Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 13 červenec 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Ústa pravdy, svědomí a umění
STALO SE: Přehledně
Zpráva z 20. zasedání Republikové rady SONS mezi léty 2016 a 2021
Byl jsem na pětadvacetinách
POZVÁNKA: Temná kavárna v Hradci Králové
RETRO: Stoletá Zora také o jednom z nás
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 07/2021
O čem se moc nemluví – Za co se stydíme? I. část
ZDRAVÍ: Žlučníkový záchvat vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc
Jak posílit činnost ledvin?
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
A přece se volí
Tiráž


A přece se volí


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR není u nás jediným celostátně působícím spolkem komunity zrakově postižených občanů. O něco starší je Český svaz zrakově postižených sportovců, který obdobně jako SONS řešil problém "přesluhování" vrcholných funkcionářů v pandemické době. Skoro na den přesně na konci čtyřletého funkčního období se v pátek 23. dubna 2021 konala volební Valná hromada ČSZPS – pravda, velice nestandardním způsobem.
S měsíčním předstihem byly členské subjekty ČSZPS, tedy tělovýchovné jednoty a sportovní kluby zrakově postižených z celé ČR, vyzvány, aby do dvou týdnů navrhly kandidáty do vrcholných orgánů svazu, což jsou předseda, výkonný výbor a kontrolní a revizní komise. Navíc TJ a SK, a pak ještě sportovní komise, řídící jednotlivá sportovní odvětví provozovaná v rámci ČSZPS, musely sdělit, kdo bude jejich delegátem s právem hlasovacím na Valné hromadě. K obojímu vypracoval a rozeslal sekretariát ČSZPS formuláře, které bylo třeba vyplnit, řádně potvrdit razítkem a podpisem odpovědné osoby, oskenovat a elektronicky zaslat zpět.
Navržení kandidáti se měli během dalších několika dní písemně představit stručným životopisem a v motivačním dopisu shrnout své působení v oblasti sportu a hlavně nastínit své vize, na co by se Český svaz zrakově postižených sportovců měl zaměřit v nejbližších čtyřech letech. Navíc museli přidat čestné prohlášení, že jimi uvedené informace jsou zcela pravdivé.
Veškeré tyto dokumenty pak měli podepsat, naskenovat, a ve formátu PDF elektronickou poštou zaslat mandátové a volební komisi. Pokud je ta shledala v pořádku po formální stránce, rozeslala je delegátům Valné hromady.
Mezitím delegáti formou per rollam (také na podepsaném, oskenovaném a elektronicky odeslaném formuláři) odsouhlasili s jednou nepatrnou výhradou Volební řád Valné hromady a složení mandátové a volební komise pro volby do orgánů ČSZPS. Hlasování se mohlo zúčastnit celkem 29 delegátů, ve skutečnosti se jich registrovalo 27. O hlasování byl vypracován protokol a delegátům neprodleně rozeslán. Také pozvánka jako průkazný doklad pro Policii ČR pro vycestování z jejich okresů do Prahy (vždyť byl čas silného omezení pohybu občanů mezi regiony).
Vzhledem k výše uvedenému se mohlo pokročit k volbám tzv. parlamentní volbou. To znamenalo, že delegáti, někteří až z Moravy, přijížděli jednotlivě na Strahov dne 23. 4. 2021, aby mezi 12. a 17. hodinou v aule České unie sportu:
- ve volebním místě byli zaregistrováni (Delegáti nemuseli předkládat anticovidový nebo PCR test);
- měli k dispozici ochranné prostředky pro příchozí i členy volební a mandátové komise;
- obdrželi hlasovací lístky, za zástěnou odvolili a při odchodu vhodili hlasovací lístky do připravené urny (nevidomí a těžce slabozrací delegáti mohli využít svých doprovodů);
- dostali jako občerstvení obloženou bagetu a lahvičku minerální vody.
(Byli by k takové oběti připraveni delegáti neustále odkládaného Celostátního shromáždění SONS? Raději nespekuluji.)
Celá volební procedura byla konzultována s ombudsmanem Českého olympijského výboru a měla vyhovovat paragrafu 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2. Jako výhradu je nutno uvést, že delegátům nebyla předložena zpráva o činnosti a hospodaření svazu za minulé dva roky; že nebylo umožněno hlasovat o změnách Stanov ČSZPS a o usneseních vedoucích k žádoucím aktualizacím některých vnitřních předpisů (např. Statutu sportovních komisí a Soutěžního řádu ČSZPS).
Samozřejmě o samotných volbách byl také vypracován a neprodleně rozeslán protokol. Tudíž víme, že počet skutečně rozdaných, odevzdaných a platných volebních lístků bylo 24. A také víme, kdo dnes tvoří vedení Českého svazu zrakově postižených sportovců, z. s.:
1. Do funkce předsedy ČSZPS byl na příští 4 roky zvolen jediný kandidát – Mgr. Zdeněk Barlok (člen BSC Praha), když obdržel 22 hlasů.
2. Do Výkonného výboru ČSZPS byli zvoleni PaeDr. Zbyněk Janečka z Olomouce, Ing. Josef Polnar z Prahy, Petr Budínský z Lovosic a Petr Bayer z Prahy; náhradníkem je Ing. Karel Macháček z Prahy.
3. Do tříčlenné Kontrolní a revizní komise ČSZPS byl zvolen jediný kandidát – Ing. Karel Novotný. (Otevřenou je tak otázka, jak a kdy se podaří zkompletovat KRK?)

Vladimír Krajíček

*.*


Obsah

ÚVODEM: Ústa pravdy, svědomí a umění
STALO SE: Přehledně
Zpráva z 20. zasedání Republikové rady SONS mezi léty 2016 a 2021
Byl jsem na pětadvacetinách
POZVÁNKA: Temná kavárna v Hradci Králové
RETRO: Stoletá Zora také o jednom z nás
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 07/2021
O čem se moc nemluví – Za co se stydíme? I. část
ZDRAVÍ: Žlučníkový záchvat vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc
Jak posílit činnost ledvin?
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
A přece se volí
Tiráž


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 13 červenec 2021
Obsah:
ÚVODEM: Ústa pravdy, svědomí a umění
STALO SE
Přehledně
Zpráva z 20. zasedání Republikové rady SONS mezi léty 2016 a 2021
Byl jsem na pětadvacetinách
POZVÁNKA
Temná kavárna
RETRO
Stoletá Zora také o jednom z nás
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 07/2021
O čem se moc nemluví – Za co se stydíme? I. část
ZDRAVÍ
Žlučníkový záchvat vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc
Jak posílit činnost ledvin?
SPORT
Černobílé problémy
A přece se volíV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR