Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 3 Únor 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
#
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna Univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
Inzerce


Svatý Valentýn


Svátek zamilovaných, který má v anglosaském kalendáři místo u 14. února, se poměrně rychle zabydlel i v českých a moravských luzích a hájích. Alespoň soudě podle vtíravé reklamní kampaně s červenými srdíčky, s níž každý rok neomylně vyrukují naši obchodníci.
Při troše nadhledu však lze i na „importovaný“ svátek nahlédnout z lepší stránky. Pro někoho je to možná vítaná příležitost naladit se na slavnostnější notu, obdarovat partnera či partnerku a prožít ve dvou hezký den. A nikomu nezaškodí nahlédnut do dávné historie a připomenout si, kdo že to svatý Valentýn vlastně byl. Tím spíš, že podle jedné z legend dokázal vracet lidem zrak.
Valentýn žil ve třetím století našeho letopočtu ve městě Terni, které bylo součástí Římské říše. Byl to nejspíš katolický kněz, který roku 269 (pravděpodobně) zemřel mučednickou smrtí. Vypráví se o něm několik legend. Zdá se, že se v nich mísí události ze života dvou dobrodinců.
Podle legendy, která stála u zrodu dodatečného prohlášení Valentýna za patrona zamilovaných, se tento kněz opovážil oddávat snoubence podle křesťanských pravidel. Za to upadl v nemilost císaře Claudia II. a zaplatil životem.
Další legenda se nejspíš týká jiného Valentýna, který uměl uzdravovat nemocné. Vypráví o zázraku, jenž stihl pozdější světec vykonat těsně před smrtí. Když jej císař nechal uvrhnout do vězení, Valentýn se tam modlil za svého soudce Asteria. Soudce k němu přišel a rozhodl se, že dá vězni šanci, aby prokázal své zázračné schopnosti. Řekl mu: „Je-li tvůj Bůh opravdu jediný pravý, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže svou moc a mé slepé dceři vrátí zrak.“ Valentin přiložil svou dlaň na oči nevidomé a modlil se, až dívka prohlédla. Podle této verze pak zaútočili lidé, kteří se nehlásili ke křesťanství, na soudcův dům, Valentýna lynčovali a nakonec sťali mečem.
Tělo svatého Valentýna bylo podle jedné legendy pohřbeno v Římě v katakombách, nad nimiž byla o století později vystavěna bazilika. Jiná pověst praví, že se jeho hrob nachází v 80 kilometrů vzdáleném městě Terni. Část Valentýnových ostatků se dostala již ve středověku do mnoha evropských zemí, zejména severně od Alp. U nás máme v chrámu sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě světcovu kost z lopatky. Každoročně na svátek Valentýna bývá relikvie vystavována.
red.

Obsah

Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
#
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna Univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 3 Únor 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
Ocenění pro maséra
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR