Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 20 Říjen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


30. mistrovství vodicích psů
Smutná zpráva z Prostějova
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 10
Oční vady nedonošenců
Příběh jedné rodiny
Týden pro zdraví
Tajemství kostelních věží
Chebské letiště patřilo nevidomým
Nová čtecí zařízení pro nevidomé
Zamyšlení nad zvukovými knihami
Pozvání do Edenu
Bowling na Slovácku
Karel Vlach vítězem


Oční vady nedonošenců


Současná moderní medicína dává velkou šanci na přežití předčasně narozeným dětem a úspěšně mírní nebo zcela odstraňuje řadu obtíží, se kterými se potýkají. Jednou z nich je také postižení zraku.
Obecně je za předčasný porod považováno narození dítěte před 38. týdnem těhotenství. Zdravotní komplikace se liší podle míry nedonošenosti – jiné postižení mají děti narozené v 25. týdnu s porodní hmotností kolem 780 g a jiné v 34. týdnu vážící 1600 g. K častým problémům patří zrakové obtíže – jedná se především o onemocnění sítnice (tzv. retinopatii), postižení centrální nervové soustavy, šilhání a refrakční vady.

Onemocnění sítnice
Retinopatie se projevuje jako patologická změna na sítnici oka způsobená narušením normálního vývoje tvořících se cév. Postihuje zejména extrémně nezralé děti s porodní hmotností pod 1000 g, narozené před 30. týdnem těhotenství. Čím nižší je porodní váha a gestační věk, tím je onemocnění častější a závažnější. To proto, že krevní cévy, které vyživují sítnici, dozrávají až v pozdějším období gravidity a plně vyvinuty jsou až po narození (donošeného) dítěte.
„Velmi nezralé děti mívají řadu zdravotních obtíží a komplikací,“ říká MUDr. Lucie Valešová a dodává: „Proto jsou umisťovány do inkubátoru, je jim aplikován kyslík, žaludeční sondou podávaná výživa, nezbytná bývá podpora dýchání. Všechny tyto faktory sice zvyšují jejich šance na přežití a vedou ke zlepšení zdravotního stavu, ale často ovlivňují stupeň postižení očí. Za nejvýznamnější faktory jsou považovány stupeň nezralosti a dlouhodobé podávání kyslíku (oxygenoterapie), které značně ovlivňuje vývoj a stav sítnicových cév. Při retinopatii dochází k jejich nesprávnému růstu, což může směřovat ke vzniku cévních valů a jizevnatých změn, které pak odchlipují sítnici a vedou k závažným poruchám zraku.“
Retinopatie u většiny nedonošenců vzniká v 6.–8. týdnu po narození, v některých případech již mezi 3.–5. týdnem. V případě pozitivního nálezu je nezbytné léčbu zahájit co nejdříve. Onemocnění bývá nejčastější příčinou vrozené slepoty u dětí, k následkům pak patří anatomické a funkční změny sítnice, snížení zrakové ostrosti, sekundární glaukom, krátkozrakost, tupozrakost a strabismus (šilhání). Postiženy bývají obě oči, ale zpravidla ne ve stejné míře.

Možnosti léčby
Součástí terapie bývá u závažnějších forem retinopatie ošetření sítnice laserem nebo také zmrazení okrajové části sítnice. Cílem je zastavit patologickou novotvorbu cév, zničit periferní části sítnice a zpomalit nebo zabránit růstu abnormálních cév. Obě metody se často kombinují.
V České republice se s porodní hmotností pod 1000 gramů narodí asi 400 dětí ročně, přičemž operaci potřebuje asi třetina z nich. Ve většině případů bývá zákrok úspěšný, ale u čtvrtiny dětí i přes ošetření dochází ke zhoršení stavu, které může vést až ke slepotě oka. Velkou výhodou je v současné době možnost odhalit závažné formy postižení oka už krátce po narození, a to díky specialistům, kteří pracují naneonatologických odděleních, a také díky nejmodernější zobrazovací technice.

Brýle nebo operace
Za příčinou řady problémů stojí centrální nervová soustava (mozek a mícha), respektive její poškození. Při předčasném narození je totiž dítě celkově nezralé, velmi zranitelné a s nedokonale vyvinutými adaptačními mechanismy. Snadno se mohou objevit různá poškození související s předčasným porodem, kdy dochází k nedostatečnému zásobení kyslíkem nebo ke krvácení.
Následkem pak mohou být neurologické komplikace, které se navenek projevují jako porucha duševního a motorického vývoje, a různě závažné poruchy zraku, jako je snížená zraková ostrost, defekty zorného pole, anomálie optického nervu a další problémy. Jak již bylo řečeno, u nedonošených dětí se šilhání a refrakční vady, jako je krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus, objevují častěji než u dětí donošených.
Jejich vznik je podmíněn řadou faktorů – stupněm nedonošenosti, prodělanou retinopatií, postižením mozku a podobně.
„Refrakční vady jsou dnes detekovány poměrně brzy a také lze dětem zrak výrazně ,zlepšit' pomocí různých optických pomůcek,“ upřesňuje lékařka. „Rovněž řadu refrakčních vad lze u dětí, většinou už okolo 10. roku věku, operovat pomocí nejmodernějších laserových technologií. Operace jsou vhodné zejména pro děti s vrozenou vysokou jednostrannou krátkozrakostí, s vyššími plusovými vadami špatně korigovatelnými brýlemi, s velkým rozdílem dioptrií na levém a pravém oku a obtížnou korekcí brýlemi a u pacientů se střední a vyšší krátkozrakostí, pokud je brýle zásadně omezují v jejich aktivitách (sport, umění apod.).
Moderní medicína si umí úspěšně poradit také se strabismem – šilháním, kdy je porušena vzájemná spolupráce obou očí. Tento problém se řeší různými způsoby – pomocí optických pomůcek (brýlí, okluzorů), cvičením, případně operací,“ uzavírá MUDr. Lucie Valešová.

Vanda Ročková / Maminka


Obsah

30. mistrovství vodicích psů
Smutná zpráva z Prostějova
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 10
Oční vady nedonošenců
Příběh jedné rodiny
Týden pro zdraví
Tajemství kostelních věží
Chebské letiště patřilo nevidomým
Nová čtecí zařízení pro nevidomé
Zamyšlení nad zvukovými knihami
Pozvání do Edenu
Bowling na Slovácku
Karel Vlach vítězem


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 20 Říjen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
30. mistrovství vodicích psů
Smutná zpráva z Prostějova
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 10
Oční vady nedonošenců
Příběh jedné rodiny
Týden pro zdraví
Tajemství kostelních věží
Chebské letiště patřilo nevidomým
Nová čtecí zařízení pro nevidomé
Zamyšlení nad zvukovými knihami
Pozvání do Edenu
Bowling na Slovácku
Karel Vlach vítězemV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR