Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 21 Listopad 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Žijete autonomní život?
Nevšední dar
Finále soutěže ve čtení a psaní
Český lékař v Malawi
Hmyzí oči
Superčipy budoucnosti
Co rozeznají prsty
Což takhle dát si komentovaný film
Nevidomý konstábl na stopě
Wonder zpíval proti chudobě
Dva nevidomí jazzoví pianisté
Van Goghovy reliéfy
Patronka nevidomých
Sláva správným tvarům
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Superčipy budoucnosti


Vědci z laboratoří IBM Research představili v srpnu na mezinárodní konferenci o neuronových sítích IJCNN 2013 v Dallasu průlomový software ekosystému určeného pro programování křemíkových čipů, jejichž architektura je inspirována funkcí, nízkou spotřebou a kompaktním objemem mozku. Tato technologie by mohla vést k nové generaci inteligentních senzorových sítí, které napodobují mozkové schopnosti pro vnímání, akce a poznání. Jde o zcela novou generaci experimentálních počítačových obvodů, navržených tak, aby simulovaly schopnosti mozku vnímat, poznávat a jednat.
Nejsou předem naprogramovány, ale jsou schopné učit se a rozhodovat na základě interakce s okolím. Pomocí algoritmů realizovaných křemíkovými obvody kopírují procesy, které se odehrávají mezi neurony a synapsemi v biologických systémech, například v lidském mozku. Tato technologie by mohla nabídnout až o několik řádů nižší spotřebu energie a místa ve srovnání se současnými počítači.
Moderní počítačové systémy byly navrženy před 20 lety pro sekvenční zpracování podle předem nastaveného programu. Přestože jsou klasické počítače rychlé a přesné, jsou omezovány výkonem a velikostí při provozu za snížené účinnosti u aplikací zaměřených na zpracování v reálném čase z velkých objemů dat. Na rozdíl od mozku, který pracuje poměrně pomalu a s nízkou přesností, ale zato vyniká při úkolech, jako je rozeznávání, interpretace a jednání na základě vzorů, přičemž spotřebuje stejné množství energie jako 20 V žárovka a zabírá objem jako dvoulitrová láhev.
V srpnu 2011 v IBM úspěšně předvedli stavební kámen, nové mozkem inspirované architektury čipu, založený na škálovatelné, propojené, nastavitelné síti „neurosynaptických jader“. Každé jádro obsahuje paměť (synapse), procesory
(neurony) a komunikaci (axony) v těsné blízkosti, vykonávající činnost řízenou událostmi. Tyto čipy slouží jako platforma pro emulaci a rozšíření schopnosti mozku reagovat na biologické podněty a analyzovat velké množství dat z mnoha zdrojů najednou. Cílem je vytvořit systém, jenž dokáže nejen analyzovat složité informace z různých druhů senzorů, ale zároveň se bude schopen i dynamicky přizpůsobovat na základě interakce s prostředím.     
Dlouhodobým cílem výzkumníků je vybudovat čipový systém s 10 miliardami neuronů a sto biliony synapsí, který by ale spotřeboval pouze 1 kW energie a zabíral objem méně než dva litry. Systémy postavené z těchto čipů by se mohly spojit a zajistit v reálném čase sběr a analýzu různých typů dat blíže k místu odběru. Ony by nejen sbíraly symbolická data, která jsou stanovená pevnou textovou nebo digitální informací, ale také shromažďovaly tzv. subsymbolická data, založená na senzorickém, smyslovém vnímání, jejichž hodnota se neustále mění. Tato nezpracovaná data odráží aktivitu světa všeho druhu v celém rozsahu od obchodu, sociálních aspektů, logistiky, umístění, pohybu až po podmínky okolního prostředí. Příkladem mohou být třeba lidské oči – denně přes ně projde přes TB dat. Lehké brýle s nízkou spotřebou energie, určené na pomoc zrakově postiženým emulující zrakovou kůru (cortex), by mohly být vybaveny video – a sluchovými senzory, které zachycují a analyzují tento tok optických informací.
Tyto senzory by umožňovaly shromažďovat a interpretovat rozsáhlé objemy dat a pomáhaly tak např. signalizovat, kolik jedinců je před uživatelem, jaká je vzdálenost k nejbližšímu chodníku, počet vozidel v křižovatce, výšku stropu nebo délku přechodu pro chodce. Jako vodicí pes by subsymbolické informace vnímané brýlemi umožnily zobrazit nejbezpečnější cestu přes místnost nebo venkovní prostředí a pomohly uživateli orientovat se v prostředí pomocí vestavěných reproduktorů nebo ušních sluchátek.

Tech Magazín (kráceno)


Obsah

Žijete autonomní život?
Nevšední dar
Finále soutěže ve čtení a psaní
Český lékař v Malawi
Hmyzí oči
Superčipy budoucnosti
Co rozeznají prsty
Což takhle dát si komentovaný film
Nevidomý konstábl na stopě
Wonder zpíval proti chudobě
Dva nevidomí jazzoví pianisté
Van Goghovy reliéfy
Patronka nevidomých
Sláva správným tvarům
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 21 Listopad 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Žijete autonomní život?
Nevšední dar
Finále soutěže ve čtení a psaní
Český lékař v Malawi
Hmyzí oči
Superčipy budoucnosti
Co rozeznají prsty
Což takhle dát si komentovaný film
Nevidomý konstábl na stopě
Wonder zpíval proti chudobě
Dva nevidomí jazzoví pianisté
Van Goghovy reliéfy
Patronka nevidomých
Sláva správným tvarům
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR