Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 21 Listopad 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Žijete autonomní život?
Nevšední dar
Finále soutěže ve čtení a psaní
Český lékař v Malawi
Hmyzí oči
Superčipy budoucnosti
Co rozeznají prsty
Což takhle dát si komentovaný film
Nevidomý konstábl na stopě
Wonder zpíval proti chudobě
Dva nevidomí jazzoví pianisté
Van Goghovy reliéfy
Patronka nevidomých
Sláva správným tvarům
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Patronka nevidomých


Patronkou nevidomých a jinak handicapovaných je nazývána svatá Luitgarda. Tato světice, žijící na přelomu 12. a 13. století, byla sama na sklonku svého života slepá.
Vlámská řeholnice Luitgarda (či Lutgardis) se narodila roku 1182 v Tongerenu. Pocházela z bohaté měšťanské rodiny, která ji ve 12 letech poslala do nedalekého benediktinského kláštera poblíž Sint Truiden. Hlavní změna v jejím životě nastala kolem jejího sedmnáctého roku. Měla vidění Krista, který ji ukazoval svou ránu v boku. Později prožila další mystická vidění a extáze. V jednom vidění si od Ježíše přála rozumět více latinsky, aby lépe chápala slovo Boží. Brzy však Krista požádala, zda by dar nemohla vyměnit za jiný. Přála si jeho srdce. Ježíš vyjmul její srdce, vložil místo něj svoje a její vložil do své hrudi. Vidění bývá považováno za první středověké zjevení Nejsvětějšího srdce Páně.
Později Luitgarda odmítla stát se abatyší a odešla do přísnějšího cisterciáckého kláštera Aywiers poblíž Waterloo. Ve frankofonním prostředí se rodnou vlámštinou nedomluvila a soustředila se na své duchovní poslání. S přibývajícími léty přišla o zrak. Posledních dvanáct let života v opatství Aywiers strávila v mlčení a pokoře. Zde také roku 1246 zemřela.
Kult svaté Luitgardy založil dominikánský teolog Tomáš z Cantimpré, její mladší současník, který se s ní osobně setkával. Roku 1270 sepsal životopis Zázračný Život Luitgardy. Mnoho nevidomých i jinak handicapovaných lidí žádá Luitgardu o pomoc i dnes. Putují k její schránce s ostatky ve farním kostele Bas-Ittre.
Patronka nevidomých se také stala častým námětem uměleckých děl. Mezi nejznámější patří obraz španělského malíře Francisca Goy. Obrazy a sochy představují Luitgardu v cisterciáckém šatě s křížem v rukou nebo klečící před křížem.
Z českého prostředí je Luitgarda známá především sousoším na Karlově mostě. Zpodobnění ochránkyně zrakově postižených z dílny barokního sochaře Matyáše Brauna dominuje nejnavštěvovanější pražské památce a patří k nejhodnotnějším chloubám našeho kulturního dědictví. Nad jiné sochy vyniká svým kompozičním pojetím a expresivním laděním. Sousoší znázorňuje vidění sv. Luitgardy, kdy se k ní sklání z kříže Ježíš, aby ji objal a dal jí políbit svůj probodený bok. Na podstavci vzadu je latinský nápis, který hlásá, že sochu dal ke cti svaté Luitgardy postavit cisterciácký klášter v Plasech roku 1710.
Sochař Braun (1684–1738) zpodobnil Luitgardu jako šestadvacetiletý umělec, který přišel do Čech teprve nedávno. Stačil však již oslnit několika překrásnými díly, mezi nimiž byla roku 1708 socha svatého Iva pro Karlův most na objednávku právnické fakulty. Vzápětí chtěli mít na významném mostě sochu cisterciáci a Braun byl pro ně nejvhodnějším kandidátem. Objednavatelem Luitgardy byl opat cisterciáckého kláštera v Plasích Eugen Tyttl. Při zpodobnění patronky nevidomých vzniklo dílo, které dodnes upomíná na bravuru a bezstarostnost, s jakou mladý umělec vládl dlátu. Před sochou Luitgardy museli smeknout i nejznámější mistři tehdy početné sochařské komunity v Praze. A smekají dodnes. Po dokončení této mostní práce se Braun stal uznávaným a vyhledávaným umělcem.
V současné době připravuje zajímavý projekt k oslavě této patronky nevidomých nezisková společnost Apollon art. Hlavní součástí oslav svaté Luitgardy bude série koncertů vážné hudby. Uskuteční se ve spolupráci s Konzervatoří Jana Deyla a střední školou pro zrakově postižené v Praze.

red.

Obsah

Žijete autonomní život?
Nevšední dar
Finále soutěže ve čtení a psaní
Český lékař v Malawi
Hmyzí oči
Superčipy budoucnosti
Co rozeznají prsty
Což takhle dát si komentovaný film
Nevidomý konstábl na stopě
Wonder zpíval proti chudobě
Dva nevidomí jazzoví pianisté
Van Goghovy reliéfy
Patronka nevidomých
Sláva správným tvarům
Černobílé problémy - Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 21 Listopad 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Žijete autonomní život?
Nevšední dar
Finále soutěže ve čtení a psaní
Český lékař v Malawi
Hmyzí oči
Superčipy budoucnosti
Co rozeznají prsty
Což takhle dát si komentovaný film
Nevidomý konstábl na stopě
Wonder zpíval proti chudobě
Dva nevidomí jazzoví pianisté
Van Goghovy reliéfy
Patronka nevidomých
Sláva správným tvarům
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR