Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 6 březen 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Pýcha je svádivá, má ráda inkognito
STALO SE: Přehledně
S vodicím psem přes La Manche
LIDÉ KOLEM NÁS: Kdo je a čím se zabývá zrakový terapeut
RETRO
ZORA RADÍ A INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – II.
NAPSALI JSTE NÁM: Na COVID může doplatit i ten, kdo ho nedostal…
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Náš rodný jazyk musí skousnout neuvěřitelné věci. Bojuj, češtino! – závěr
Jste hodná holka? Nebo hodný kluk? Moc se neradujte
ZDRAVÍ: Jaké jsou pokroky v léčbě chorob sítnice?
SPORT: Paralympiáda letos bude, deaflympiáda se odkládá
ANEKDOTA NA ZÁVĚR
INZERCE
Tiráž


LIDÉ KOLEM NÁS: Kdo je a čím se zabývá zrakový terapeut


Je speciální pedagožkou, tyflopedkou a zrakovou terapeutkou s postgraduálním vzděláním a čtyřicetiletou praxí s péčí o osoby se zrakovým znevýhodněním, z toho 20 let ve zdravotnictví. Lidí s touto profesí u nás nenajdete mnoho. Mnozí ji však dobře znají, třeba ze základní školy pro žáky s poruchami zraku a speciálně pedagogického centra na pražském Náměstí Míru (dříve z Koperníkovy ulice), z její ordinace U dvou srpů nebo z Centra zrakových vad. O rozhovor jsme požádali PhDr. Dagmar Moravcovou.

Co je vaší prací?
Vyšetřit zrak (vidění), porovnat ho s normou, doporučit a vyzkoušet postupy a pomůcky pro jeho rozvoj, stimulaci a rehabilitaci. U dětí se tak děje hlavně proto, aby se jejich vývoj zraku podpořil, rozvíjel, a také aby se vzdělávaly adekvátním způsobem. Má doporučení jsou proto určena nejen jim, ale i jejich rodičům, speciálním pedagogům a učitelům v integraci. Pokud potřebné pomůcky v ordinaci nemám, doporučím místo, kde je možné je vyzkoušet. Přicházejí ke mně pacienti všech věkových kategorií, nejvíce se však specializuji na skupinu dětí, kterou oftalmologové v běžných ordinacích označují z hlediska vidění jako nevyšetřitelnou.

Co znamená, že jsou „nevyšetřitelní“?
Že to jsou kojenci, děti nekomunikující, s poruchou nebo opožděným vývojem řeči (dysfázií), děti neslyšící a nedoslýchavé, se souběhem zrakového, sluchového, případně dalšího postižení, i se syndromy, které zasahují zrak.
Asi víte, že standardní optotyp představuje promítání běžných písmen na stěnu na vzdálenost 5 metrů. Výše uvedený pacient nemusí přečíst ani řádku. V lékařské zprávě se pak může objevit informace, že vidí tři prsty ze tří metrů. To je ale velmi nepřesné a zcela nevyhovující pro doporučení způsobu vzdělávání i pro žádost o příspěvek na kompenzační pomůcku pro správu sociálního zabezpečení. Sem musíte přinést jasný číselný údaj. Proto používám speciální optotyp, který mohu dát pacientovi na určitou vzdálenost a pod určitým osvětlením. Obsahuje 15 řádků, v každém řádku má pět znaků stejně od sebe vzdálených. Čím je řádek kratší, tím menší je i mezera mezi znaky. Vyšetření samozřejmě vyžaduje určitou zkušenost, ale k potřebnému výsledku se dobereme. Kromě optotypu dále používám třeba švédský test s velkými číslicemi, který byl vyvinut pro zrakově postižené sportovce. Nebo testy od profesorky Hyvärinen se znaky jako kolečko, čtvereček, srdíčko apod. K dispozici jsou i ve velikostech pro Low Vision (s nízkým zrakem). Pro dítě do tří let, které moc nemluví, používám preferenční testy s pruhovanými obrazci na ploše. Mohou být kruhové, čtvercové apod. Podle norem pro ten který věk jimi zhodnotím jejich zrakovou ostrost, doporučím rozvoj zrakového vnímání a vyšetřím, zda dítě nešilhá.
Pro hodnocení visu do blízka používám Jaegerovy tabulky, souvislé texty s různou velikostí písma. A opět je přizpůsobuji konkrétnímu pacientovi. Pro malé děti jsou určeny souvislé řádky obrázků. Každý oční lékař je však v ordinaci mít nemusí a používá běžné testy. Slabozraký pacient je ze 40 cm vidět nemusí, malé děti nečtou, a lékař do zprávy napíše, že visus nelze vyšetřit.

Jaké dětské oční vady jsou nejčastější? A s jakými vadami k vám přicházejí malí pacienti nejčastěji?
Nejčastější jsou různé dioptrické vady. Přesně je dnes lékař zjišťuje pomocí automatického refraktometru po rozkapání očí. Orientačně bez rozkapání je odhalí podobný přístroj třeba během preventivní prohlídky dětí ve školce. Rozpozná i vady jako šilhání a větší rozdíly dioptrií na jednom a druhém oku.
Ke mně děti přicházejí nejčastěji s tupozrakostí (amblyopií). Na jedno oko vidí velmi dobře, na druhé hůře, a to obvykle bez viditelných změn. Vadu způsobuje nedostatečná stimulace zraku v období, kdy probíhá jeho nejrychlejší vývoj (například překážka v optické ose, vysoká dioptrická vada, rozdíl mezi dioptrickými hodnotami očí). Na tomto místě zmíním, že v roce 1981 získali dva neurofyziologové, Kanaďan David H. Hubel a Švéd Torsten N. Wiesel Nobelovu cenu za výzkumy ve fyziologii (vývoj vidění a zpracování zrakové informace). Oba tehdy působili v USA. Zjistili, že vývoj zraku probíhá zhruba do šesti až osmi let věku (období se nazývá senzitivní perioda), přičemž nejrychlejší vývoj je od šestého týdne věku do dvou let. Prvních šest týdnů života označili za období, kdy se oči a zrak řekněme teprve chystají vyvíjet. Krátce po jeho uplynutí vzniká tupozrakost. Proto je třeba, pokud po šestinedělí správně nefixuje, co nejdříve a co nejpřesněji zjistit, jak dítě vidí. Při vyšetření vidění kojenců používám test Tellerové. Dítěti různě nastavuji desku s pruhovanou plochou (pro něho polštářek), komunikuji s ním a ono ji hledá, třeba i s pomocí maňáska Františka. Přitom sleduji, zda a jak na ni dítě fixuje pohled, případně kam se dívá. Výsledky jsou důležité pro očního lékaře pro předpis brýlí nebo zahájení správné okluzní terapie. Až se dítě začne učit číst, bude potřebovat vnímat najednou více znaků. Zda to dokáže, zjistím pomocí Crowded testů. Pokud čte okrajové či izolované znaky a ostatní nevidí, může to signalizovat tupozrakost nebo centrální poruchu mozku. A samozřejmě překážku pro nácvik souvislého čtení.
Častou vadou je též šilhání (strabismus). Šilhající dítě je nutné, podobně jako v případě tupozrakosti, odeslat k oftalmologovi v co nejútlejším věku. Děti do dvou let dostávají brýle a často i okluzor. Terapii řídí oční lékař, a musím říci, že pokud ji dítě přijme, často už po třech měsících vidíme výborné výsledky. Brýle většinou dětem vydrží po celou dobu vývoje zraku, někteří je potřebují i po něm. Pokud však dítě přijde v pěti letech, je nutné vyvinout mnohem větší úsilí a může se dokonce stát, že binokulární souhra a prostorové vidění se už nevyvine.
Velká skupina pacientů pochází z řad předškolních dětí. Přicházejí s rodiči od oftalmologa i psychologa. Mohou být různě zdravotně znevýhodněné, trpět albinismem, ztrátou barvocitu (Achromatopsií), vrozenými vadami zrakového nervu nebo poruchami zpracování zrakových vjemů. To se obvykle projeví ve škole při vyučování. Pomocí různých testů zjišťuji, jak děti vnímají, orientují se na řádku, vyhledávají detaily v celku, skládají puzzle, rozlišují obrázky, písmena, číslice apod. Často tak odhalím zrakové vady či znevýhodnění, které mohou, ale nemusí souviset s jejich intelektem, například oslabení zaostřování (akomodace) při střídání pohledů do dálky a do blízka. Řeší se brýlemi s dvouohniskovými (bifokálními) skly. Horní částí kouká dítě do dálky, spodní do blízka.
Pro předškolní děti dále používám speciální Worth testy pro ověření binokulárního vidění, tedy zda levé a pravé oko správně spolupracují. Dítě dostane červenozelené brýle a kouká na obrázek s červenými, zelenými a bílými zrakovými podněty. U dětí předškolních dále zkouším, zda už mají vyhraněnou lateralitu ruky a oka, tedy zda jsou praváci či leváci. Lateralitu ruky přijme dítě často podle vzoru rodičů. Někdy se ale může objevit odlišná dominance oka a ruky, tzv. zkřížená lateralita. Tehdy může mít dítě ve škole problémy při čtení i psaní a potřebuje trénovat spolupráci oka a ruky.
Další skupinou jsou děti, kterým se ve škole nedaří učit číst. I u nich se snažím rozklíčovat příčinu a nastavit jim optimální podmínky pro vzdělávání. Podle stavu jejich zrakového vnímání a podle toho, na jakých materiálech spolupracují, jim doporučím velikost znaků a linek, vzdálenost mezi znaky a řádky, Případně využití dalších materiálů. Někdy však ani to nestačí a dítě s běžným písmem pracovat nezvládne. Tehdy doporučím speciální optické pomůcky, jako lupy, dalekohledy či prismatický monokulár. V mé ordinaci je možné je vyzkoušet, jsou tu výborné podmínky i dostatek času. Na úhradu zdravotní pojišťovnou je však musí předepsat specialista oftalmolog.
V mé ordinaci je možné vyzkoušet si i pomůcky, které pojišťovny nehradí. Jsou to další lupy a hranové filtry, různě barevná skla, která filtrují denní světlo a u některých diagnóz zlepšují podmínky pro vidění, aniž by zhoršovaly zrakovou ostrost. To běžné sluneční brýle nedokážou a slabozrakému člověku mohou zrakovou ostrost naopak snížit. Pokud je potřeba, lze vyzkoušet i kamerové televizní lupy. Zda vybrat ruční, přenosnou velikosti tabletu či stolní, závisí na činnosti, pro kterou budou využívány. Podle typu lupy předám kontakty na místa, kde je jich možné vyzkoušet více a vybrat si i podle jejich zobrazování, způsobu ovládání a ceny.

Přicházejí k vám i děti bez diagnózy?
I to se stává. I v tomto případě zjišťuji, jak dítě vidí. Nejprve provedu anamnézu, tzn., že se zeptám na věk, zda je dítě donošené, přišlo na svět spontánně a bez komplikací, zda bylo v inkubátoru, prodělalo závažné choroby apod. Dále zjišťuji jeho současný vývoj a obtíže. Poté zvolím odpovídající způsoby vyšetření. Pokud zjistím zhoršený visus, fixaci a zaostřování objektů, šilhání, tupozrakost apod., píši zprávu pro ošetřujícího očního nebo praktického lékaře. Ti následně mohou doporučit a předepsat vyšetření dalšími specialisty v nemocnici.

Co děti prakticky nevidomé a nevidomé?
Pokud je to možné, lze u nich vyšetřit zachovaný světlocit a podpořit jeho využití při orientaci. Rodičům nevidomého dítěte doporučím středisko rané péče a speciálně pedagogické centrum, starším nevidomým Tyfloservis. Osobně se znám s většinou pracovníků těchto institucí. Přicházejí ke mně ale i děti, které později budou nebo mohou být nevidomé. Některé z těch starších ke mně dále docházejí na zrakovou stimulaci. Provádíme věku přiměřené cvičení očí v optimálních světelných podmínkách a s barevně, zvukově i hmatově výraznými materiály, hrajeme hry, které dítě rozvíjejí. S tím souvisejí i doporučení na určité typy hraček, které si rodiče s dítětem mohou vyzkoušet i zapůjčit ve středisku rané péče, zakoupit v Tyflopomůckách nebo v běžném obchodě. Neprocvičujeme ale jen zrak, používáme zároveň i ostatní smysly, které podpoří zrak i samy sebe navzájem.
Antonín Vraný


Obsah

ÚVODEM: Pýcha je svádivá, má ráda inkognito
STALO SE: Přehledně
S vodicím psem přes La Manche
LIDÉ KOLEM NÁS: Kdo je a čím se zabývá zrakový terapeut
RETRO
ZORA RADÍ A INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – II.
NAPSALI JSTE NÁM: Na COVID může doplatit i ten, kdo ho nedostal…
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Náš rodný jazyk musí skousnout neuvěřitelné věci. Bojuj, češtino! – závěr
Jste hodná holka? Nebo hodný kluk? Moc se neradujte
ZDRAVÍ: Jaké jsou pokroky v léčbě chorob sítnice?
SPORT: Paralympiáda letos bude, deaflympiáda se odkládá
ANEKDOTA NA ZÁVĚR
INZERCE
Tiráž


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 6 březen 2021
OBSAH
ÚVODEM
Pýcha je svádivá, má ráda inkognito
STALO SE
Přehledně
S vodicím psem přes La Manche
LIDÉ KOLEM NÁS
Kdo je a čím se zabývá zrakový terapeut
RETRO
A jsme zase v tom dávném čase
ZORA RADÍ A INFORMUJE
O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – II.
NAPSALI JSTE NÁM
Na COVID může doplatit i ten, kdo ho nedostal…
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Náš rodný jazyk musí skousnout neuvěřitelné věci. Bojuj, češtino! – závěr
Jste hodná holka? Nebo hodný kluk? Moc se neradujte
ZDRAVÍ
Jaké jsou pokroky v léčbě chorob sítnice?
SPORT
Paralympiáda letos bude, deaflympiáda se odkládá
ANEKDOTA NA ZÁVĚR
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR