Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 8 Duben 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Vzpomínka
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 4
Český lékař v Indii
Jak jsou důležité slzy
Jak se žije...
Plyšáci na veletrhu
Bubeník si zahrál s legendami
„Perníkáři“ s citem
Setkání s papežem
Pozvání na Hostýn
Euro mění podobu
Co můžete a nemůžete čekat od EasyLinku
Zahrada pod hradbami
Oči pro Tibet
Rumcajs jako živý
Dračí loď vypluje


Zahrada pod hradbami


V Hradci Králové i v chladných dnech pokračovaly práce na rekonstrukci Šimkových sadů. Park by měl být veřejnosti opět zpřístupněn na podzim. Lidé se mají na co těšit. Kromě
nových cest, mostů, zeleně i laviček v něm vzniknou tři vodní zahrady.
Zpřístupnění se dočkají bývalé fortifikační plochy pod hradební zdí u lékařské fakulty. Vznikne zde speciální zahrada, určená jako trenažér pohybu v terénu pro nevidomé a slabozraké. Spoluautory ojedinělého projektu architektonického řešení parku jsou architekt Pavel Zadrobílek – (sdružení Žárovka architekti) a odborník na zahradní architekturu Vít Doležel (Florart).

Architekt Pavel Zadrobílek nám odpověděl na několik otázek:

Co bylo podnětem pro vybudování trenažéru pohybu pro zrakově handicapované?
„Na počátku návrhu regenerace parku jsme přemýšleli, jaké funkce dát jednotlivým plochám, jak oživit a obohatit aktivity parku. Nad využitím předmětné plochy, která se nachází mezi opevňovacím valem a zděnou hradbou, jsme přemýšleli asi nejdéle. Vlivem terénní modelace je odříznutá od zbytku parku. Pak jsme si uvědomili její sousedství se speciální mateřskou školkou pro handicapované děti. Napadlo nás udělat z této plochy jakési veřejné pokračování jejich školní zahrady. Její odlehlost se stala naopak výhodou, protože zde nehrozí žádný střet s motorovou ani nemotorovou dopravou.“

Jakou plochu bude tato zahrada zaujímat?
„Jedná se o pás šíře cca 4,5 metru a délky cca 70 metrů zalomený ve tvaru švédského opevnění.“

Jaké v ní budou terénní prvky a mobiliář?
„Základem terénní modelace je střední terasa původního švédského opevňovacího valu, který nelze měnit, neboť je součástí kulturní památky. My jsme zde navrhli klikatou mlatovou cestu se „zálivy“ pro lavičky a odpadkové koše. Zálivy budou dlážděné původními pevnostními cihlami, které se zde zachovaly pod vrstvou trávy. Cesta je klikatá jednak z důvodu tréninku orientace v terénu a samozřejmě vytváří pěkná zákoutí. Rozdílný povrch cesty rozvíjí cit v nášlapu. Celou cestu lemují zvýšené záhony osázené pestrobarevnou a vonící výsadbou. Zvýšené jsou proto, aby byly snadněji dostupné méně pohyblivým návštěvníkům a pestrost výsadby má rozvíjet čich případně zbytky zraku handicapovaných osob. Vybavení této zahrady doplní veřejné osvětlení. Cesta je propojena brankou se zahradou sousedící školky a dále dvěma schodišti s ostatními cestami v parku. I obě schodiště se stanou tréninkovým prvkem.“

Celkové náklady na rekonstrukci sadů přijdou na zhruba 60 milionů korun. Prostřednictvím Regionálního operačního programu Severovýchod na ni přispěje také Evropská unie. „Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána letos v lednu. Výše dotace činí 72,5 procenta z celkových způsobilých výdajů, což představuje částku něco málo přes 34 milionů korun,“ přiblížila koordinátorka Kamila Koubová z hradeckého magistrátu.

Taťána Králová


Obsah

Vzpomínka
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 4
Český lékař v Indii
Jak jsou důležité slzy
Jak se žije...
Plyšáci na veletrhu
Bubeník si zahrál s legendami
„Perníkáři“ s citem
Setkání s papežem
Pozvání na Hostýn
Euro mění podobu
Co můžete a nemůžete čekat od EasyLinku
Zahrada pod hradbami
Oči pro Tibet
Rumcajs jako živý
Dračí loď vypluje


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 8 Duben 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Vzpomínka
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 4
Český lékař v Indii
Jak jsou důležité slzy
Jak se žije...
Plyšáci na veletrhu
Bubeník si zahrál s legendami
„Perníkáři“ s citem
Setkání s papežem
Pozvání na Hostýn
Euro mění podobu
Co můžete a nemůžete čekat od EasyLinku
Zahrada pod hradbami
Oči pro Tibet
Rumcajs jako živý
Dračí loď vyplujeV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR