Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 13 červenec 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Ústa pravdy, svědomí a umění
STALO SE: Přehledně
Zpráva z 20. zasedání Republikové rady SONS mezi léty 2016 a 2021
Byl jsem na pětadvacetinách
POZVÁNKA: Temná kavárna v Hradci Králové
RETRO: Stoletá Zora také o jednom z nás
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 07/2021
O čem se moc nemluví – Za co se stydíme? I. část
ZDRAVÍ: Žlučníkový záchvat vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc
Jak posílit činnost ledvin?
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
A přece se volí
Tiráž


RETRO: Stoletá Zora také o jednom z nás


Vynález slepce elektrotechnika
Slepý elektrotechnik Jindřich Nosek v Berouně vynalezl přístroj, kterým je naprosto znemožněno zcizování elektrického proudu spotřebiteli. Pokusy, prováděnými před odborníky, se ukázalo, že proud, připojený k přístroji, přestal ihned fungovati, jakmile na př. byla předepsaná žárovka vyměněna za žárovku vyšší svítivosti. Vynálezce hodlá svůj vynález sám zužitkovati, jakmile se mu dostane nezbytné finanční pomoci.
Nosek přišel o zrak neštěstím již ve čtvrtém roce. Nicméně v pozdějších letech navštěvoval školu a vychodil nejen obecnou, nýbrž i měšťanskou školu s velmi dobrým prospěchem. Učil se počtům z paměti, psaní na stroji, darovaném správě školy Klárovým ůstavem, čtení knih pro slepce, dále zeměpisu a dějepisu. Se zvláštním zájmem naslouchal přednáškám přírodozpytným (zvláště o elektřině).
Po návratu ze školy okamžitě dělal zdařilé pokusy elektrotechnické. Vychodiv školu vrhl se s celým zápalem na soukromé studium tajů elektrotechniky. Jeho otec mu zaopatřoval odborné knihy, jež mu otcův učedník předčítal. A mladý Jindřich stále cosi kutil. V 17 letech již prováděl bezvadné instalace domácích telefonů, bezpečnostních zvonění atd. Věrnou společnicí a předčitatelkou odborných knih je mu jeho žena a více než to: je mu přítelkyní, která sleduje celou jeho činnost se zájmem daleko víc než odborným.
Jako celé řadě jiných lidí postižených neštěstím, tak i Noskovi se všech stran na místě pomoci byly kladeny balvany v cestu. Poněvadž neměl „papírové“ kvalifikace, bránilo se mu v jeho snaze vyspěti na vynikajícího odborníka. Až se mu podařilo, že byl podroben několika odborným zkouškám u předních pražských firem elektrotechnických, na základě kterých mu byla pak udělena cestou dispense koncese elektrotechnická. Nyní, kdy má za sebou již celou řadu vynálezů (zdokonalení elektrických žehliček se spotřebou daleko menší energie než u dosavadních, nový praktický způsob vypínačů apod.), nalezne však ne překážky, nýbrž jistě pomocnou ruku. Přejeme mu mnoho zdaru!
Zde tedy končí stručná informace o panu Noskovi, šikovném chlapíkovi! Jelikož se stal heslem vTyflopedickém lexikonu jmenném, mohu sdělit, že se narodil v Berouně 1883. Jeho vynález, v článku zmíněný, se ocitl na výstavě v Gentu, kde dostal čestné uznání a byl publikován i v zahraničí. Proti energetickým šmejdům, byť zas na jiný způsob, tedy bylo nutno bojovat už od počátku užívání elektřiny.
A ještě bych přidala něco málo k tlustému svazku stoleté Zory samotnému:
Je v tvrdých černých deskách, asi 12 centimetrů silný, bez dvou deka dvě kila vážící.
Jen pro znalce bodového písma nutno sdělit, že ou se ze všech písmen během času měnilo nejvíce. Tehdy jako dnešní dlouhé ó, body 2 5 6, které se psalo bez čtvrtého bodu, tedy jako ono (dnes dvouhláska) tehdy ou. A ch, což vydrželo dlouho, se psávalo bez třetího bodu.
Snad napsáno dost srozumitelně?
A přejdu-li na svoje oblíbené téma, tak mne překvapuje, kolik existovalo básníků, jejichž jména něco říkají jen skutečným znalcům. Důkazem toho, že bylo saháno i k těm známějším, je i báseň Bezručova:
Červený květ
Za temným oknem,
v květníku sivém
hrubý a špičatý
mračil se kaktus.
Jednoho jitra
červený z lodyhy
vyrazil kalich,
červený květ.

Byl u nás básník,
co jiné měl oči,
co měl rád vonné
a nádherné růže.

Distichem zvučným
pochválil růži
a odsoudil pyšně
ten rudý květ.

Jsou duše drsné, co samy šly žitím,
hroty a ostny je zalily vrchem.
Co měly v srdci,
kvetly-li jednou,
a kvetly-li v noci,
hleď, rudým květem.

Touto posmutnělou chvilkou poezie se dnes loučí s oním archaickým svazkem
Eva Budzáková


Obsah

ÚVODEM: Ústa pravdy, svědomí a umění
STALO SE: Přehledně
Zpráva z 20. zasedání Republikové rady SONS mezi léty 2016 a 2021
Byl jsem na pětadvacetinách
POZVÁNKA: Temná kavárna v Hradci Králové
RETRO: Stoletá Zora také o jednom z nás
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 07/2021
O čem se moc nemluví – Za co se stydíme? I. část
ZDRAVÍ: Žlučníkový záchvat vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc
Jak posílit činnost ledvin?
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
A přece se volí
Tiráž


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 13 červenec 2021
Obsah:
ÚVODEM: Ústa pravdy, svědomí a umění
STALO SE
Přehledně
Zpráva z 20. zasedání Republikové rady SONS mezi léty 2016 a 2021
Byl jsem na pětadvacetinách
POZVÁNKA
Temná kavárna
RETRO
Stoletá Zora také o jednom z nás
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 07/2021
O čem se moc nemluví – Za co se stydíme? I. část
ZDRAVÍ
Žlučníkový záchvat vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc
Jak posílit činnost ledvin?
SPORT
Černobílé problémy
A přece se volíV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR