Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 1 Leden 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Novoroční pozdrav prezidenta SONS ČR
Slavnostní koncert
Nevidomí a krize
Peníze od Světlušky
Unikátní operace v Hradci
Brajl versus Braj
Stopy 1 – Večer tříkrálový
Audio-stop!
Indický vynálezce
Marián Bango zpívá s The Tap Tap
Výsledky soutěže Onkyo
Osobnosti naší vlasti
Příběh nevidomé ženy
Mikulášský maratón


Novoroční pozdrav prezidenta SONS ČR


Vážení a milí čtenáři,

je tu nový rok, rok 2013 a mně připadla milá povinnost Vás v úvodu tohoto roku pozdravit a udělat malou bilanci roku uplynulého, vlastně jeho druhého pololetí.
V uplynulém roce 2012 došlo v naší organizaci k zásadní změně. Na VIII. celorepublikovém shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, které se konalo 26. května v Praze, byl zvolen nový prezident, viceprezident a částečně se také obměnilo složení Republikové rady.
Noví lidé ve vedení šli do voleb s tím, že se pokusí zlepšit v naší organizaci komunikaci, především mezi členskou základnou a ústředím, ale také mezi zrakově postiženými nečleny SONS a organizací. V této oblasti jsme, podle mého názoru, již znatelně pokročili – byl přijat pracovník, který koordinuje činnost mezi odbočkami, Krajskými koordinačními radami a ústředím, a také byla zřízena internetová konference VEVE, která umožňuje zrakově postižené veřejnosti pokládat jakékoliv dotazy a očekávat na ně relevantní odpovědi.
V roce 2012 – hlavně kvůli hospodářské krizi, která nás obklopuje, ale také vzhledem k vládním škrtům ve státním rozpočtu, a tím i v dotacích, musíme čelit nedostatku finančních prostředků.
Naše organizace se snaží zaměstnat co nejvíce zrakově postižených tak efektivně, aby mohla zpětně poskytovat co nejlepší služby celé naší komunitě, a přitom musí neustále čelit komplikacím a překážkám ze strany státu. Obávám se, že takováto situace nás bude provázet i v nastávajícím roce 2013.
Milí čtenáři, cílem mého novoročního pozdravu ale není Vás znejistit ani neurotizovat, a tak si již přestanu stěžovat na problémy, neboť rok 2012 nebyl jen rokem špatným. Pozitivně lze hodnotit mimo jiné např. veřejnou sbírku Bílá pastelka, díky jejímuž výtěžku se dostanou finanční prostředky na zlepšení situace nejen do oblastních odboček a o. p. s., ale i na doplnění spoluúčasti projektů, financovaných ze státní dotace.
Naše organizace je tu hlavně proto, abychom se snažili společně řešit jakékoliv problémy ku prospěchu nás všech. Smysl našeho snažení je v tom, pomáhat ostatním a nestydět se být empatičtí, protože naslouchat druhým a přidat vlídné slovo je mnohdy víc než pomoc materiální.
Milí přátelé, přeji Vám v tomto roce vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti jak v osobním, tak i v pracovním či celosvazovém životě.

Mgr. Václav Polášek
prezident SONS ČR

Obsah

Novoroční pozdrav prezidenta SONS ČR
Slavnostní koncert
Nevidomí a krize
Peníze od Světlušky
Unikátní operace v Hradci
Brajl versus Braj
Stopy 1 – Večer tříkrálový
Audio-stop!
Indický vynálezce
Marián Bango zpívá s The Tap Tap
Výsledky soutěže Onkyo
Osobnosti naší vlasti
Příběh nevidomé ženy
Mikulášský maratón


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 1 Leden 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Vážení a milí čtenáři
Slavnostní koncert
Nevidomí a krize
Peníze od Světlušky
Unikátní operace v Hradci
Brajl versus Braj
Stopy 1 – Večer tříkrálový
Audio-stop!
Indický vynálezce
Marián Bango zpívá s The Tap Tap
Výsledky soutěže Onkyo
Osobnosti naší vlasti
Příběh nevidomé ženy
Mikulášský maratónV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR