Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA , číslo 19, říjen 2023

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM
STALO SE: Kalendárium
Přehledně
Ráchel odstartovala zajímavou spolupráci
LIDÉ KOLEM NÁS: S Miroslavem Jurkovičem o práci v kartonážní dílně
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace ze Sociálně-právní poradny
Bílá pastelka 2023
V SÍTI: Nevidomý blogger o sobě, slepotě a jiných zajímavostech
POZVÁNKA: Dopis zájemcům o sborový zpěv z Vokál klubu
SPORT: Češi přivezli 3 medaile a 3 brambory z IBSA Světových her v Birminghamu
Zdeněk Barlok o IBSA Světových hrách
SOUTĚŽ: Vyhlášení výsledků soutěže
Nová soutěž


Bílá pastelka 2023


Sbírkové dny pro rok 2023 jsou 9. až 11. říjen. Tedy vlastně vzápětí, ale v době naší uzávěrky zbývá ještě skoro celý měsíc. Během těch uvedených tří dnů bude v ulicích více než 200 českých a moravských měst možné potkat přes 3500 dobrovolníků se sbírkovými pokladničkami a pastelkami jako poděkování za dar do sbírkové pokladničky.
Ony bílé pastelky – jsou i v jiných barvách, jen ta tuha je bílá – nám věnoval Lions Club International District 122 Česká republika a Slovenská republika. Dobrovolníci jsou rovněž připraveni, rekrutují se především z řad studentů středních škol, dále jsou to zaměstnanci a rodinní příslušníci SONS ČR, z. s., a také kolegové ze společnosti Tyfloservis o. p. s. a krajských Tyflocenter. Budou se pohybovat v ulicích měst, před obchodními centry, na autobusových a vlakových nádražích a na mnoha dalších místech.
Možná vás bude zajímat, že pro letošní sbírkové dny byl ve spolupráci se VOŠ grafickou a Střední průmyslovou školou grafickou v Praze vytvořen nový animovaný spot. Spot bude vysílán Českou televizí na přelomu září a října na všech jejich programech. Komentář video spotu, stejně jako rozhlasového spotu, namluvil Michal Dlouhý.
V Praze budou sbírkové dny zakončeny ve středu 11. 10. 2023 od 14 hodin již tradičním Koncertem pro Bílou pastelku, na kterém vystoupí zrakově postižení umělci – Miroslav Orság a The Braille Band, tvořený studenty a absolventy Konzervatoře a střední školy Jana Deyla v Praze. Dále vystoupí tanečnice irských tanců v podání tanečního souboru Coiscéim, hvězdou Koncertu pak bude zpěvák Richard Krajčo v doprovodu trumpetisty Nikolaose Grigoriadise.
Nejlepší, tedy prakticky nejúspěšnější, dvojice v jednotlivých krajích budou oceněny v Rezidenci primátora hlavního města Prahy ve čtvrtek 16. 11. 2023.
První ročník Bílé pastelky se v ČR uskutečnil v roce 2000. Byl první velkou veřejnou sbírkou formou kasiček pro zrakově postižené v ČR. Pro její konání bylo zvoleno datum inspirované Dnem bílé hole, tedy 15. říjen. Od roku 2020 je sbírka třídenní.

Jak to funguje?
Prodejce bílých pastelek, rovněž v několika barevných variacích, jak již bylo uvedeno, naleznete ve dnech sbírky ve dvou stovkách měst a obcí. Většinou jde o dobrovolníky z řad středoškoláků, ale pravidelně se zapojují také pracovníci oblastních odboček SONS, krajských středisek Tyfloservis a krajských TyfloCenter. K pastelce vám nabídnou také kalendářík Bílé pastelky na příslušný rok. Minimální cena pastelky je 30 Kč.
Prodejce poznáte podle triček s logem Bílé pastelky. Pokladničky, do nichž přispěvatelé vkládají svůj příspěvek, jsou opatřeny registračním číslem. Zároveň každá dvojice prodejců je vybavena plnou mocí od SONS, která prokazuje oprávněnost účasti na této akci. Pokladničky jsou po těchto třech dnech svezeny z celé republiky do Prahy, kde jsou otevírány a jejich obsah počítán.

Psí pokladničky – součást sbírky
Další formou sbírky Bílá pastelka jsou finance sesbírané z malých a velkých kasiček s maketami vodicích psů, které můžete potkat na různých místech po celé České republice. Například v obchodech s potravinami, aquaparcích, poštách a na dalších místech. Na stojanu psí kasičky naleznete i platební QR kód, díky kterému můžete udělat dobrý skutek i když u sebe právě nemáte drobné mince. Můžete nás tak podpořit celoročně prakticky kdekoli. V době uzávěrky tohoto čísla Zory přípravy na vrcholné dny sbírky právě probíhaly, a tak můžeme potvrdit, že v daný moment bude vše, jak má být.
Redakce a SONS ČR


Obsah

ÚVODEM
STALO SE: Kalendárium
Přehledně
Ráchel odstartovala zajímavou spolupráci
LIDÉ KOLEM NÁS: S Miroslavem Jurkovičem o práci v kartonážní dílně
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace ze Sociálně-právní poradny
Bílá pastelka 2023
V SÍTI: Nevidomý blogger o sobě, slepotě a jiných zajímavostech
POZVÁNKA: Dopis zájemcům o sborový zpěv z Vokál klubu
SPORT: Češi přivezli 3 medaile a 3 brambory z IBSA Světových her v Birminghamu
Zdeněk Barlok o IBSA Světových hrách
SOUTĚŽ: Vyhlášení výsledků soutěže
Nová soutěž


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 107, číslo 19, říjen 2023
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR, z. s.
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Redakce:
Šéfredaktorka: Daniela Thampy
Zástupkyně šéfredaktorky, administrace: Kateřina Rovenská
Redaktoři: Ilona Ozimková, Petr Mašek, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk, mgr. Kamila Blažková Koncová
Vychází dvakrát měsíčně, roční předplatné činí 100 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
STALO SE
Kalendárium
Přehledně
Ráchel odstartovala zajímavou spolupráci
LIDÉ KOLEM NÁS
S Miroslavem Jurkovičem o práci v kartonážní dílně
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Informace ze Sociálně-právní poradny
Bílá pastelka 2023
V SÍTI
Nevidomý blogger o sobě, slepotě a jiných zajímavostech
POZVÁNKA
Dopis zájemcům o sborový zpěv z Vokál klubu
SPORT
Češi přivezli 3 medaile a 3 brambory z IBSA Světových her v Birminghamu
Zdeněk Barlok o IBSA Světových hrách
SOUTĚŽV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR