Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 15 srpen 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Pohled k sousedům a letní zádrhely
STALO SE: Přehledně
Výlet do Bělovsi
Až doteď jsme to znali jen ze zpráv odjinud
RETRO
VÝSLEDKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A KVÍZ NA LÉTO
Když ne soutěž, tak alespoň kvíz
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Na čem závisí lidská odolnost a jak ji můžeme pěstovat
POHLED K SOUSEDŮM
ZDRAVÍ: Když je strava lékem, aneb dieta při chorobách žlučníku
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY (202)
Slovenská smršť
Čeští showdownisté uspěli v Nymburku
Praha – Tokio s vodicími psy


Když ne soutěž, tak alespoň kvíz


V jarních číslech Zory jsem byl vnějšími okolnostmi nucen ohlásit zrušení plánované celostátní soutěže SONS ve čtení a psaní bodového písma. Moje nevítané oznámení však obsahovalo i ujištění, že flintu do žita házet nehodláme. A začaly se dít věci: „Když ne soutěž, tak alespoň kvíz!“ vložil se do věci nejvýznamnější český propagátor bodového písma Jan Příborský, předseda olomoucké Oblastní odbočky SONS a po desetiletí přímo velený člen Republikové rady. Jak mnozí z nás ze zkušenosti vědí, u tohoto obětavého spolkaře a na slovo vzatého odborníka není nikdy daleko od slov k činům. Sestavil v mžiku první variantu kvízu, stačilo pár tahů štětcem ke zhlazení a kvíz je hotov.
Je určen pro všechny věrné vyznavače světa šesti drobných teček, které nám spolehlivě prostředkují vědění, umění i zábavu, ale i pro každého, koho bodové písmo zajímá, kdo by se mu chtěl naučit a komu by mohlo v životě posloužit.
Řešení patnácti jednoduchých otázek zabere skalnímu čtenáři pár minut a začátečníkovi trochu přemýšlení a brouzdání po internetu (nápověda strýčka Gůgla se sice nedoporučuje, ale, řekněte, jak vám to můžeme účinně zakázat?)! U jednotlivých otázek najdete několik možných odpovědí, nicméně mějte na paměti, že jen jedna jediná je ta správná; takže např. odpověď na otázku 1) napíšete: 1)a. nebo možná 1)b. atd., podle toho, kterou ze čtyř nabízených možností považujete za správnou.
Soutěžící má možnost poslat svou sadu odpovědí dvěma způsoby:
• V listinné podobě v Braillově písmu na adresu: Redakce časopisu Zora, Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1;
• v elektronické podobě na adresu elektronické pošty zora@sons.cz.
Průvodní dopis k odpovědím musí obsahovat: jméno a příjmení soutěžícího, jeho poštovní adresu, telefonní číslo a adresu elektronické pošty.
Uzávěrka soutěže je 30. září 2021.
Výsledky soutěže budou zveřejněny u příležitostí Mezinárodního dne nevidomých v listopadových číslech Zory (černotisk č. 11, bodové písmo č. 21).
Skromné ceny pro tři nejúspěšnější soutěžící poskytuje Vydavatelství SONS Zora; ceny budou vítězům zaslány poštou.
Spolu s Janem Příborským, šéfredaktorem Zory doktorem Senjukem i s celou redakcí se těším na vaši odezvu; přispějeme tak skromným dílem k propagaci kulturního statku, který je pro nevidomého člověka klíčem do běžného, kolem dívání soustředěného světa.
Rudolf Volejník

Otázky:
• 1. Na myšlenku, že pro nevidomé je snazší vnímat hmatem shluky a čáry složené z teček (bodů) než linie vypouklé latinky, přišel jako první lombardský jezuitský mnich a kněz, profesor fyziky a matematiky žijící v letech 1631-1687. Jeho slepecká abeceda sestávající z hmatných bodů umístěných v reliéfní mřížce byla uveřejněna v knize Prodromo vydané v roce 1670. Jmenoval se:
• a. Aurelio Nicolodi
• b. Francesco Lana Terzi
• c. Augusto Romagnoli
• d. Luigi Dormi
• 2. Dalším konceptem písma pro nevidomé, předloženým pařížskému vzdělávacímu ústavu pro mladé slepce, byl dvanáctibodový systém, který v roce 1821 navrhl autor tzv. nočního vojenského písma, důstojník francouzské armády. Byl to:
• a. Valentin Haüy
• b. Wilhelm Ludolf Lachmann
• c. Charles Barbier
• d. Philippe Chazal
• 3. Za současně používaný šestibodový systém, rozšířený prakticky do všech jazyků světa, vděčíme Louisi Braillovi, žáku již zmíněného ústavu pro mladé slepce v Paříži. Narodil se 4. ledna 1809 v
• a. Coupvray
• b. Saint Mandé
• c. Montrouge
• d. Paříži
• 4. Svůj systém vytvořil Louis Braille v roce
• a. 1835
• b. 1830
• c. 1825
• d. 1850
• 5. Louis Braille zemřel v Paříži následkem onemocnění tuberkulózou 6. ledna roku
• a. 1857
• b. 1845
• c. 1860
• d. 1852
• 6. Důležitým činitelem v šíření Braillova písma v českých zemích byl Karel Emanuel Macan (1858-1925). Jeho působení zasahovalo do nejrůznějších oblastí. Uvádíme řadu činností, vaším úkolem je určit, čím nebyl
• a. hudebním skladatelem
• b. tvůrcem prvního českého slabikáře Braillova písma
• c. zakladatelem spolku Český slepecký tisk
• d. ředitelem Klárova slepeckého ústavu v Praze
• e. zakladatelem knihovny pro nevidomé, která dodnes nese jeho jméno
• f. organizátorem prvního mezinárodního kongresu nevidomých esperantistů v Praze (1921)
• 7. První knihou vydanou spolkem Český slepecký tisk (založen v roce 1915) byl almanach
• a. Zornice
• b. Světlo ve tmě
• c. Jitřenka
• d. Naše šance
• e. Zora
• 8. K. E. Macan byl též prvním redaktorem časopisu ZORA, který vychází dodnes. První číslo vyšlo v roce
• a. 1922
• b. 1917
• c. 1924
• d. 1919
• e. 1918
• 9. Na pozici vedoucích redakce ZORY se vystřídalo několik šéfredaktorů. Uveďte jméno osoby, která šéfredaktorem nebyla
• a. Zdeněk Šarbach
• b. K. E. Macan
• c. Jiří Reichel
• d. Rudolf Freszl
• e. Václav Senjuk
• f. Ferdinand Wildmann
• g. Rudolf Krchňák
• h. Jaroslav Lacina
• i. Taťána Králová
• 10. Centrem vydávání knih a časopisů v bodovém písmu na Slovensku je Knižnica pre nevidiacich v Levoči. Nese jméno nevidomého kolportéra slovenských a českých knih, šiřitele slovenské národní literatury (1796-1880)
• a. Jozefa Vrabela
• b. Jozefa Sventeka
• c. Mateje Hrebendy
• d. Juraje Mráze
• 11. Jaký subjekt nebo subjekty se v ČR systematicky věnují výuce bodového písma dospělých. Jsou to
• a. krajská TyfloCentra
• b. celostátní Tyfloservis
• c. SONS ČR, z. s.
• d. Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina
• e. Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
• 12. Jak se píše bodovým písmem na původní Pražské tabulce
• a. meziřádkově
• b. po jedné straně
• c. mezibodově
• 13. Má-li jednostranná tabulka 21 řádků, kolik řádků psaných po obou stranách papíru má tabulka meziřádková
• a. 24
• b. 36
• c. 28
• d. 42
• 14. Co má společného Eureka A4 s Braillovým písmem
• a. brailský řádek
• b. obchodní název
• c. brailskou klávesnici
• 15. Kolik kombinací brailských bodů (včetně mezery) lze vytvořit z osmibodového znaku
• a. 48
• b. 192
• c. 512
• d. 256
• e. 64


Obsah

ÚVODEM: Pohled k sousedům a letní zádrhely
STALO SE: Přehledně
Výlet do Bělovsi
Až doteď jsme to znali jen ze zpráv odjinud
RETRO
VÝSLEDKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A KVÍZ NA LÉTO
Když ne soutěž, tak alespoň kvíz
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Na čem závisí lidská odolnost a jak ji můžeme pěstovat
POHLED K SOUSEDŮM
ZDRAVÍ: Když je strava lékem, aneb dieta při chorobách žlučníku
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY (202)
Slovenská smršť
Čeští showdownisté uspěli v Nymburku
Praha – Tokio s vodicími psy


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 15 srpen 2021
OBSAH
ÚVODEM
Pohled k sousedům a letní zádrhely
STALO SE
Přehledně
Výlet do Bělovsi
Až doteď jsme to znali jen ze zpráv odjinud
RETRO
V historické Zoře cosi o kultuře
VÝSLEDKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A KVÍZ NA LÉTO
Literární soutěž má svoje vítěze
Když ne soutěž, tak alespoň kvíz
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Na čem závisí lidská odolnost a jak ji můžeme pěstovat
POHLED K SOUSEDŮM
Slovensko: Velvyslanec Makoto Nakagawa po roce symbolicky zalil sakuru
ZDRAVÍ
Když je strava lékem, aneb dieta při chorobách žlučníku
SPORT
Černobílé problémy
Slovenská smršť
Čeští showdownisté uspěli v Nymburku
Praha – Tokio s vodicími psyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR