Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 7 Duben 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zakončení projektu
Spokojený a naplněný život bez zraku
Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma
Světluška rozděluje
Stopy 4 – Apríl!
Hřejivá zásilka 
Zima nás neodradila
Ocenění kamerové lupy
Chcete poslouchat zvukový popis televizních pořadů?
Mluvící televize
Pozvání na počítačový tábor
Motýli se vracejí
Mladinká harmonikářka
Aukce v knihovně
Děčínská kotva
Turnaj Qardo na obzoru
Nabídka rekreace
Černobílé problémy
Sychra přeborníkem Prahy
Pozvání na Memoriál Miroslava Vosoby


K významnému výročí profesora Aloyse Klara


Slepecké školství v Čechách má dlouhou a bohatou historii. Jeho zakladatelem byl uznávaný filolog, pedagog a celou svou duší filantrop, český Němec prof. Aloys Klar (v psané podobě uváděn též jako Alois Klár, pozn. red.), jehož 250. výročí si v letošním roce připomínáme.
Aloys Klar se narodil 25. dubna 1763 v Úštěku u Litoměřic jako syn vážené měšťanské rodiny. Otec Josef Klar byl primátorem Úštěka a obchodníkem s chmelem. Oženil se s Apolonií Bártlovou, dcerou úštěckého soudce v roce 1753. Oba byli čeští Němci. Celkem měli pět dětí, z nich přežili tři: Johan Boží (1756), Josef (1758) a náš jubilant Aloys (1763).
Situace rodiny se brzy po jeho narození zhoršila. Zemřel mu otec a při letní bouřce z 22. na 23. srpna 1765 vypukl ve městě velký požár a rodina přišla o všechno. Dům na náměstí se s pomocí příbuzných podařilo obnovit, ale rodina žila velmi chudě. Malý Aloys vstupuje do života s nepřízněmi osudu. Sirotek, chudoba a v dospívání, následkem úrazu, i tělesné postižení. Na základě těchto okolností začíná Klarova empatie a filantropie. Příznivě ho ovlivňuje výchova, touha pomáhat a víra, v jejichž intencích prožil celý svůj život.
Aloys navštěvoval se svými bratry městskou školu. Tam se brzy projevil jako velmi nadaný, rychle chápající hoch s výbornou pamětí. Úštěcký kaplan, který ho učil latinsky, v něm viděl vhodnou postavu na „sluhu božího“. Matka svolila a syn šel na studia do jezuitského gymnázia v Litoměřicích. Zde absolvoval Klar obě vyšší, tzv. humanitní třídy. Vyhraňovaly se jeho typické vlastnosti – bystrost, soudnost, výborná paměť a neobyčejná pečlivost a píle. Na procházkách ho bylo vidět jenom s knihou. Sám se naučil francouzsky, později italsky i anglicky, za což sklízel obdiv svého okolí. Byl premiantem, rád však každému pomohl. Měli ho rádi učitelé i spolužáci.
V listopadu 1779 (v šestnácti a půl roce svého věku) byl už na Karlově univerzitě, kde se stejným zápalem a pílí absolvoval filozofická studia. I zde si získal uznání svých učitelů a spolužáků. Už jako devatenáctiletý dosáhl hodnosti doktora filozofie a magistra svobodných umění Karlovy univerzity.
Rozhodl se stát knězem. Vstoupil do arcibiskupského semináře v Praze, kde byl ředitelem Josef František Hurdálek. Osvícenský a vlastenecký kněz, původem z Náchoda, později litoměřický biskup, který byl právě pro své vlastenecké a pokrokové názory Vatikánem i Vídní z Litoměřic odvolán. Mezi oběma muži vzniklo přátelství trvající po celý život. Klarova bezmezná svědomitost a důkladnost vedla k tomu, že studoval i po nocích, a tak se stalo, že po třech letech musel Aloys studia na základě zdravotního stavu následkem úrazu v dospívání a pro úplnou vyčerpanost opustit. Vrátil se k matce do Úštěku, zotavil se, ale ne natolik, aby mohl theologická studia dokončit. Rozhodl se tedy pro učitelství, neboť mu to jeho dosavadní studia umožňovala.
Dne 12. července 1786 byl přijat jako učitel gramatiky na litoměřické gymnázium, snad i proto, že mu dal skvělé doporučení Frnatišek Hurdálek. Na litoměřickém gymnáziu s dlouholetou tradicí působil Klar dvacet let. Učil zde společně s významným jazykozpytcem Josefem Jungmannem, který položil základy novému vývoji češtiny. Už za rok se stal profesorem humanitních předmětů. Byl výborným učitelem, velmi oblíbeným mezi žáky. Dovedl je nadchnout a získat pro přednášenou látku. Byl s nimi neustále ve styku. Chodili k němu do bytu, na procházky a on se zase zúčastňoval jejich her a zábav. Brzy se stal známou osobností a vysloužil si vážené přízvisko „otec Klar“.
Svými představenými i veřejností byl velmi uznáván a ctěn – Litoměřice ho jmenovaly roku 1801 čestným občanem, Hornolužická společnost nauk svým čestným členem.
V Litoměřicích se také 9. září 1800 oženil s Rosinou Schöenovou (jiný pramen uvádí Rosinou Vratislavovou z Mitrovic), dcerou obchodníka z Rumburku. Svatba se konala ve farním kostele v Žitenicích a obřad vedl jeden z jeho největších přátel, žitenický meteorolog, farář František Kreibich. Klarovým se narodilo pět dětí, z nichž se jen prvorozený Pavel Alois dožil dospělého věku. V roce 1803 manželé Klarovi adoptovali nalezené děvčátko, které pokřtili Rosina a příjmení zvolili úmyslně Aloys Klar Traugott(ová) – „Bohem svěřená“.
Počátkem 19. století konzervativní kruhy nelibě nesly Klarovy pokrokové aktivity, a tak byl zbaven třídního učitelství a stal se jen učitelem latiny. Rozhodl se Litoměřice opustit, a proto zažádal o místo profesora na univerzitě v Praze. Jeho přání se splnilo a v roce 1806 mu byla dekretem přidělena katedra řecké filologie a klasické literatury Karlo-Ferdinandovy univerzity.
Praha znamenala nejplodnější období jeho života. Brzy byl znám jako výborný učitel, neboť ve svých předmětech zavedl nové formy vyučování. Ve svém bytě a později v sále Klementina organizoval přednášky svých žáků na zajímavá témata jen proto, aby je naučil řečnictví a argumentaci. Populární byly závěrečné ročníkové přednášky jeho žáků, které se konaly vždy za účasti zástupců úřadů i občanstva. Na jeho výuku žáci vděčně vzpomínali.
Protože byl Klar ve své podstatě velmi jemný člověk, plný ohleduplnosti k druhým, hleděl vždy zmírňovat jakékoliv utrpení. Brzy byl znám jako ochotný podporovatel různých dobročinných spolků a podpůrných organizací. Klar byl patrně první, kdo povzbuzoval mladého Karla Hynka Máchu v jeho básnické činnosti a patrně ho i hmotně podporoval. Mácha si přízně velmi vážil a Klarovi věnoval báseň.
V roce 1830 založil Klar nadaci na podporu nemajetných umělců. Také štědře dotoval spolek pro podporu nemajetných studentů filozofie. Všechen příjem ze svých publikovaných prací a textů pro vysokoškolské studium věnoval těmto účelům.

Zpracoval Jiří Reichel

Dokončení v příštím čísle


Obsah

K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zakončení projektu
Spokojený a naplněný život bez zraku
Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma
Světluška rozděluje
Stopy 4 – Apríl!
Hřejivá zásilka 
Zima nás neodradila
Ocenění kamerové lupy
Chcete poslouchat zvukový popis televizních pořadů?
Mluvící televize
Pozvání na počítačový tábor
Motýli se vracejí
Mladinká harmonikářka
Aukce v knihovně
Děčínská kotva
Turnaj Qardo na obzoru
Nabídka rekreace
Černobílé problémy
Sychra přeborníkem Prahy
Pozvání na Memoriál Miroslava Vosoby


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 7 Duben 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zakončení projektu
Spokojený a naplněný život bez zraku
Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma
Světluška rozděluje
Stopy 4 – Apríl!
Hřejivá zásilka
Zima nás neodradila
Ocenění kamerové lupy
Chcete poslouchat zvukový popis televizních pořadů?
Mluvící televize
Pozvání na počítačový tábor
Motýli se vracejí
Mladinká harmonikářka
Aukce v knihovně
Děčínská kotva
Turnaj Qardo na obzoru
Nabídka rekreace
Černobílé problémy
Sychra přeborníkem Prahy
Pozvánka na Memoriál Miroslava VosobyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR