Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 7 Duben 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zakončení projektu
Spokojený a naplněný život bez zraku
Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma
Světluška rozděluje
Stopy 4 – Apríl!
Hřejivá zásilka 
Zima nás neodradila
Ocenění kamerové lupy
Chcete poslouchat zvukový popis televizních pořadů?
Mluvící televize
Pozvání na počítačový tábor
Motýli se vracejí
Mladinká harmonikářka
Aukce v knihovně
Děčínská kotva
Turnaj Qardo na obzoru
Nabídka rekreace
Černobílé problémy
Sychra přeborníkem Prahy
Pozvání na Memoriál Miroslava Vosoby


Mluvící televize


Potěšitelná zpráva přišla 11. února ze sekretariátu Evropské unie nevidomých (EUN) v Paříži. Sděluje, že světlo světa konečně spatřila norma, podle níž mají výrobci televizorů přimět své výrobky, aby nahlas četly zobrazené informace. Tiskové prohlášení EUN otiskujeme v plném znění.

Každého, kdo by o tom ráčil pochybovat, ujišťujeme, že dokonce i nevidomí a slabozrací sledují televizi! Činí tak s použitím kombinace zbytku zraku, sluchu a zvukového popisu (pro zvukový popis se zavádí mezinárodní zkratka AD; rozumí se jím odborně vypracované slovní líčení děje, který se na obrazovce odehrává vizuálně v časových prodlevách mezi mluvením herců či jiných aktérů).

Už v roce 2007 EUN na konferenci o inkluzi pořádané Evropskou komisí upozorňovala, že „přepnutí“ na digitální televizi bude pro nevidomé znamenat „vypnutí“, pokud se nepřijmou náležitá opatření.

Skutečností zůstává, že přemíra informací zobrazovaných na televizních přijímačích díky digitálnímu přenosu dat – ať už o běžících pořadech, nebo o tom, jak si zvolený pořad najít – činila digitální televizi nevidomým mnohem méně přístupnou, než byla její analogová předchůdkyně. Koneckonců když si požadovaný pořad najít ani nemůžete, i sebelepší nabídka prvotřídního zvukového popisu vám není nic platná!

Proto začaly před několika lety EUN spolu s Evropským fórem zdravotně postižených vyjednávat s výrobci televizních přijímačů s cílem pokusit se dosáhnout splnění snu o přístupné digitální televizi pro nevidomé a slabozraké.

V rámci této iniciativy jsme za předsednictví Evropské komise absolvovali několikaletá náročná jednání s představiteli výrobců sdruženými pod hlavičkou DigitalEurope. Nabádali jsme výrobce televizních přijímačů, aby do nových digitálních televizorů zahrnuli i odečítání zobrazovaných informací umělým hlasem, díky čemuž si i nevidomí užijí výdobytků věku digitální televize.

Konečným výsledkem našich jednání byla dohoda o podrobném technickém zadání, jak mají výrobci televizních přijímačů přimět své výrobky, aby „mluvily“.

Nyní se rychle přenesme vpřed až do února 2013. Máme pro vás dobrou zprávu. Technické zadání pro „mluvící“ televizní přijímače, na němž jsme se se sdružením DigitalEurope dohodli, nyní schválil a vydal normalizační orgán IEC (International ElectrotechnicalCommission – česky: Mezinárodní elektrotechnická komise), rovněž díky skvěle odvedené práci experta EUN Guido Gybelse v rámci příslušné pracovní skupiny IEC. (Technicky zdatní si mohou normu objednat v elektronickém obchodě IEC pod číslem IEC 62731:2013.)

Cynikové možná namítnou, že norma jsou pouhá slova a že naše úsilí stejně nepovede k opravdu přístupným výrobkům v běžných obchodech. My ale máme nač ukázat: mluvící televizní přijímače společnosti Panasonic jsou přece důkazem, že přístupné televizory už k dostání jsou. Podrobnější informace v angličtině najdete na stránkách Královského národního ústavu nevidomých http://www.rnib.org.uk/livingwithsightloss/tvradiofilm/tvradiofilmnews/Pages/talking_television_panasonic.aspx

Na základě přijetí uvedené normy EUN doufá a očekává, že se přidají i další výrobci.

Gary May
referent pro informace
EUN


Obsah

K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zakončení projektu
Spokojený a naplněný život bez zraku
Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma
Světluška rozděluje
Stopy 4 – Apríl!
Hřejivá zásilka 
Zima nás neodradila
Ocenění kamerové lupy
Chcete poslouchat zvukový popis televizních pořadů?
Mluvící televize
Pozvání na počítačový tábor
Motýli se vracejí
Mladinká harmonikářka
Aukce v knihovně
Děčínská kotva
Turnaj Qardo na obzoru
Nabídka rekreace
Černobílé problémy
Sychra přeborníkem Prahy
Pozvání na Memoriál Miroslava Vosoby


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 7 Duben 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zakončení projektu
Spokojený a naplněný život bez zraku
Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma
Světluška rozděluje
Stopy 4 – Apríl!
Hřejivá zásilka
Zima nás neodradila
Ocenění kamerové lupy
Chcete poslouchat zvukový popis televizních pořadů?
Mluvící televize
Pozvání na počítačový tábor
Motýli se vracejí
Mladinká harmonikářka
Aukce v knihovně
Děčínská kotva
Turnaj Qardo na obzoru
Nabídka rekreace
Černobílé problémy
Sychra přeborníkem Prahy
Pozvánka na Memoriál Miroslava VosobyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR