Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 6 březen 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Pýcha je svádivá, má ráda inkognito
STALO SE: Přehledně
S vodicím psem přes La Manche
LIDÉ KOLEM NÁS: Kdo je a čím se zabývá zrakový terapeut
RETRO
ZORA RADÍ A INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – II.
NAPSALI JSTE NÁM: Na COVID může doplatit i ten, kdo ho nedostal…
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Náš rodný jazyk musí skousnout neuvěřitelné věci. Bojuj, češtino! – závěr
Jste hodná holka? Nebo hodný kluk? Moc se neradujte
ZDRAVÍ: Jaké jsou pokroky v léčbě chorob sítnice?
SPORT: Paralympiáda letos bude, deaflympiáda se odkládá
ANEKDOTA NA ZÁVĚR
INZERCE
Tiráž


ZORA RADÍ A INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – II.


Nemálo odborníků se posledních sto let zabývalo studiem znaků dospělosti člověka. Ve stovkách knih, publikací a článků se detailně popisují jak biologické, tak sociální i psychologické znaky dospělosti. Nadmíru zvídavému čtenáři můžeme doporučit odbornou literaturu, která je pro zrakově postižené uživatele asistivních technologií dostupná v knihovnách vysokých škol anebo v encyklopedii Wikipedie.
V tomto článku se spokojíme s orientačním výčtem znaků emočně dospělého člověka, a to i s ohledem na možný handicap. Znám totiž jedno dobré přísloví: „I když musím sedět na vozejku, neznamená, že si nemůžu dojít na poštu.“ Autor tohoto bonmotu měl na mysli nutnost jít naproti zkušenosti, která umožní dosáhnout cíle. Mladí, ale i staří nedospělci hledají, ke své škodě, primárně důvody, proč se výzva, která nám trochu komplikuje život, nedá zvládnout. Například: pošta je daleko, nemám nafouknuté gumy, špatně se mi komunikuje u poštovní přepážky, a vlastně, mám dost starostí i bez tohoto úkolu. Jsou tu přece lidé, kteří to můžou zastat místo mě. Stačí požádat...

Známe patnáctileté nevidomé puberťáky, kteří se na pomyslnou nebo skutečnou poštu bez otálení vydají, protože prostě využijí příležitost k osamostatnění, najdou si nástroje a možnosti, jak podniknout dobrodružný výlet, aniž už něco takového dříve zažili. Výhodu mají ti, kteří už se svými rodiči mohli prostředí pošty obhlédnout, přiměřeně osahat, ví o překážkách i přepážkách, pochytili, jak zde co funguje. Podstatné však bývá rozhodnout se, risknout nepříjemnou situaci, nebát se nových poznatků.
Vím o čtyřicetiletém nedospělci se zbytky zraku, který na poštu nikdy nepůjde, protože přece – na poštu chodí vždycky máma! A tak se do konce života nedozví, co vlastně taková pošta je a jak se v ní může pohybovat, komunikovat a vyřídit si své věci.
V našem světě žije dvacetiletá mladá dáma, která spraví protékající vodovodní baterii, ve volném čase obstará dva mladší sourozence, přitom stihne vyjít si se svým přítelem, uklidit byt osmdesátileté babičce, a spoustu dalších věcí zvládá se samozřejmostí a úsměvem. Její tatínek se jaksi nepovedl, a tak je od puberty vedená k samostatnosti a odpovědnosti, protože nikdo jiný, kromě maminky, k dispozici není. Tato žena není žádný exot, reprezentuje pouze kategorii dospělých. Je těžce slabozraká, a tak si ví rady i se všelijakými technologiemi, které ulehčují život. Musí totiž ještě studovat, a to by bez počítače nedala.
V představě střední třídy příslušníků západní civilizace je pro dospělost typická vyzrálost, moudrost, schopnost rozhodovat se adekvátně svým oprávněným potřebám nebo cílům, přitom však respektovat oprávněné potřeby a cíle ostatních. K dospělosti patří i úměrné množství zkušeností, především sociálních, které umožňují člověku zrát přiměřeně věku a mentálnímu potenciálu. K dospělosti nepochybně patří píle a vyrovnanost, dovednosti potřebné pro soběstačnost v míře odpovídající věku a sociálním možnostem.
Dospělý člověk, s přihlédnutím na právní odpovědnost, je integrovaný v prostředí, ve kterém se běžně pohybuje, kde realizuje své vztahy i potřeby. Je přizpůsobivý v míře, která nepopírá jeho vlastní svobodu, aniž zároveň ohrožuje svobodu ostatních.
Poznámka autorky:
V tomto článku se nezabýváme prostředím, které se vymyká standardnímu pojetí západní nebo středoevropské společnosti. Nespecifikujeme znaky dospívání a dospělosti např. v tzv. elitě, ani v minoritních národnostních nebo náboženských komunách, ve specifickém prostředí chudinských slumů nebo městských čtvrtí obydlených imigranty z blízkovýchodních, asijských nebo afrických zemí, jakkoliv jsou neodmyslitelnou součástí Evropy.

V dospívání a zrání se u adolescentů a mladších dospělých projevují určité znaky chování, které pro tuto dobu považujeme za přijatelné. Souvisejí totiž s hledáním svého místa ve světě, s otázkami po smyslu života i s pokusy a omyly při zkoušení „jak na to“.
V dospělosti bychom se ale měli pečlivě vyhýbat jednání, které ubližuje především nám samým.
- Univerzální pravda je moje pravda.
To, co říkám, je nezpochybnitelné už proto, že to říkám já. Místo abychom lidem naslouchali, předem vylučujeme možnost posoudit jiné názory než námi proklamované. Místo abychom přemýšleli v souvislostech a hledali různé úhly pohledu, slepě přijímáme za svůj názor myšlenky přejaté např. z médií. Pomlouváme nebo znevažujeme vše, co by nás nutilo k úvahám a třeba i ke změně. Je totiž pohodlnější zobecňovat a nechat se unášet proudem, než se pokusit o vlastní myšlenkový produkt, byť s respektem vědomostí, zkušeností a motivů druhých. Zdroje názorů nedospělých jedinců bývají nekorektní, nemusí to vždy být tzv. hospodské pravdy, ale i všelijaký mediální odpad (fakenews).
- Tohle ti nikdy nezapomenu!
Pomsta, pomluvy, ignorance a naschvály patří do arsenálu pubertálních zbraní. Jsou následkem vnitřní paniky, nejistoty, umíněnosti a sebelítostného hodnocení. Pokud tyto projevy provázejí člověka i po dosažení dospělosti, je pravděpodobné, že ustrnul v období dětského vzdoru.
Jako řešení se nabízí ochota vypěstovat si náhled na své chování, přemýšlet o tom, co a proč vyprovokovalo mou agresi, vztek a zoufalost. Podmínkou je např. naučit se kultivovaně a srozumitelně vyjadřovat svá reálná přání a potřeby, přidat i zdůvodnění, aniž bychom svou argumentací válcovali nebo ponižovali druhé. Když se nám nepodaří prosadit svou, je dobré tento záměr odložit na lepší situaci, nechat v sobě uvážlivě působit všechna pro a proti. Zpočátku se nemusí úplně dařit zbavit se dosavadních návyků. Dospělý, ač si je vědom svých slabin, je časem schopen zastavit včas pocity příkoří, nutnost sebeobrany a prosazení. Ochota učit se a vytrvalost však rozhodně přináší dobré výsledky.
- Chci si to užít
V době dospívání může leckomu připadat zábavné vysmýčit všechny večírky, experimentovat s drogami nebo se sexem. Náctiletí se často ubezpečují, že přesně tyhle zážitky jim přinesou obohacující zkušenost, nové poznatky a navíc jsou dobrým nástrojem revolty proti dospělé nudě. Pokud však člověk vnímá i svůj dospělý život jako nekonečný mejdan, není schopen být věrný ve vztahu k jednomu partnerovi, neobejde se bez návykových látek nebo nadužívá digitální technologie, třeba včetně pornostránek, není něco v pořádku. Změny na duševním zdraví totiž na sebe nenechávají dlouho čekat. Varovnými signály bývají poruchy poznávacích a paměťových schopností, zpočátku třeba jen „náhodně“. Nápadným znakem je emoční chudoba, která se projeví v neschopnosti žít v trvalém partnerském vztahu, chybí i zdravé přátelské nebo rodinné vazby. Falešná představa o dlouhodobém mládí nepatří jenom do klasické literatury, její následky se projevují už ve věku 30+, někdy i dříve. Typickou větou bývá: „Zatímco holky drncají kočárek a na facebooku sdílejí recepty, já jsem volná jako pták a můžu si dělat co chci a létat třeba na Havaj.“
pokračování
Dr. Jaroslava Novotná


Obsah

ÚVODEM: Pýcha je svádivá, má ráda inkognito
STALO SE: Přehledně
S vodicím psem přes La Manche
LIDÉ KOLEM NÁS: Kdo je a čím se zabývá zrakový terapeut
RETRO
ZORA RADÍ A INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – II.
NAPSALI JSTE NÁM: Na COVID může doplatit i ten, kdo ho nedostal…
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Náš rodný jazyk musí skousnout neuvěřitelné věci. Bojuj, češtino! – závěr
Jste hodná holka? Nebo hodný kluk? Moc se neradujte
ZDRAVÍ: Jaké jsou pokroky v léčbě chorob sítnice?
SPORT: Paralympiáda letos bude, deaflympiáda se odkládá
ANEKDOTA NA ZÁVĚR
INZERCE
Tiráž


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 6 březen 2021
OBSAH
ÚVODEM
Pýcha je svádivá, má ráda inkognito
STALO SE
Přehledně
S vodicím psem přes La Manche
LIDÉ KOLEM NÁS
Kdo je a čím se zabývá zrakový terapeut
RETRO
A jsme zase v tom dávném čase
ZORA RADÍ A INFORMUJE
O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – II.
NAPSALI JSTE NÁM
Na COVID může doplatit i ten, kdo ho nedostal…
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Náš rodný jazyk musí skousnout neuvěřitelné věci. Bojuj, češtino! – závěr
Jste hodná holka? Nebo hodný kluk? Moc se neradujte
ZDRAVÍ
Jaké jsou pokroky v léčbě chorob sítnice?
SPORT
Paralympiáda letos bude, deaflympiáda se odkládá
ANEKDOTA NA ZÁVĚR
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR