Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 21 Listopad 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Žijete autonomní život?
Nevšední dar
Finále soutěže ve čtení a psaní
Český lékař v Malawi
Hmyzí oči
Superčipy budoucnosti
Co rozeznají prsty
Což takhle dát si komentovaný film
Nevidomý konstábl na stopě
Wonder zpíval proti chudobě
Dva nevidomí jazzoví pianisté
Van Goghovy reliéfy
Patronka nevidomých
Sláva správným tvarům
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Nevšední dar


V posledních letech je v našich městech na vesnicích vidět dost nevidomých s vodicími psy. Ovšem pouze v Kyjově mají sousoší slepce s vodicím psem. Nachází se na důstojném místě poblíž vchodu do Městské knihovny na poměrně frekventované Komenského třídě ve středu města, kde má ve druhém patře i sídlo tamní Oblastní odbočka SONS.
Slavnostní akt odhalení sochy se uskutečnil za hojné účasti široké veřejnosti i za početné skupiny zrakově postižených v pondělí odpoledne 16. září. Příjemnou a důstojnou atmosféru, jak už je na Slovácku dobrým zvykem, umocňovaly hudbou a zpěvem cimbálová muzika Stužka a pěvecký sbor Pastelky. Autorem myšlenky a současně i donátorem projektu sousoší je šestaosmdesátiletý těžce zrakově postižený Viktor Hlaváč, rodák z nedalekého Domanína a člen kyjovské odbočky. Sousoší z objemného bukového kmene vytesal řezbář a kamarád mecenáše Jiří Kostiha z rovněž nedalekých Sobůlek. „Jsme rádi, že sochu Viktor věnoval naší odbočce,“ uvedla jednatelka OO SONS Kyjov Hana Vrtková, která spolu s předsedou kyjovské odbočky Pavlem Švorbou předali panu Hlaváčovi na památku jako poděkování plaketu a předseda Pavel Šorba dodal: „Děkuju Viktorovi a vážím si toho co dělá pro zrakově postižené, a to nejen v naší kyjovské odbočce, ale i v současné době v Centru sociálních služeb v Brně-Chrlicích.“
Za potlesku sousoší slavnostně odhalili prezident SONS Mgr. Václav Polášek a místostarosta města Kyjova Antonín Kuchař. Sousoší symbolizuje přátelství mezi člověkem a psem, ale také účinnou pomoc vodicího psa nevidomému. Vytvářejí spolu nerozlučnou dvojku.
Viktor Hlaváč se narodil 24. ledna 1927 v Domaníně v rodině stolařského dělníka. Již během obecné školy mu byla zjištěna zraková vada – silná krátkozrakost. Ve Škole lidového umění se vyučil malířem porcelánu. Tuto práci vykonával, pokud mu to dovolily zrakové možnosti. Po nevydařené operaci v roce 1958 mu byl přiznán plný invalidní důchod. V roce 1974 nastalo další zhoršení, konečný verdikt – praktická slepota ukončila jeho pracovní uplatnění. A tak ve svých padesáti letech se začal věnovat svému koníčku – malování, tentokráte obrazů. Zvolil si pastel jako techniku, při které se uplatňuje malování prsty, protože mu trochu připomínalo modelování. Postupným zhoršováním zraku, kdy v terénu nerozeznával detaily krajiny, na kterou se zaměřoval, musel i této záliby zanechat. Od roku 2005 se zapojil do aktivit nabízených Oblastní odbočkou SONS Kyjov a nejvíce k srdci mu přirostl kroužek keramiky. Jak dostal hlínu do ruky, tak se mu postupně vracely představy, vzpomínky na dětství, mládí, prsty se samy pouštěly do tvořivé činnosti. „Opět jsem zažil pocit štěstí, po tolika letech se vrátit k mé milované profesi,“ řekl Viktor Hlaváč a dodal: „Byla to opravdu šťastná náhoda, že v kyjovské odbočce pracuje takový kroužek. Sám bych tuto možnost ani nevyhledával a ani nenašel odvahu s ní opět začít.“
I když už šest let bydlí v Centru sociálních služeb pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích, kde v rámci pracovní terapie ve svých 80 letech denně pracoval s hlínou a opět se vrátil ke kresbě obrazů, i když už jenom za pomoci asistence, je s ním odbočka neustále v blízkém kontaktu, v přátelském vztahu. „To, že u nás našel prostor k návratu toho, co mu kdysi bylo milé, že našel své místo pro uplatnění svého nadání a že našel cestu, jak se umělecky vyjádřit i se zbytky zraku, je zřejmě důvod jeho rozhodnutí – věnovat „své“ odbočce hmatatelné poděkování,“ uvedla Hana Vrtková.
Jiří Reichel


Obsah

Žijete autonomní život?
Nevšední dar
Finále soutěže ve čtení a psaní
Český lékař v Malawi
Hmyzí oči
Superčipy budoucnosti
Co rozeznají prsty
Což takhle dát si komentovaný film
Nevidomý konstábl na stopě
Wonder zpíval proti chudobě
Dva nevidomí jazzoví pianisté
Van Goghovy reliéfy
Patronka nevidomých
Sláva správným tvarům
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 21 Listopad 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Žijete autonomní život?
Nevšední dar
Finále soutěže ve čtení a psaní
Český lékař v Malawi
Hmyzí oči
Superčipy budoucnosti
Co rozeznají prsty
Což takhle dát si komentovaný film
Nevidomý konstábl na stopě
Wonder zpíval proti chudobě
Dva nevidomí jazzoví pianisté
Van Goghovy reliéfy
Patronka nevidomých
Sláva správným tvarům
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR