Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 1 Leden 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Novoroční pozdrav prezidenta SONS ČR
Slavnostní koncert
Nevidomí a krize
Peníze od Světlušky
Unikátní operace v Hradci
Brajl versus Braj
Stopy 1 – Večer tříkrálový
Audio-stop!
Indický vynálezce
Marián Bango zpívá s The Tap Tap
Výsledky soutěže Onkyo
Osobnosti naší vlasti
Příběh nevidomé ženy
Mikulášský maratón


Výsledky soutěže Onkyo


Soutěž Onkyo v esejích s braillskou tematikou je celosvětovou iniciativou plánovanou a sponzorovanou dvěma japonskými firmami aktivně propagujícími Braillovo písmo, Onkyo Corporation a Braille Mainichi. Evropská unie nevidomých (EBU) řídí evropskou část této soutěže. V rámci pátého ročníku do ní přišlo 48 esejí (dvě od nás) ze čtrnácti zemí, tedy o něco méně než dříve. Jejich kvalita byla však výjimečná, což byl i důvod, proč se porota rozhodla udělit první cenu hned dvěma esejím, shodou okolností oběma ze Španělska. Obě práce jsou nápaditými fantaziemi a autorky za ně dostaly každá po jednom tisíci amerických dolarů.
Dynamická a tvůrčí esej od jednašedesátileté Marie Jesús Sánchez Olivy má název Nepravdivé zprávy, a vypráví o velikém rozrušení bodů braillské abecedy, které se bojí, že mohou zemřít a zmizet díky příchodu nových technologií pomáhajících nevidomým. „Slyšel jsem, že brzy zmizíme ze světa umění a kultury, od světlo objasňujícího člověka i jeho porozumění: nevidomí nás už nepotřebují.“
Ve druhém příběhu rozmlouvá Braillovo písmo s nevidomým, slibuje mu být v životě nejlepším přítelem, povzbuzuje jej při učení, podporuje jej v růstu. Ukazuje, jak může změnit jeho život. „Mají celý svět ve svých rukách, na konečcích svých prstů!“ Jde o kreativní a optimistický příběh, kritizovaný porotou jen pro délku svého názvu, který v překladu zní: Role Braillova písma ve zlepšování účasti zrakově postižené osoby v životě politickém, kulturním, sociálním a rodinném. Napsala jej devětačtyřicetiletá Maria Jesús Ca?namares Munoz.
Porotě přišly obě eseje velmi nápadité, využívají podle ní originální úhel pohledu k odvyprávění příběhu i předání zprávy. Jsou skvěle napsané a přinášejí jasnou zprávu o významu a roli Braillova písma. Obě práce popisují užití i důležitost Braillova písma a dojmou mnoho čtenářů všech věkových skupin.
Vedle hlavní ceny zmíněným esejím byla rozdána ještě další ocenění autorům z Irska, Ruska, Anglie, Finska, Nizozemí a Černé Hory.
Zakončeme nabídkou plných textů obou vítězných esejů pro ty, kteří vládnou anglickým jazykem. Stačí do prohlížeče zadat následující adresu: http://tinyurl.com/b7gu66y

Jan Urbánek

Obsah

Novoroční pozdrav prezidenta SONS ČR
Slavnostní koncert
Nevidomí a krize
Peníze od Světlušky
Unikátní operace v Hradci
Brajl versus Braj
Stopy 1 – Večer tříkrálový
Audio-stop!
Indický vynálezce
Marián Bango zpívá s The Tap Tap
Výsledky soutěže Onkyo
Osobnosti naší vlasti
Příběh nevidomé ženy
Mikulášský maratón


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 1 Leden 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Vážení a milí čtenáři
Slavnostní koncert
Nevidomí a krize
Peníze od Světlušky
Unikátní operace v Hradci
Brajl versus Braj
Stopy 1 – Večer tříkrálový
Audio-stop!
Indický vynálezce
Marián Bango zpívá s The Tap Tap
Výsledky soutěže Onkyo
Osobnosti naší vlasti
Příběh nevidomé ženy
Mikulášský maratónV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR