Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 20 Říjen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


30. mistrovství vodicích psů
Smutná zpráva z Prostějova
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 10
Oční vady nedonošenců
Příběh jedné rodiny
Týden pro zdraví
Tajemství kostelních věží
Chebské letiště patřilo nevidomým
Nová čtecí zařízení pro nevidomé
Zamyšlení nad zvukovými knihami
Pozvání do Edenu
Bowling na Slovácku
Karel Vlach vítězem


Nová čtecí zařízení pro nevidomé


V současné době jsou na našem trhu k dostání dvě nová čtecí zařízení pro nevidomé, která jsou si velice podobná. První se jmenuje ReadEasy, vyrábí jej britská firma VisionAid International a v ČR jej prodává brněnská firma Sagitta Ltd. Druhé pak má název Clear Reader, vyrábí jej nizozemská firma Optelec a u nás jej nabízí výrobní družstvo nevidomých Spektra Praha.
Obě čtečky jsou novou generací autonomních zařízení typu Sunrisse, Rainbow či Autolektor. Ve srovnání s nimi jsou však nepoměrně menší, lehčí a rychlejší. Jejich základem už není scaner, jak je tomu u tří výše uvedených typů, ale fotokamera, díky níž se celý proces snímání předlohy značně urychlí. Jejá zásluhou můžeme poslouchat obsah předlohy již za cca 12 sekund od stisku tlačítka pro její sejmutí. Tato doba je samozřejmě závislá na kvalitě, barevném zpracování či grafické úpravě předlohy. Její obsah je pak čten velice kvalitním hlasem „Zuzana“.
Obě zařízení je možné připojit k monitoru nebo televizi. Sejmutou předlohu lze na obrazovce zvětšit a nastavit si různé kombinace barev písma a pozadí. Proto je můžou využívat i osoby se zbytky zraku. K oběma je také možné připojit i externí klávesnice, které značnou měrou rozšiřují možnosti jejich využití, například ukládat, či naopak načítat soubory z externích pamětí, pracovat se zvětšeným textem a pod.
Clear Reader a ReadEasy jsou si vzhledově, váhově i funkčně velice podobná, snadno přenositelná čtecí zařízení. Liší se od sebe jen v drobnostech, jako jsou například oddělitelná kamera či možnost práce na akumulátor. Jsou vhodná ke čtení krátkých dokumentů, výpisů z banky, složenek, dopisů a pod., ale také ke čtení knih, ať už těch ofocených, nebo načtených z externí paměti. Obsluha obou zařízení je velice jednoduchá a zcela jistě ji zvládnou i uživatelé, kteří k výpočetní technice nemají vůbec žádný vztah.
Nelze je však v žádném případě doporučit jako jediný zdroj při seznamování se s texty důležitých dokumentů před jejich podpisem, jako jsou např. kupní, pojistné úvěrové smlouvy apod. Někdy totiž můžou vynechat některé části textu, nejčastěji tzv. „poznámky pod čarou“, které bývají zpravidla těmi nejdůležitějšími.
Pro zájemce jsme v brněnském TyfloCentru zpracovali podrobné recenze obou zařízení a provedli jejich srovnání. Seznámit se s nimi můžete na webových stránkách http://centrumpronevidome.cz

Josef Konečný


Obsah

30. mistrovství vodicích psů
Smutná zpráva z Prostějova
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 10
Oční vady nedonošenců
Příběh jedné rodiny
Týden pro zdraví
Tajemství kostelních věží
Chebské letiště patřilo nevidomým
Nová čtecí zařízení pro nevidomé
Zamyšlení nad zvukovými knihami
Pozvání do Edenu
Bowling na Slovácku
Karel Vlach vítězem


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 20 Říjen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
30. mistrovství vodicích psů
Smutná zpráva z Prostějova
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 10
Oční vady nedonošenců
Příběh jedné rodiny
Týden pro zdraví
Tajemství kostelních věží
Chebské letiště patřilo nevidomým
Nová čtecí zařízení pro nevidomé
Zamyšlení nad zvukovými knihami
Pozvání do Edenu
Bowling na Slovácku
Karel Vlach vítězemV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR