Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 7 Duben 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zakončení projektu
Spokojený a naplněný život bez zraku
Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma
Světluška rozděluje
Stopy 4 – Apríl!
Hřejivá zásilka 
Zima nás neodradila
Ocenění kamerové lupy
Chcete poslouchat zvukový popis televizních pořadů?
Mluvící televize
Pozvání na počítačový tábor
Motýli se vracejí
Mladinká harmonikářka
Aukce v knihovně
Děčínská kotva
Turnaj Qardo na obzoru
Nabídka rekreace
Černobílé problémy
Sychra přeborníkem Prahy
Pozvání na Memoriál Miroslava Vosoby


Černobílé problémy

Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)

Úloha č. 4:
Vladislav Buňka (Kutná Hora)
Bílý: Ke7, Dg1, Vg8, Vh4, Sc5, Se4, Jb2, Jh3, Pc3, h2 (10)
Černý: Ke5, Dc6, Ve3, Sa7, Sg2, Jd2, Pd6, d7, e6, f5 (10)

Mat 2. tahem (C+)
121 Šachové umění 12/1999

Jeden z našich nejlepších současných úlohářů Vladislav Buňka z Kutné Hory (*1937) se koncem minulého roku dožil krásných 75 let. Je autorem více než 1000 skladeb všeho druhu a prvotinu mu zveřejnilo Svobodné slovo už v roce 1956. Roku 1997 vydal výběr 100 svých samomatů v brožuře Sám proti sobě. Profil jeho tvorby je uveden v publikaci 444 pomocníků vydané roku 2003.
Je specialistou především na pomocné maty, ovšem cizí mu nejsou ani jiné žánry skladby, které koncipuje s mistrovskou dovedností. Uvedenou dvojtažku jsem vybral ze 4. Alba českých skladeb. Je to doslova skvost se záměnou matů. Z několika připravených her jsou nejzajímavější tyto čtyři:
1.-Dc8 [a] 2.Sxd6# [A], 1.-Vd3 [b] 2.Jxd3# [B], 1.-Jc4 [c] 2.J(x)c4# [C], 1.-Sh1 [d] 2.Dg7# [D]. Uvedené maty [A,B,C,D] se pak objeví i v řešení, ovšem po jiných tazích než [a,b,c,d]. Ale najít úvodník, to je už úkol pro vás.

Řešení úlohy číslo 2 z února 2013:
Řešení sté partie (v tomto roce s číslem 2) vyplývalo již z textu. Čtenáři jistě sami přišli na to, že černý nemůže po jakékoliv obraně zabránit matu ve dvou tazích. Hrozí 17.Dxf7 mat a černý má pouze dvě možnosti obrany: jezdcem 17.-Jf6 nebo pěšcem 17-f6, na které jde dvoutahový mat 18.Jed6 + cxd6, 19.Jxd6 s využitím vazby pěšce e7.
S. J.

Další body za správné řešení v celoroční soutěži získali:

Ondrej Čanecký z Doks, Miloš Černý z Brna, Jan Horák z Děčína, Antonín Maňák z Louky nad Veličkou, Josef Lachman z Mladé Boleslavi, František Skoumal z Bludova, Irena Šourková z Děčína a Kostas Zisopulos ze Dvora Králové.

red.


Obsah

K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zakončení projektu
Spokojený a naplněný život bez zraku
Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma
Světluška rozděluje
Stopy 4 – Apríl!
Hřejivá zásilka 
Zima nás neodradila
Ocenění kamerové lupy
Chcete poslouchat zvukový popis televizních pořadů?
Mluvící televize
Pozvání na počítačový tábor
Motýli se vracejí
Mladinká harmonikářka
Aukce v knihovně
Děčínská kotva
Turnaj Qardo na obzoru
Nabídka rekreace
Černobílé problémy
Sychra přeborníkem Prahy
Pozvání na Memoriál Miroslava Vosoby


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 7 Duben 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zakončení projektu
Spokojený a naplněný život bez zraku
Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma
Světluška rozděluje
Stopy 4 – Apríl!
Hřejivá zásilka
Zima nás neodradila
Ocenění kamerové lupy
Chcete poslouchat zvukový popis televizních pořadů?
Mluvící televize
Pozvání na počítačový tábor
Motýli se vracejí
Mladinká harmonikářka
Aukce v knihovně
Děčínská kotva
Turnaj Qardo na obzoru
Nabídka rekreace
Černobílé problémy
Sychra přeborníkem Prahy
Pozvánka na Memoriál Miroslava VosobyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR