Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 7 Duben 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zakončení projektu
Spokojený a naplněný život bez zraku
Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma
Světluška rozděluje
Stopy 4 – Apríl!
Hřejivá zásilka 
Zima nás neodradila
Ocenění kamerové lupy
Chcete poslouchat zvukový popis televizních pořadů?
Mluvící televize
Pozvání na počítačový tábor
Motýli se vracejí
Mladinká harmonikářka
Aukce v knihovně
Děčínská kotva
Turnaj Qardo na obzoru
Nabídka rekreace
Černobílé problémy
Sychra přeborníkem Prahy
Pozvání na Memoriál Miroslava Vosoby


Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma


Redakce časopisu pro zrakově postižené Zora ve spolupráci s krajskými koordinačními radami SONS, krajskými Tyflocentry a Výrobním družstvem nevidomých Spektra Praha vyhlašuje opět soutěž ve čtení a psaní v následujících disciplínách:
a) ve čtení Braillova písma,
b) v psaní na Pichtově psacím stroji,
c) v psaní na tabulce,
d) v psaní na počítačové klávesnici a
e) ve čtení a psaní na Easylinku.
Jednotlivé soutěže jsou postupové. V dubnu až v květnu proběhnou krajská kola, z nichž vítězové z jednotlivých disciplín budou postupovat do podzimního celostátního finále, které bude doplněno do 20 účastníků v každé disciplíně podle dosažených výsledků. Finále se uskuteční v neděli 6. října v Městské knihovně v Praze.
Poznámka: První kolo soutěže ve čtení a psaní elektronicky zobrazovaného bodového písma (Easylink) proběhne zvlášť pro Moravu v rámci krajské soutěže v Olomouci a pro Čechy v rámci krajského kola v Praze.
Finále proběhne dohromady s ostatními disciplínami.
Soutěžící se může zúčastnit libovolného počtu vypsaných disciplín v rámci jednoho kraje.

Soutěž ve čtení

Soutěžící ve čtení Braillova písma jsou rozděleni do dvou skupin:
a) zrakově postižení, kteří prošli výukou Braillova písma již na I. stupni ZŠ
b) později osleplí
Každá skupina soutěží zvlášť, čte se neznámý text po dobu dvou minut. Při hodnocení se od dosaženého počtu přečtených slov odečítají nesprávně přečtená slova.
Texty na čtení budou jednotné, zajistí je redakce Zory.

Soutěže v psaní

Soutěžící si může přinést svůj Pichtův psací stroj, případně tabulku, klávesnici či Easylink.
Po dobu dvou minut se píše neznámý text podle individuálního diktátu (v celostátním finále je v psaní na počítačové klávesnici stanoven časový limit na 3 minuty).
Při hodnocení se od dosaženého počtu napsaných znaků odečítají chybně napsané znaky.

Zaujala vás možnost poměřit své schopnosti s ostatními? Víte o někom, kdo by se chtěl zúčastnit? Neváhejte, předávejte tuto informaci dále a hlavně – přihlaste se. Nepropásněte šanci zasoutěžit si, setkat se s novými lidmi i starými přáteli a v neposlední řadě získat uznání a zajímavou cenu.
Dosud jsou známé termíny soutěží v těchto krajích:
Ústecký kraj: sobota 6. dubna v Ústí nad Labem, koordinátor Ing. Vladimír Krajíček, mobil: 732 256 217, e-mail: krajicek@braillnet.cz
Zlínský kraj: sobota 13. dubna ve Zlíně, koordinátorka Marta Zemanová, mobil: 774 138 120, e-mail: zlin-odbocka@sons.cz
Jihomoravský kraj: sobota 27. dubna v Brně, koordinátorka Marie Hauserová, mobil: 725 397 502, e-mail: hauserj@braillnet.cz
Karlovarský kraj: středa 1. května v Chebu, koordinátor Emil Miklóš, mobil: 605 479 887, e-mail: cheb.tyflocentrum@seznam.cz
Královohradecký kraj: sobota 4. května v Hradci Králové, koordinátorka Irena Korečková, mobil: 731 030 555, e-mail: hradec.kralove@tyflocentrum.cz
Jihočeský kraj: úterý 14. května v Českých Budějovicích, koordinátor Ing. Jan Steringa, tel. 386 460 660, e-mail: tyflokabinet.cb@seznam.cz
Termíny a místa konání soutěže v dalších krajích ještě nejsou stanoveny. Zájemcům v redakci (mobil 777 722 775, e-mail: zora@sons.cz.) rádi poskytneme kontakty na koordinátory v příslušném kraji.
Jiří Reichel


Obsah

K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zakončení projektu
Spokojený a naplněný život bez zraku
Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma
Světluška rozděluje
Stopy 4 – Apríl!
Hřejivá zásilka 
Zima nás neodradila
Ocenění kamerové lupy
Chcete poslouchat zvukový popis televizních pořadů?
Mluvící televize
Pozvání na počítačový tábor
Motýli se vracejí
Mladinká harmonikářka
Aukce v knihovně
Děčínská kotva
Turnaj Qardo na obzoru
Nabídka rekreace
Černobílé problémy
Sychra přeborníkem Prahy
Pozvání na Memoriál Miroslava Vosoby


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 7 Duben 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zakončení projektu
Spokojený a naplněný život bez zraku
Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma
Světluška rozděluje
Stopy 4 – Apríl!
Hřejivá zásilka
Zima nás neodradila
Ocenění kamerové lupy
Chcete poslouchat zvukový popis televizních pořadů?
Mluvící televize
Pozvání na počítačový tábor
Motýli se vracejí
Mladinká harmonikářka
Aukce v knihovně
Děčínská kotva
Turnaj Qardo na obzoru
Nabídka rekreace
Černobílé problémy
Sychra přeborníkem Prahy
Pozvánka na Memoriál Miroslava VosobyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR