Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 15 srpen 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Pohled k sousedům a letní zádrhely
STALO SE: Přehledně
Výlet do Bělovsi
Až doteď jsme to znali jen ze zpráv odjinud
RETRO
VÝSLEDKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A KVÍZ NA LÉTO
Když ne soutěž, tak alespoň kvíz
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Na čem závisí lidská odolnost a jak ji můžeme pěstovat
POHLED K SOUSEDŮM
ZDRAVÍ: Když je strava lékem, aneb dieta při chorobách žlučníku
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY (202)
Slovenská smršť
Čeští showdownisté uspěli v Nymburku
Praha – Tokio s vodicími psy


RETRO


V historické Zoře cosi o kultuře
Se začátkem první republiky, jistě nijak jednoduchým, nabírala dech i kultura. Loni jsme si připomněli sté výročí Čapkova RUR, na jevišti Švandova divadla se tehdy prvními rolemi představila Karlova budoucí žena Olga Scheinpflugová.
Zajisté pěkná hrst inscenací v Praze i jinde. Kritika, kterou zde opíši, ovšem neříká nic o tom, kam bylo možno zajít na zmíněný kus:
Světlo
Georges Duhamel, když psal Světlo, kochal se radostí z toho, že vidí, a všemi čtyřmi akty své lyrické hry Světlo snaží se probuditi v divákovi touž radost. Žasnoucí divák loví v hloubce nitra svého tuto radost jako perlu, a pohlíží na ni, oslněn bohatstvím, které mu přináší. A krásné věty, hluboká pozorování, hebká lyrika a zpěvné sloky Duhamelovy hry, podobny jsouce paprskům, se všech stran útočícím, odhalují mu se všech stran i hran skvělost nového bohatství, hřivny zakopané a nenadále vynesené na světlo. A jsme vděčni básníkovi, že splnil svůj úkol: Obohatil nás o duchovní radost a poskytl nám příležitost blahořečiti životu.
Aby toho dokázal, postavil na scénu mladého, nevidomého muže. Tohoto slepce od narození zamiluje si dívka čistého srdce, která by mu ráda byla oporou, a ve snaze nahraditi mu zrak vlastními poznatky, podlehne jeho naléhání a slabýma očima svýma hledí do oslňujícího kotouče slunečního, sděluje s milencem své dojmy, až slabý zrak podlehne a tma obestře i oči dívčiny. Ale je to jen oslnění, ze kterého se dívka uzdraví. Když chodí s páskou přes oči, zatouží horoucně po tom, aby viděla – a teprve tehdy, když se milenci vyznala ze své lásky ke světlu, přijímá slepec její oddanost na život a na smrt. Leč po té šťastné chvíli zabloudí oba v lese, bouře se přižene, a dívka v zoufalství a z netrpělivosti strhne pásku, aby viděla, kde jsou. V téže vteřině však blesk oslní ji na věky. V zoufalé temnotě, stanuvše nad srázem, na pokraji smrti, poznají oba čistotu své lásky; poznání pronikne je a posvětí. Dobrou cestou, odhodláni, pak vykračují spolu do života.
Otiskujeme tento úryvek z divadelního posudku pražského listu, abychom svým čtenářům ukázali, jak počínají hleděti na nás vidomí. Nejsme zde zbyteční, i kdybychom ničím nepřispěli blahu celku, ježto jim dokazujeme cenu zraku. Doufejme, že nalezše to, vynasnaží se ulehčiti nám osud a zpříjemniti náš život, pokud se ovšem toho ukážeme hodni vlastním žitím.

Zde tedy končí recenze, spíš převyprávění obsahu, oné prazvláštní hry. Na téměř vševědoucí Wikipedii jsem toho o autorovi moc nenašla: Žil mezi lety 1884 až 1966. Založení spíše konzervativního. Lékař, ovlivněný službou na frontách první světové války. Že i tak hledal pro své příběhy cosi nadějného je mi sympatické.
Filozofický dodatek patří nejspíš přímo K. Em. Macanovi a jistě stojí za zamyšlení. Jen mne pořád trošku mrzí, že se těžko dozvíme, hledat v archivech by bylo složité i pro odborníka, kde to hráli!

Zas jednou, byť jen krátce, nahlédnu do zpráv. U téhle, pěkně historické, přidat jen stovku let:
Je tomu právě 300 let, kdy vyšly v Anglii první noviny a je zajímavo, že podnět k nim dala Bitva na Bílé hoře, touha anglické veřejnosti zvěděti bližších zpráv o výsledku bitvy a ještě více o osudu manželky „zimního krále“, jež byla anglickou princeznou.
Zmínkou o jedné z „našich slavných proher“ opravdu nechci končit, tedy přichází troška poezie. I po sto letech jsou naše cestovatelské touhy stejné a podobně jako tehdy ne vždy lehce uskutečnitelné:

Josef Mueldner
Tušení moře
Bilo jsi dlouho, srdce mé. Teď sladce se ti spočine.
Na břehu moře, na dunách,
pod hnědí plachou na vlnách. Ve vzduchu vůně moře, trav.
A kolem vlaku stáda krav. A vlčí máky v slunci žhnou –
Kde budu jen, až uvadnou?

O autorovi básně jsem se, žel na Wikipedii nic nedověděla, zřejmě tvořil velmi příležitostně, vydal tu a tam něco v časopise.
Takže přeji pěkné dny všem, ať léto přineslo pro suchozemce tak žádoucí chvíle u moře či oceánu, nebo, jako mně, pěkné dny v této krásné zemi!
Eva Budzáková


Obsah

ÚVODEM: Pohled k sousedům a letní zádrhely
STALO SE: Přehledně
Výlet do Bělovsi
Až doteď jsme to znali jen ze zpráv odjinud
RETRO
VÝSLEDKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A KVÍZ NA LÉTO
Když ne soutěž, tak alespoň kvíz
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Na čem závisí lidská odolnost a jak ji můžeme pěstovat
POHLED K SOUSEDŮM
ZDRAVÍ: Když je strava lékem, aneb dieta při chorobách žlučníku
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY (202)
Slovenská smršť
Čeští showdownisté uspěli v Nymburku
Praha – Tokio s vodicími psy


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 15 srpen 2021
OBSAH
ÚVODEM
Pohled k sousedům a letní zádrhely
STALO SE
Přehledně
Výlet do Bělovsi
Až doteď jsme to znali jen ze zpráv odjinud
RETRO
V historické Zoře cosi o kultuře
VÝSLEDKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A KVÍZ NA LÉTO
Literární soutěž má svoje vítěze
Když ne soutěž, tak alespoň kvíz
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Na čem závisí lidská odolnost a jak ji můžeme pěstovat
POHLED K SOUSEDŮM
Slovensko: Velvyslanec Makoto Nakagawa po roce symbolicky zalil sakuru
ZDRAVÍ
Když je strava lékem, aneb dieta při chorobách žlučníku
SPORT
Černobílé problémy
Slovenská smršť
Čeští showdownisté uspěli v Nymburku
Praha – Tokio s vodicími psyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR