“ a poskytli jim třeba ke studiu i takové podklady, které ostatním posluchačům k dispozici nedávají,“ dává Michal Krch nahlédnout do pedagogického zákulisí.
Nová akademická poradna APUPA sídlí v budově pardubické univerzitní auly na adrese Studentská 19. Základní informace lze získat na internetových stránkách www.upce.cz/studium/handicap/poradna-apupa.html
a na telefonním čísle 466 036 714.
Kontakt na Bc. Michala Krcha, s nímž mohou zrakově postižení zájemci o studium případně svůj záměr konzultovat, je: e.mail: MichalKrch@upce.cz, tel. 775 971 395.
Taťána Králová


Obsah

Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
#
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna Univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 3 Únor 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
Ocenění pro maséra
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR