Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 11 červen 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Včely a pandemie
STALO SE: Přehledně
Vznik SONS v dokumentech a osobních vzpomínkách (Miniseriál: díl třetí)
NAPSALI JSTE NÁM: Krásný a napínavý výlet zrakově postižených členů OO SONS Olomouc
LIDÉ KOLEM NÁS: Jsem ráda, že mohu být užitečná
LITERÁRNÍ KLÁNÍ: Zdenka Nováková - VÝLET KRÁSNOU OLOMOUCÍ
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 06/2021
ZDRAVÍ: Jak na citlivé zuby?
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
TROCHA HUMORU: Cvrček a mravenec (Bajka včera a dnes)


SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY

Řídí kandidát mistra FIDE Stanislav Juříček (Vsetín)

Dnes, milí přátelé, máme jubileum, výročí, oslavu. Jakou? No přece – setkáváme se spolu nad šachovými problémy už po dvousté! A to je příležitost k něčemu mimořádnému, takže dnes nebudeme řešit, ale přehráváním zajímavostí se budeme bavit, podobně jako při tom 100. jubileu v roce 2013. Na otázku kolik je např. ve dvojtažce možné dát matů je sice těžké odpovědět, ale snad jsem něco ve světové databázi úloh přece jen našel. Je to pozice následujícího diagramu:

Úloha číslo 6
Joseph C. J. Wainwright (USA) American Chess bulletin 1911

Bílý: Kc6, Db3, Vd2, Vh5, Sa1, Sa8, Jf1, Jh7, Pb6, c5, f2, g3, g4 (13)
Černý: Ke4, Db4, Ve1, Sb1, Sb8, Jf8, Jh4, Pa5, e6, g7, h6 (11)
Mat 2. tahem (C+)

Řešení: 1. Vf5! [tempo]
No, a nyní si přehrajte tu legraci. Černý je na tahu, musí prostě něco potáhnout a berte to, prosím, pěkně systematicky. Takže nejdříve dámou, pak věží, poté oběma střelci a jezdci a nakonec pěšci. A budete se divit.

• táhne Db4: 1. - Da4 2. Dxa4 mat; 1. - Db5/c3 2. K(x)b5 mat; 1. - Dxb6 2. Kxb6 mat; 1. - Dc4 2. Dxc4 mat; 1. - Dxb3/d4 2. V(x)d4 mat; 1. - Dxc5 2. Kxc5 mat; 1. - Dxd2 2. Jxd2 mat; 1. - Da3 2. Kb5 mat (Dc4 mat, Vd4 mat)
• táhne Ve1: 1. - Ve2 2. Vxe2 mat; 1. - Ve3 2. Dxe3 mat; 1. - Vxf1/c1/d1 2. De3 mat (Ve2 mat)
• táhne Sb1: 1. - Sc2 2. Dxc2 mat; 1. - Sd3 2. Dxd3 mat; 1. - Sa2 2. Dc2 mat (Dd3 mat)
• táhne Sb8: 1. - Sc7 2. Kxc7 mat; 1. - Sd6 2. Kxd6 mat; 1. - Se5 2. Vxe5 mat; 1. - Sf4 2. Vxf4 mat; 1. - Sxg3 2. Jxg3 mat; 1. - Sa7 2. Kc7 mat (Kd6 mat, Ve5 mat, Vf4 mat)
• táhne Jf8: 1. - Jxh7/d7/g6 2. K(x)d7 mat
• táhne Jh4: 1. - Jxf5 2. f3 mat; 1. - Jf3 2. Dxf3 mat; 1. - Jhg6/g2 2. f3 mat (Df3 mat)
• táhnou pěšci: 1. - g6/g5 2. Jf6 mat; 1. - exf5/e5 2. Dd5 mat; 1. - h5 2. Jg5 mat; 1. - a4 2. Dxb4 mat.
Ano, milí přátelé, černý má po úvodníku ve 28 variantách celkem 37 možných tahů a těch různých matů (včetně duálových v závorkách) je pouze o jeden méně, tedy 36! Doslova neuvěřitelné a zbývá jen otázka: „Jak to ten chlapík dokázal vymyslet?“

Druhou úlohu z roku 1887 si postavte na šachovnici sami – bílý: Ke1, Va1, Pa2, a3, a4, a5, a6, a7, černý: Ka8. A výzva je – mat osmým tahem. Ale teď se neděste, že to bude složité, jde spíše o legrácku, která má ideu tzv. „housenky“: 1.0-0-0! Kxa7 2. Vd8 Kxa6 3. Vd7 Kxa5 4. Vd6 Kxa4 5. Vd5 Kxa3 6. Vd4 Kxa2 7. Vd3 Ka1 8. Va3 mat. Není bez zajímavosti, že její autor Wiliam A. Shinkman (*1847 †1933) měl české kořeny. Narodil se 25. 12. 1847 v Liberci (tehdy Reichenberg) a když mu bylo 7 let emigroval s rodiči do Ameriky, kde už zůstal.

A aby nepřišli zkrátka ani milovníci miniaturních partií, připravil jsem tři. V těch prvních dvou se aktérům asi nechtělo ten den moc bojovat, domluvili se už předem na dělbě bodu (což se nemá) a navíc si řekli, že přihlížejícího rozhodčího dostanou do blázince (což je zavrženíhodné také ...). Tu první ponechávám bez komentáře, zato ke druhé jsem učinil několik poznámek:

Fehér – Fekete, hráno na turnaji někde v Tramtárii ..., nepravidelné zahájení: 1. d4 d6 2. Dd2 e5 3. a4 e4 4. Df4 f5 5. h3 Se7 6. Dh2 Se6 7. Va3 c5 8. Vg3 Da5 9. Jd2 Sh4 10. f3 Sb3 11. d5 e3 12. c4 f4 pat!

Loyd – N. N., USA 1889, nepravidelné zahájení: 1. e3 a5 2. Dh5 Va6. Že jsou to poněkud nesmyslné tahy? Samozřejmě, ale platným Pravidlům FIDE neodporují, takže rozhodčí, určitě s vykulenýma očima proti nim nemohl nic namítat ... 3. Dxa5 h5 4. Dxc7 Vah6 5. h4 f6. Zde se u arbitra asi začaly projevovat první příznaky šílenství ... 6. Dxd7 Kf7 7. Dxb7 Dd3 8. Dxb8 Dh7 9. Dxc8 Kg6 10. De6. A v této chvíli už pana sudího zřejmě nakládali do sanitky a vezli k americkému dr. Chocholouškovi ... Černý je totiž v patu a nemá k dispozici žádný tah ..., takže remíza! [glos. SJ]

Ta třetí minipartie je už „normální“, je z mojí praxe a demonstruje jednu stále platnou poučku (viz přímá řeč v druhé větě následujícího textu).

Vrábel P. (1426) – Juříček S. (2102), Karolinka 2015, Čigorinova obrana: 1. g3 d5 2. Sg2 Jc6 3. e3 Sf5 4. d3 Dd7 5. Df3? Dámě by to slušelo určitě více na e2, konečně každá, i hodně stará příručka zahájení upozorňuje, že: „Krále záhodno co nejdříve v rochádu odpraviti a až posléze dámu do hry uvésti, neb vývin brzký její státi se může terčem útoku.“ 5. - Jf6 6. h3 h5 7. Jc3 0-0-0 8. Jge2. Doporučil bych tahem 8. Sd2 uvažovat také o 0-0-0 . 8. - e5! Černý obsadil centrum a hrozí Sb4 i e5-e4; bílý stojí už v pouhých osmi tazích podstatně hůře, ne-li přímo na prohru. 9. e4?? A ještě hrubá chyba, ale, jak výše uvedeno, již v hodně špatné pozici. 9. - dxe4 10. dxe4 Sxe4 0-1. Pokud 11. Jxe4 (aby neztratil střelce), pak dostane mat 11. - Dd1 mat. [glos. SJ]

Řešení úlohy 4 (Karel) z dubna 2021:
Jak bylo v původním komentáři řečeno, úloha neobsahovala svůdnosti a klíčem k řešení této klasické strategické dvojtažky bylo najít záměnu tzv. „volného“ pole. Tím je v pozici f3, zatímco pole e5 je kryto. Vtipným úvodníkem 1. Je5! [2. Jfd3 mat] se vše změní, f3 je nyní kryto zato e5 se stalo „volným“ a pak vycházely tři hezké varianty: 1. - Kxe5 2. Jg4 mat (mat s vazbou Pf5 a odkrytím působnosti Vf1); 1. - Jf3 2. Jg6 mat (blokáda pole f3) a mat z připravené hry 1. - Sxf2 2. Dg3 mat. V principu jednoduché, ale hezké. Škoda jen, že autor má v pozici černého Pd2. Bez něj by existovala hezká svůdnost 1. Jxd4? [tempo] se dvěma variantami: 1. – J libovolně 2. Vxf5 mat (1. – S libovolně 2. Dg3 mat) a vyvrácením 1. - Ke5!

Za správné řešení dubnové úlohy připisujeme další body Rudolfu Birtusovi z Teplic, Antonínu Maňákovi z Louky nad Veličkou, Rostislavu Millerovi z Bludova, Janu Olejníkovi z Málkova, Ireně Šourkové z Děčína a Kostasi Zisopulosovi ze Dvora Králové.
Blahopřejeme!


Obsah

ÚVODEM: Včely a pandemie
STALO SE: Přehledně
Vznik SONS v dokumentech a osobních vzpomínkách (Miniseriál: díl třetí)
NAPSALI JSTE NÁM: Krásný a napínavý výlet zrakově postižených členů OO SONS Olomouc
LIDÉ KOLEM NÁS: Jsem ráda, že mohu být užitečná
LITERÁRNÍ KLÁNÍ: Zdenka Nováková - VÝLET KRÁSNOU OLOMOUCÍ
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 06/2021
ZDRAVÍ: Jak na citlivé zuby?
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
TROCHA HUMORU: Cvrček a mravenec (Bajka včera a dnes)


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 11 červen 2021
Obsah:
ÚVODEM
Včely a pandemie
STALO SE
Přehledně
Vznik SONS v dokumentech a osobních vzpomínkách – 3. díl
NAPSALI JSTE NÁM
Krásný a napínavý výlet zrakově postižených členů OO SONS Olomouc
LIDÉ KOLEM NÁS
Jsem ráda, že mohu být užitečná
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
Zdenka Nováková: VÝLET KRÁSNOU OLOMOUCÍ
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 06/2021
ZDRAVÍ
Jak na citlivé zuby?
SPORT
Černobílé problémy
TROCHA HUMORU
Cvrček a mravenec (Bajka včera a dnes)V případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR