Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 7 Duben 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zakončení projektu
Spokojený a naplněný život bez zraku
Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma
Světluška rozděluje
Stopy 4 – Apríl!
Hřejivá zásilka 
Zima nás neodradila
Ocenění kamerové lupy
Chcete poslouchat zvukový popis televizních pořadů?
Mluvící televize
Pozvání na počítačový tábor
Motýli se vracejí
Mladinká harmonikářka
Aukce v knihovně
Děčínská kotva
Turnaj Qardo na obzoru
Nabídka rekreace
Černobílé problémy
Sychra přeborníkem Prahy
Pozvání na Memoriál Miroslava Vosoby


Zakončení projektu


Tiskovou konferencí v budově SONS ČR v Praze byl v březnu zakončen dvouletý pilotní projekt s názvem Specializace pedagogických pracovníků na výuku prostorové orientace zrakově postižených. Projekt byl z 85 % financován z Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V praxi to znamenalo, že studium bylo pro účastníky zdarma. Odborným garantem vzdělávací akce byla Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze.
Projekt zahrnoval dva běhy výukového kurzu, každý z nich se skládal ze sedmi čtyřdenních setkání. Zúčastnilo se ho 63 frekventantů, z nichž 59 uspělo při závěrečných zkouškách. Podle mínění většiny absolventů kurzu byly získané informace přínosné i pro účastníky s mnohaletou praxí v oboru. Jiní absolventi se vyjádřili, že nyní budou schopní se vcítit do potřeb zrakově postiženého žáka, kterého budou mít ve třídě. Absolventi kurzu by také měli být schopní kromě výuky prostorové orientace poradit při úpravách prostředí či poučit personál a rodinné příslušníky o specifickém přístupu ke zrakově handicapovanému žákovi.

V rámci projektu byla vydána dvousetstránková metodická příručka. Obsahuje mj. elektromyografickou analýzu držení a ovládání slepecké hole. Příručku, jejíž součástí je instruktážní film, má k dispozici SONS ČR a bude umístěna i na stránkách MŠMT.
Propagátor inovativních metod ovládání slepecké hole dr. Pavel Belšan představil účastníkům tiskové konference hůl s příčkou. „Alternativní způsob uchopení hole přispívá k zdokonalování držení těla,“ předvedl názorně. „Ke své holi mám vztah jako k pomocníkovi a podle toho se k ní chovám a šetřím ji. Jsem dvacet let nevidomý a za tu dobu používám teprve v pořadí druhou hůl,“ dodal dr. Belšan.
Účastníky zaujaly také modely křižovatek detailně vybavených všemi prvky, přechodů, podchodů či schodišť, na nichž se mohou nevidomí názorně učit orientaci v různých situacích, do nichž se dostávají při chůzi po městě nebo v neznámých budovách. Během projektu vznikly také audiosimulační programy zaměřené na zdokonalování sluchových vjemů a jejich praktické využívání při audiolokaci. „S výstupy projektu, modely i metodickou příručkou se rádi seznámíme,“ podotkl na konferenci dr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o. p. s.
„Můžeme odpovědně konstatovat, že se podařilo vyhovět všem mimopražským pedagogickým pracovníkům. Zrakově postižení žáci, potřebující výuku v prostorové orientaci, mají nyní zajištěno, že jim naši absolventi – pedagogičtí pracovníci v celé ČR – mohou tuto výuku kvalifikovaně poskytnout,“ zhodnotil hlavní přínos projektu jeho koordinátor a metodik Mgr. Igor Slouka.
red.


Obsah

K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zakončení projektu
Spokojený a naplněný život bez zraku
Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma
Světluška rozděluje
Stopy 4 – Apríl!
Hřejivá zásilka 
Zima nás neodradila
Ocenění kamerové lupy
Chcete poslouchat zvukový popis televizních pořadů?
Mluvící televize
Pozvání na počítačový tábor
Motýli se vracejí
Mladinká harmonikářka
Aukce v knihovně
Děčínská kotva
Turnaj Qardo na obzoru
Nabídka rekreace
Černobílé problémy
Sychra přeborníkem Prahy
Pozvání na Memoriál Miroslava Vosoby


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 7 Duben 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zakončení projektu
Spokojený a naplněný život bez zraku
Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma
Světluška rozděluje
Stopy 4 – Apríl!
Hřejivá zásilka
Zima nás neodradila
Ocenění kamerové lupy
Chcete poslouchat zvukový popis televizních pořadů?
Mluvící televize
Pozvání na počítačový tábor
Motýli se vracejí
Mladinká harmonikářka
Aukce v knihovně
Děčínská kotva
Turnaj Qardo na obzoru
Nabídka rekreace
Černobílé problémy
Sychra přeborníkem Prahy
Pozvánka na Memoriál Miroslava VosobyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR