Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 1 Leden 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Novoroční pozdrav prezidenta SONS ČR
Slavnostní koncert
Nevidomí a krize
Peníze od Světlušky
Unikátní operace v Hradci
Brajl versus Braj
Stopy 1 – Večer tříkrálový
Audio-stop!
Indický vynálezce
Marián Bango zpívá s The Tap Tap
Výsledky soutěže Onkyo
Osobnosti naší vlasti
Příběh nevidomé ženy
Mikulášský maratón


Slavnostní koncert


V pondělí 3. prosince pořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ve Španělském sále Pražského hradu tradiční Slavnostní koncert. Záštitu nad prestižním projektem převzali prezident republika prof. Václav Klaus a arcibiskup pražský, kardinál Mons. Dominik Duka.
V úvodním vystoupení poděkoval prezident SONS Mgr. Václav Polášek příznivcům a sponzorům, kteří přispěli ke konání této významné akce, pořádané při příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením.
Součástí koncertu je již tradičně slavnostní ceremoniál, při němž ministerstvo zdravotnictví uděluje dvě ceny – za práci ve prospěch občanů se zdravotním postižením a za přispění k rozvoji v oblasti zdravotně sociální péče. Výroční cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch lidí se zdravotním postižením udělil pro rok 2012 Leoš Heger fyzioterapeutce Zdeňce Faltýnkové, a to za mimořádné výsledky v oblasti péče o osoby po poranění míchy. Cenu za rozvoj zdravotně sociální péče převzal z rukou ministra Hegera ředitel charitativní organizace Naděje Ilja Hradecký, který ji získal za zásluhy při péči o osoby bez domova.
Na programu slavnostního večera byl koncert klasické hudby, ve kterém jako sólisté vystoupili umělci se zrakovým postižením. V úvodu zazněla Triumfální symfonie E dur op. 6 – Scherzo od Bedřicha Smetany v podání Komorního orchestru Národního divadla pod taktovkou Petra Vronského.
Prvním sólistou večera byl zrakově postižený barytonista Miroslav Orság, který za doprovodu orchestru přednesl pět z Biblických písní Antonína Dvořáka (č. 4, 5, 7, 8 a 10).
Miroslav Orság se narodil roku 1989 ve Vsetíně. Nyní je posluchačem 6. ročníku Konzervatoře Jana Deyla v Praze. Jako hlavní obor studuje klasický sólový zpěv ve třídě MgA. Daniely Štěpánové-Šimůnkové. Jeho druhým oborem je akordeon, který studuje u MgA. Romana Malého. Získal ocenění z pěveckých soutěží, např. v roce 2007 1. cenu a cenu Beno Blachuta v mezinárodní Písňové soutěži Bohuslava Martinů, v roce 2008 2. cenu na soutěži konzervatoří v Pardubicích, v roce 2010 na stejné soutěži obdržel 1. cenu a zvláštní cenu za interpretaci písně Antonína Dvořáka. V roce 2010 vystoupil spolu se sopranistkou Petrou Musilovou ve Stavovském divadle, kde za doprovodu Pražské komorní filharmonie představili několik Mozartových duet. Výběr z Biblických písní již natočil i pro Český rozhlas. Zpíval také při příležitosti návštěvy britského prince Charlese v Praze. Pravidelně koncertně vystupuje a úzce spolupracuje s ČT.
Poté se publiku představila klavíristka Helena Kukharenko, která za doprovodu Komorního orchestru Národního divadla řízeného Petrem Vronským suverénně přednesla skladbu Edvarda Hagerupa Griega Koncert pro klavír a orchestr a moll, op. 16.
Helena Kukharenko se narodila v roce 1988 v běloruském Polotsku. V roce 2009 absolvovala obor klavír na Hudební koleji pro nevidomé v Kursku a stala se studentkou Státního speciálního hudebního institutu v Moskvě pod vedením profesorky Yulie Antonové. V roce 2010 hrála Griegův klavírní koncert s filharmonií pod vedením Michaila Tatarnokova na Třetím mezinárodním festivalu pro zdravotně postižené mladé lidi. Ve stejné době získala velkou cenu na čtvrté Mezinárodní hudební soutěži v Kursku. Vynikající interpretka padla do oka SONS v březnu 2011, kdy přesvědčivě zvítězila v Mezinárodní soutěži nevidomých hudebních interpretů v Praze.

red.

Obsah

Novoroční pozdrav prezidenta SONS ČR
Slavnostní koncert
Nevidomí a krize
Peníze od Světlušky
Unikátní operace v Hradci
Brajl versus Braj
Stopy 1 – Večer tříkrálový
Audio-stop!
Indický vynálezce
Marián Bango zpívá s The Tap Tap
Výsledky soutěže Onkyo
Osobnosti naší vlasti
Příběh nevidomé ženy
Mikulášský maratón


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 1 Leden 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Vážení a milí čtenáři
Slavnostní koncert
Nevidomí a krize
Peníze od Světlušky
Unikátní operace v Hradci
Brajl versus Braj
Stopy 1 – Večer tříkrálový
Audio-stop!
Indický vynálezce
Marián Bango zpívá s The Tap Tap
Výsledky soutěže Onkyo
Osobnosti naší vlasti
Příběh nevidomé ženy
Mikulášský maratónV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR