Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 8 Duben 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Vzpomínka
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 4
Český lékař v Indii
Jak jsou důležité slzy
Jak se žije...
Plyšáci na veletrhu
Bubeník si zahrál s legendami
„Perníkáři“ s citem
Setkání s papežem
Pozvání na Hostýn
Euro mění podobu
Co můžete a nemůžete čekat od EasyLinku
Zahrada pod hradbami
Oči pro Tibet
Rumcajs jako živý
Dračí loď vypluje


Jak se žije...


   V nakladatelství Portál vyšla v roce 2012 kniha Jak se žije dětem s postižením po deseti letech. Je pokračováním úspěšné knihy novinářky Heleny Chvátalové Jak se žije dětem s postižením, která vyšla v roce 2001 a v následujících letech ještě dvakrát.
Autorka se zaměřuje na problematiku pěti typů zdravotního postižení. Jedním z nich je zrakový handicap. V obecné rovině však mají rodiny s postiženým dítětem mnoho společného. Velkou zátěž představují zejména tři základní okruhy problémů.
První je problém vyrovnávání se rodičů se skutečností, že je jejich dítě jiné, než byly rodičovské představy, a pak cesta k bezpodmínečnému přijetí dítěte.
Druhým okruhem jsou otázky týkající se vzdělávání dítěte: jak zařídit školní docházku, je vhodná integrace, kdy a jak?
Třetí problematická oblast se týká zajištění budoucího života dítěte s těžkým postižením. Co s ním bude, až se rodiče o ně nebudou moci starat? Každý mladý člověk má přirozenou touhu se od rodičů odpoutat, v případě postižení je tento proces nesmírně ztížen. Jaké jsou možnosti zaměstnávání lidí s postižením, jak je společnost ochotna je přijmout?
Tyto zásadní otázky nastolila Helena Chvátalová už v první knize. V druhé publikaci se autorka po deseti letech navrací ke stejným dětem, k totožným příběhům a podává informace o jejich současném životě. Na rozdíl od první knihy, kde mluvila s rodiči, obsahuje druhý díl spíše rozhovory se samotnými, nyní už dospělými lidmi. Ti, kdo byli před deseti lety dětmi, už sami reflektují svůj život a přinášejí vlastní zkušenosti a názory. Do jednotlivých rozhovorů se ve velké míře zrcadlí jejich osobní život, prožívání školních a studijních let. Přibližují jak pozitivní, tak negativní aspekty života, seznamují nás se svými plány.
Kromě odborné medicínské terminologie není publikace psaná odborným jazykem. Příběhy mohou být velkým povzbuzením pro rodiče dětí s postižením i mladé lidi na startu k samostatnému životu.
red.


Obsah

Vzpomínka
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 4
Český lékař v Indii
Jak jsou důležité slzy
Jak se žije...
Plyšáci na veletrhu
Bubeník si zahrál s legendami
„Perníkáři“ s citem
Setkání s papežem
Pozvání na Hostýn
Euro mění podobu
Co můžete a nemůžete čekat od EasyLinku
Zahrada pod hradbami
Oči pro Tibet
Rumcajs jako živý
Dračí loď vypluje


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 8 Duben 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Vzpomínka
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 4
Český lékař v Indii
Jak jsou důležité slzy
Jak se žije...
Plyšáci na veletrhu
Bubeník si zahrál s legendami
„Perníkáři“ s citem
Setkání s papežem
Pozvání na Hostýn
Euro mění podobu
Co můžete a nemůžete čekat od EasyLinku
Zahrada pod hradbami
Oči pro Tibet
Rumcajs jako živý
Dračí loď vyplujeV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR