Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 20 Říjen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


30. mistrovství vodicích psů
Smutná zpráva z Prostějova
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 10
Oční vady nedonošenců
Příběh jedné rodiny
Týden pro zdraví
Tajemství kostelních věží
Chebské letiště patřilo nevidomým
Nová čtecí zařízení pro nevidomé
Zamyšlení nad zvukovými knihami
Pozvání do Edenu
Bowling na Slovácku
Karel Vlach vítězem


Tajemství kostelních věží


Ke stěžejním církevním stavbám patří odjakživa nepochybně tzv. Dům boží – chrám, katedrála nebo kostel. Jeho vnější podoba je jistě každému známá. Základními prvky jsou chrámová loď s kněžištěm neboli presbytářem v apsidě, věž nebo dvouvěží v průčelí. Dalšími doplňky jsou boční kaple, kupole nad křížením, příčná loď, věž se zvony. Zvonice neboli kampanila může stát i samostatně. Počet lodí bývá různý, materiálem je dřevo, kámen či cihla.
Kostelní interiér a jeho mystickou atmosféru i uspořádání (kněžiště, katedru, kazatelnu, hlavní loď, kúr) znají důvěrně věřící, ale snad i náhodní návštěvníci. Detailně ho znají v první řadě kněží, kostelník, uklízečky a rovněž památkáři.
Obyčejným lidem se jen málokdy povede nahlédnout „pod pokličku“. O to vzácnější je, když se taková možnost naskytne.
V letošním roce se nám otevřely brány dvou sakrálních objektů hned dvakrát. Tou první příležitostí byl kostel sv. Bartoloměje s farním muzeem v Zábřehu na Moravě a druhou poutní kostel na Sv. Kopečku u Olomouce.
Historické město Zábřeh leží na západ od Olomouce. Do centra města vás přivede Welzlova stezka vedoucí po hrázi rybníka, dále městskými hradbami až na centrální náměstí. Dominuje mu kostel sv. Bartoloměje, kašna, morový sloup, radnice a dům Pod podloubím s městským muzeem. Pokud budete chtít navštívit zmiňované farní muzeum, musíte si k němu vystoupat až ke zvonům věže kostela sv. Bartoloměje.
Kdykoliv vystupuji do poměrně stísněných prostor starých věží, mám pocity speleologa, prozkoumávajícího neprobádané podzemí, nebo archeologa, otevírajícího staré hroby. Pocit tajemna podtrhuje odér vydávaný směsicí omítky, kamene, dřeva, vlhkosti, prachu – patina stáří. Jsou to svědkové zašlých časů.
Cesta vzhůru nebývá jednoduchá. Schody mají různou výšku a hloubku. Jsou často hodně sešlapány, někdy chybí zábradlí a kámen se střídá se dřevem. Po krátkém namáhavém výstupu jste v cíli. Sestup už bývá hračkou a trvá mnohem kratší dobu. Ze zvonů jde respekt, nejenom kvůli jejich hmotnosti. Je to velký zážitek pohladit si je, poklepat a poslechnout si jejich zvuk ještě hodnou chvíli rezonující a chvějící se v prostoru. Dřevěná konstrukce a trámoví, které ho drží, jako by zvon objímaly. Pro příležitostního návštěvníka to je možnost stát v těchto místech ojedinělým zážitkem a vyžaduje to i trochu pokory a úcty.
V případě věže zábřežského kostela obohatila obvyklý zážitek i expozice farního muzea s liturgickými předměty, mešními rouchy, procesními prapory, nálezy z vykopávek z okolí kostela. Výstavu k historii farnosti doplňuje výklad průvodců. Návštěvu je nutné si domluvit předem na tel. č. 731 626 527.
Náš odbor ZP KČT Ostrava navštívil město a jeho památky v červnu letošního roku. Haptická prohlídka sbírek farního muzea i expozice městského muzea v Zábřehu byla samozřejmostí. V zámku, který patřil v 15. století slavnému šlechtickému rodu Tunklů, dnes sídlí městský úřad. K občerstvení můžete použít skvělou restauraci U Tučňáka na druhém konci Masarykova náměstí s přístupem formou šikmých plošin do restaurace i kryté předzahrádky pro imobilní, kočárky a zejména vozíčkáře.
Poutní areál na Sv. Kopečku v Olomouci má za sebou téměř čtyřsetletou tradici. V rámci srpnové poutě se zde v několika posledních letech konají v polovině měsíce Dny otevřených dveří. Poutníci z řad věřících, turisté i návštěvníci mohou zhlédnout místa, která jsou obvykle nepřístupná. To bylo motivací i pro nevidomé a slabozraké našeho odboru a nutno dodat, že umělecký zážitek byl spojen i s dobrou kondiční průpravou a jistou dávkou adrenalinu. Přístup k některým částem interiérů, zejména na ochoz kupole a kruchtu, byl dost obtížný.

Historie poutního místa na Sv. Kopečku
začíná rokem 1633, kdy zde vznikla menší kaple. Velkému přílivu věřících nepostačoval, proto představitelé mateřského premonstrátského kláštera Hradisko rozhodli o vybudování monumentálního chrámu. Úkolu se zdatně ujal císařský architekt Giovanni Pietro Tencalla. Barokní jednolodní kostel s dvouvěžím, kupolí v křížení s příčnou lodí a řadou bočních kaplí byl vysvěcen v roce 1673. Na počátku 18. století k němu přibyly po stranách kněžská a převorská rezidence a oválný ambit s kaplí Panny Marie. Autorem byl další vynikající stavitel ve službách olomouckých biskupů Domenico Martinelli. Konečnou podobu vtiskli chrámu a přilehlým stavbám štukatéři v čele s Baldassarem Fontanou, sochař Josef Winterhalder a malíř Jan Kryštof Handke. Bohaté štukové a freskové výzdobě interiéru dominuje obraz P. Marie s Ježíškem. Průčelí zdobí plastiky premonstrátských patronů, dvanácti apoštolů, morových patronů, alegorické postavy a socha P. Marie.
Poutní místo na Sv. Kopečku u Olomouce zažilo ve své existenci vzestupy a pády. Přečkalo požáry, válečné útrapy a rušení klášterů. V roce 1990 se sem premonstráti opět vrátili. V roce 1995 navštívil Sv. Kopeček papež Jan Pavel II. a povýšil chrám na baziliku minor.

Vstup na jednu z věží nebyl pro nás zdatné turisty příliš náročný, mnohem obtížnější byl přístup ke zvonům, pod kupoli a ke kůru. Kromě těchto prostor jsme se mohli projít a seznámit se se sály rezidencí, ambitem, kaplemi, poslechnout si výklad průvodců a osahat si zvon, píšťaly varhan, části architektury a mobiliáře.
Poutní svatokopecký areál žije. Přejme mu do budoucna pouze rozkvět, abychom si mohli s dalšími poutníky vychutnávat jeho výjimečnou barokní krásu a čerpat z něj duchovní sílu.

Milan Linhart


Obsah

30. mistrovství vodicích psů
Smutná zpráva z Prostějova
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 10
Oční vady nedonošenců
Příběh jedné rodiny
Týden pro zdraví
Tajemství kostelních věží
Chebské letiště patřilo nevidomým
Nová čtecí zařízení pro nevidomé
Zamyšlení nad zvukovými knihami
Pozvání do Edenu
Bowling na Slovácku
Karel Vlach vítězem


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 20 Říjen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
30. mistrovství vodicích psů
Smutná zpráva z Prostějova
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 10
Oční vady nedonošenců
Příběh jedné rodiny
Týden pro zdraví
Tajemství kostelních věží
Chebské letiště patřilo nevidomým
Nová čtecí zařízení pro nevidomé
Zamyšlení nad zvukovými knihami
Pozvání do Edenu
Bowling na Slovácku
Karel Vlach vítězemV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR