Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 3 Únor 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
#
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna Univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
Inzerce


Smutná zpráva


V úterý 25. prosince po těžké nemoci zemřela ve věku 72 let dlouholetá redaktorka našeho časopisu Danuše Kudlová. Poslední rozloučení s milou a milovanou kolegyní se uskutečnilo ve čtvrtek 3. ledna v malé obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.
Sedím u počítače, hlavou se mi překotně honí vzpomínky, všechna napsaná slova se mi však zdají laciná, formální… Znali jsme se od roku 1969, kdy Dana nastoupila do redakce. Problematika zrakově postižených jí byla blízká – měla zrakově postiženého manžela Radima, který byl v 60. až 80. letech vedoucím Pianoservisu, kde pracovali nevidomí a slabozrací ladiči klavírů. Také měli dost přátel mezi našinci. Nejvíce rad, zkušeností a poznatků získávala od PhDr. Zdeňka Šarbacha, šéfredaktora Zory v letech 1953 až 1971, Marie Kaplanové, vedoucí Hudebního oddělení Knihovny a tiskárny pro nevidomé, a Jiřího Stehna, později prvního prezidenta České unie nevidomých a slabozrakých.
Daně bylo svěřeno vedení zvukového magazínu Ozvěny, který vycházel měsíčně v rozsahu tří hodin na magnetofonových páscích, později na kazetách. Měla také na starosti závěrečné práce při kompletaci Zory, tištěné ve zvětšeném typu písma. Dále to byly autorské články, zvukové reportáže, fotografie a tisíce zkorigovaných stran textů. Dana byla skromná, obětavá a nesmírně pracovitá. Uzávěrkové termíny pro odevzdávání jednotlivých periodik do výroby byly pro ni zákonem. Spolupráce s Danou byla velmi příjemná, vážil jsem si její zodpovědnosti a spolehlivosti.
Ráda četla, sbírala knižní miniatury, chodila do divadel i na koncerty. Byla velmi dobrou řidičkou. Oplývala specifickým humorem a nepokazila žádnou zábavu.
Po úmrtí manžela měla velké starosti s bytem, kde byla vysoká činže. Před dvěma lety se jí podařilo získat byt v domě s pečovatelskou službou v její rodné Uhříněvsi. Velkou radost a potěšení měla ze čtyřleté vnučky Nelinky. Když se tedy zdálo, že už konečně bude mít klid a pohodu, zradilo zdraví. Smutným hlasem mi Dana v květnu sdělila, abych hledal náhradu, že ze zdravotních důvodů končí. Zůstali jsme i nadále v telefonickém kontaktu, i Zoru četla. Ještě 11. prosince jsme jí s kolegyní Pavlou přáli ke svátku. Jedenadvacátého prosince jsme už její typické „slyším“ neslyšeli.
Čest její světlé památce!
Jiří Reichel


Obsah

Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
#
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna Univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 3 Únor 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
Ocenění pro maséra
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR