Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 8 Duben 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Vzpomínka
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 4
Český lékař v Indii
Jak jsou důležité slzy
Jak se žije...
Plyšáci na veletrhu
Bubeník si zahrál s legendami
„Perníkáři“ s citem
Setkání s papežem
Pozvání na Hostýn
Euro mění podobu
Co můžete a nemůžete čekat od EasyLinku
Zahrada pod hradbami
Oči pro Tibet
Rumcajs jako živý
Dračí loď vypluje


Vzpomínka


Když začnu za tichých sladkých dům
svolávat ke schůzce vzpomínky na dávno zašlý svět,
jen vzdychám – co je pryč těch, jež jsem míval rád.
Cítím poznovu starý žal z kvapu let, pak zamží se mi zrak,
jenž nikdy neslzel pro drahé přátele,
které smrt skryla v tmách.
William Shakespeare

Jak lépe vyjádřit slovy než veršem básníka, chci-li vzpomenout na vzácnou ženu, jejíž křestní jméno nese naše příloha Zory pro ženy Ema.
26. dubna uplyne 120 let od narození paní Emy Rabanové-Pollandové, na kterou dnes s úctou vzpomínáme.
Byla učitelkou hudby a vystudovala hru na klavír a housle u významných hudebníků té doby.
V roce 1925 přišla jako první s návrhem, aby redakce pro český slepecký tisk vydávala vedle Zory i příručku pro nevidomé ženy. Návrh byl přijat a příloha dostala jméno Nevidomá hospodyně. Paní Ema Rabanová se stala její vedoucí. Tuto práci vykonávala až do roku 1977 – tedy plných 52 let.
Aby byla příloha na úrovni, potřebovala k ruce pomocníky z řad vidomých, k vyhledávání materiálu, předčítání i diktování. Často si pomocníky sama honorovala.
Když se provdala, našla ve svém manželovi ochotného a výborného spolupracovníka. Společně sestavili a do bodového písma převedli několik kuchařských knih.
Dlouhá léta byla předsedkyní ženského odboru při Podpůrném spolku samostatných slepců.
Bylo toho ještě daleko víc, co za svého plodného života pro zrakově postižené vykonala, což mohou dosvědčit i její nástupci, které si na pokračovatelskou práci zaučila.
Zemřela 19. září 1980 ve věku 87 let. Zůstal nám její odkaz a my jsme povinní jej naplňovat a usilovat, aby nám nebyly výdobytky, kterých bylo dosaženo, odebírány, ale aby naopak byly zachovány příštím generacím.

Eva Reinwaldová


Obsah

Vzpomínka
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 4
Český lékař v Indii
Jak jsou důležité slzy
Jak se žije...
Plyšáci na veletrhu
Bubeník si zahrál s legendami
„Perníkáři“ s citem
Setkání s papežem
Pozvání na Hostýn
Euro mění podobu
Co můžete a nemůžete čekat od EasyLinku
Zahrada pod hradbami
Oči pro Tibet
Rumcajs jako živý
Dračí loď vypluje


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 8 Duben 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Vzpomínka
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 4
Český lékař v Indii
Jak jsou důležité slzy
Jak se žije...
Plyšáci na veletrhu
Bubeník si zahrál s legendami
„Perníkáři“ s citem
Setkání s papežem
Pozvání na Hostýn
Euro mění podobu
Co můžete a nemůžete čekat od EasyLinku
Zahrada pod hradbami
Oči pro Tibet
Rumcajs jako živý
Dračí loď vyplujeV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR