Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 1 Leden 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Novoroční pozdrav prezidenta SONS ČR
Slavnostní koncert
Nevidomí a krize
Peníze od Světlušky
Unikátní operace v Hradci
Brajl versus Braj
Stopy 1 – Večer tříkrálový
Audio-stop!
Indický vynálezce
Marián Bango zpívá s The Tap Tap
Výsledky soutěže Onkyo
Osobnosti naší vlasti
Příběh nevidomé ženy
Mikulášský maratón


Audio-stop!


Čtení je úžasná věc. Kniha je naše tichá přítelkyně, která nám pokaždé má co říci, z ní čerpáme inspiraci či informaci.

Audio-stopem – obdobou zábavného pořadu Videostop, jsme si v Kyjově připomněli Den nevidomých. Chtěli jsme ukázat, že nevidomý člověk dovede celé odpoledne zaujmout a udržet v pozornosti cca 50 návštěvníků.
Chtěli jsme, aby si zdravá populace více uvědomila, že pro nevidomého člověka je spousta informací vnímaných zrakem nedostižná. Ale pokud se přizpůsobí potřebám lidem se zrakovým postižením, v tomto případě převod psaných knih do zvukové podoby, stává se audiokniha prostředkem, kde se mohou setkat lidé vidící i nevidomí.
Proto jsme 12. listopadu uspořádali v prostorách Městské knihovny zábavně naučný pořad Audio-stop!, který byl o naslouchání, čtení, uchování toho, co nám kniha dala.
A povedlo se! Největší zásluhu na tom měl Jaroslav Knejp z Prostějova. Přišel o zrak před několika lety, tato životní okolnost jej dovedla k poslechu audioknih – a odtud už to byl malilinký krůček k vytvoření zábavného pořadu pro nevidomé – audio-stopu.
My jsme projekt Jaroslava Knejpa trošku přizpůsobili našemu záměru. Utvořili jsme dvě soutěžní družstva. Každé se skládalo z jednoho soutěžícího se zrakovým postižením, jednoho s tělesným postiženým a čtenáře-seniora. Jaroslav měl připravené zvukové nahrávky různého žánru. Pustil ukázku a úkolem soutěžícího bylo uhodnout buď autora, název, hlavního hrdinu, místo kde se děj odehrává… a tak porůznu.
Jakmile soutěžící znal odpověď, přihlásil se pomocí zvonícího nebo chrastícího předmětu, který mu byl přidělen. Jedna otázka měla vždy dvě části a v případě zodpovězení první části získal soutěžící přednostní právo na druhou část otázky. Za každou správnou odpověď soutěžícímu cinkl na talířek zlaťák. V jednom kole bylo 8 otázek, tudíž 32 zlaťáků bylo rozděleno buď mezi soutěžící, nebo diváky.
V prvním kole se nejlépe dařilo soutěžícímu z řad tělesně postižených, v druhém kole s přehledem vyhrála naše zrakově postižená – Marcela Švorbová. Ale jak sami soutěžící přiznali, znalosti by byly, ale důležitější byla pohotovost!
Do organizace soutěže jsme zapojili i naše dobrovolnice. Jedna v roli asistentky samotného moderátora soutěže, druhá rozdělovala zlaťáky. Největší zodpovědnost byla na přítomné notářce, která bděla nad spravedlivým pořadím odpovědí a mnohdy to jednoduché neměla.
Diváci dokázali udržet pozornost jenom při poslechu ukázky, ale pak to mezi nimi hučelo jak v úle a jenom čekali na pokyn moderátora, kdy mohli uplatnit své vědomosti. Příležitost měli sedmkrát.
Zazvonil zvonec a soutěžení bylo konec. Každý ze soutěžících byl odměněn diplomem, věcnou cenou a zvukovou nahrávkou povídky.
Někteří do poslední chvíle netušili, do čeho jdou. Inu, každá novinka je novinkou. Audiopovídku dostali i úspěšní diváci.

Hana Vrtková


Obsah

Novoroční pozdrav prezidenta SONS ČR
Slavnostní koncert
Nevidomí a krize
Peníze od Světlušky
Unikátní operace v Hradci
Brajl versus Braj
Stopy 1 – Večer tříkrálový
Audio-stop!
Indický vynálezce
Marián Bango zpívá s The Tap Tap
Výsledky soutěže Onkyo
Osobnosti naší vlasti
Příběh nevidomé ženy
Mikulášský maratón


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 1 Leden 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Vážení a milí čtenáři
Slavnostní koncert
Nevidomí a krize
Peníze od Světlušky
Unikátní operace v Hradci
Brajl versus Braj
Stopy 1 – Večer tříkrálový
Audio-stop!
Indický vynálezce
Marián Bango zpívá s The Tap Tap
Výsledky soutěže Onkyo
Osobnosti naší vlasti
Příběh nevidomé ženy
Mikulášský maratónV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR