Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 3 Únor 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
#
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna Univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
Inzerce


Obrazy jako reliéfy


Nový pohled na tvorbu jednoho z největších českých umělců 20. století Jana Zrzavého nabízí Galerie výtvarného umění v Ostravě. Rozsáhlý výběr z jeho celoživotního díla představuje pod názvem Božská hra.
Organizátoři pamatovali i na zrakově postižené. Převedli pro ně několik obrazů do reliéfní podoby, takže je budou moci vnímat hmatem. Připravili k zapůjčení Malého průvodce výstavou, který obsahuje výběr umělcových obrazů v podobě reprodukce a reliéfu, doplněné popisem v bodovém písmu.
Průvodce v nákladu tří výtisků vyšel v rámci projektu Svět podle nás 2012. Jeho hlavní ideou jsou Neobyčejná setkání s uměním Jana Zrzavého pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Jeho východiskem se stal katalog kurátora výstavy Karla Srpa s texty Lenky Bydžovské, Vojtěcha Lahody, Zuzany Novotné a Karla Srpa. Autorem grafické úpravy a předtiskové přípravy je Oldřich Pelikán.

Průvodce vychází z koncepce výstavy, rozdělené na osm částí. Svorníkem expozice jsou dva samostatné oddíly Tváří. Malíř často maloval autoportréty, nechybějí ani portréty lidí Zrzavému blízkých. Další okruh kurátoři pojmenovali Melancholie. Dominantním dílem je tu slavný obraz z roku 1907 Údolí smutku. Část nazvaná Podobenství si všímá biblických motivů. Další oddíl je oslavou rozkoše. Symbolem osudové ženy byla pro Zrzavého egyptská královna Kleopatra, jejíž obraz má ostravská výstava ve znaku. Výrazná krajinářská linie Zrzavého tvorby je zastoupena malbami rodné Českomoravské vysočiny, surového prostředí ostravských hald nebo milované
Bretaně. Vystaveny jsou i nevšední ilustrace k Máchovu Máji, Erbenově Kytici a k textům Julia Zeyera. Expozice neopomíjí ani fascinaci umělcovým velkým renesančním vzorem – Leonardem da Vinci.

Na podrobnosti jsme o Malém průvodci výstavou pro zrakově postižené se zeptali tvůrkyně tohoto výjimečného dílka – autorky koncepce a textu Marcely Pelikánové.

Jak vznikl nápad vytvořit průvodce výstavou pro nevidomé a slabozraké?
Nápad vznikl na základě našich předchozích zkušeností s lidmi se zrakovým znevýhodněním. Potřebovali jsme mít něco, co zrakově postiženému návštěvníkovi pomůže pochopit výklad lektora při komentované prohlídce výstavami. Jsem trošku „nejistá“, když mám o našem prvním, opravdu zatím malém průvodci výstavou mluvit. Ještě jej totiž čekají drobné úpravy. První komentovanou prohlídku pro zrakově postižené zájemce s průvodcem chystáme koncem února.

Jakou mají obrazy v průvodci podobu?
Každá kapitola našeho průvodce představuje jednu tematickou část výstavy.Vybrali jsme vždy jeden z obrazů každé tematické části výstavy, kterým jsme se blíže zabývali a převedli jsme jej do hmatového reliéfu. Reliéf doplňuje text s popisem obrazu. Popis přibližuje obrazy i svět umělce. Vše je v jedné vazbě pro nevidomého i vidomého návštěvníka.

O kolik se jedná obrazů a jaké to jsou?
Jedná se o osm obrazů Jana Zrzavého: Vlastní podobizna II (1909), Zátiší s konvalinkami (1913), Archanděl Gabriel (1952), Kleopatra II (1919), Svatý Jan Křtitel (podle Leonarda) (1923), Král (1970), Utonulá – ilustrace ke knize Julia Zeyera Dům u tonoucí hvězdy (1957), Camaret (1926) a Řecko – zátiší s geometrickými tělesy (1943).

Jakou technikou reliéfy vznikaly?
Za laskavé spolupráce s Tyfloservisem Ostrava, Ivou Stárkovou a Editou Jankovou, jsme využili možnosti tisku reliéfních obrazů na fuseru. Technika tisku je velmi efektní. Musím však přiznat, že reliéfy nevyšly podle našich představ, a tak ještě pracujeme na jejich opravách, společně s paní Helenou, od narození nevidomou mladou ženou. Je to pro nás velmi cenná zkušenost – pro grafika, mne, i paní Helenu. Do konce února bychom již měli mít konečnou, pro nevidomého člověka čitelnou verzi.

Na co byl při převodu obrazů do reliéfu kladen důraz?
Grafik pracoval s plochami obrazu, aby bylo to, co je uvedeno v popisu obrazu, pro nevidomého čitelné. Například ale přiložené fotografii, na níž je reliéf obrazu Archanděla Gabriela, grafik prozatím obraz dostatečně neupravil. Plocha hlavy je v této fázi pro nevidomého bez popisu v textu a pomoci vidících obtížně pochopitelná.

Kde si může nevidomý návštěvník průvodce zapůjčit?
Průvodce bude k dispozici u pokladny naší galerie.

Výstava v ostravském Domě umění potrvá do 10. března 2013.

Taťána Králová


Obsah

Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
#
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna Univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 3 Únor 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
Ocenění pro maséra
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR