Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 1 Leden 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Novoroční pozdrav prezidenta SONS ČR
Slavnostní koncert
Nevidomí a krize
Peníze od Světlušky
Unikátní operace v Hradci
Brajl versus Braj
Stopy 1 – Večer tříkrálový
Audio-stop!
Indický vynálezce
Marián Bango zpívá s The Tap Tap
Výsledky soutěže Onkyo
Osobnosti naší vlasti
Příběh nevidomé ženy
Mikulášský maratón


Peníze od Světlušky


Nadační fond Českého rozhlasu Světluška uzavřel v prosinci 2012 již 10. ročník sbírky, určené na podporu dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. V době uzávěrky lednové Zory měla Světluška na kontě 4 734 859 Kč. Sbírka je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v České republice.
O nadační příspěvek může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku nebo kterákoli nezisková organizace poskytující těžce zrakově a kombinovaně postiženým lidem odborné služby na území ČR. Světluška jako jedna z mála nadací podporuje i konkrétní nevidomé žadatele (jednotlivce), tedy nejen projekty organizací. Žádosti jednotlivců jsou přijímány a projednávány v průběhu celého roku.

Co a koho sbírka Světluška přednostně podporuje?
* ranou péči pro nevidomé a kombinovaně postižené děti (stimulace zraku a pohybu)
* osobní asistenci pro nevidomé a kombinovaně postižené děti integrované do běžných škol
* individuální potřeby rodičů: výroba speciálních školních hmatových pomůcek, přepis učebnic do bodového písma apod.
* pořízení speciálních pomůcek jako je PC s hlasovým výstupem a braillským řádkem, čtecí lupy, mluvící zápisníky atp.
* pořízení vodicích psů
* rekvalifikační programy a chráněné dílny v rámci programu Krok za krokem
* nácvik sebeobslužných činností a výuku prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí
* výuku speciálních dovedností, např. čtení a psaní Braillova písma, obsluha PC
* těžce zrakově postižené studenty formou studijního stipendia
* načítání zvukových knih a komentování filmů atd.
* průvodcovské a asistenční služby založené na práci s proškolenými dobrovolníky
* těžce zrakově postižené umělce a sportovce v rámci programu Každý něco dokáže
* těžce zrakově postižené, kteří se dostali do kritické životní situace v rámci programu Člověk v nouzi
* osvětové projekty popularizující problematiku zrakového postižení v rámci programu Cesty ke společnému světu
Jaké jsou podmínky pro podání žádosti?
* Žadatel má těžké zrakové nebo zrakové kombinované postižení.
* Žadatel má trvalý pobyt na území České republiky.
* Nezletilý žadatel je zastoupen zákonným zástupcem.
* Žádost se předkládá písemně.
* Žádost není možné předložit zpětně (po úhradě nákladů na kompenzační pomůcku).

Inspirace z minulého ročníku

V roce 2011 rozdělila Světluška z 9. ročníku sbírky pro jednotlivé žadatele celkem 2 185 474 korun. Jednadvacet zrakově postižených studentů například získalo na školní či akademický rok studijní stipendium ve výši 25–30 tisíc korun. Desetitisícové částky putovaly k žákům, kteří potřebovali ve škole pedagogického asistenta. Několik mladých muzikantů získalo příspěvek (ve výši od 9 do 50 tisíc) na nákup kvalitního hudebního nástroje – klavíru, příčné flétny, akordeonu či klarinetu. Jeden hudebník získal podporu na vydání autorského cédéčka. Sportujícím žadatelům přispěla Světluška (obvykle částkou 20 tisíc) na vybavení pro tandemovou cyklistiku, veslování a běžecké lyžování. Další jednotlivci získali z nadace peníze na kompenzační pomůcky či kurzy.

Formulář žádosti o příspěvek najdete na stránkách www.svetluska.centrum.cz.
K vyplněnému formuláři je třeba přiložit dopis s uvedením důvodu žádosti a popisem výchozí situace.
red.


Obsah

Novoroční pozdrav prezidenta SONS ČR
Slavnostní koncert
Nevidomí a krize
Peníze od Světlušky
Unikátní operace v Hradci
Brajl versus Braj
Stopy 1 – Večer tříkrálový
Audio-stop!
Indický vynálezce
Marián Bango zpívá s The Tap Tap
Výsledky soutěže Onkyo
Osobnosti naší vlasti
Příběh nevidomé ženy
Mikulášský maratón


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 1 Leden 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Vážení a milí čtenáři
Slavnostní koncert
Nevidomí a krize
Peníze od Světlušky
Unikátní operace v Hradci
Brajl versus Braj
Stopy 1 – Večer tříkrálový
Audio-stop!
Indický vynálezce
Marián Bango zpívá s The Tap Tap
Výsledky soutěže Onkyo
Osobnosti naší vlasti
Příběh nevidomé ženy
Mikulášský maratónV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR