Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA , číslo 19, říjen 2023

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM
STALO SE: Kalendárium
Přehledně
Ráchel odstartovala zajímavou spolupráci
LIDÉ KOLEM NÁS: S Miroslavem Jurkovičem o práci v kartonážní dílně
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace ze Sociálně-právní poradny
Bílá pastelka 2023
V SÍTI: Nevidomý blogger o sobě, slepotě a jiných zajímavostech
POZVÁNKA: Dopis zájemcům o sborový zpěv z Vokál klubu
SPORT: Češi přivezli 3 medaile a 3 brambory z IBSA Světových her v Birminghamu
Zdeněk Barlok o IBSA Světových hrách
SOUTĚŽ: Vyhlášení výsledků soutěže
Nová soutěž


STALO SE: Kalendárium


Podzim je doba nostalgie, sklizně, lásky i turistiky. Dnes potraviny dovážíme z různých koutů světa a sklizeň se nemusí zdát tak důležitá. Dříve však představovala záruku přežití tuhé zimy. Pro lesní zvířata tohle platí i dnes. Takovou veverku ale příroda slušně vybavila. V době, kdy tvoří zásoby na zimu, totiž vzroste její paměťové a emoční centrum v mozku až o 15 %. A proč je podzim druhý lásky čas? Podle průzkumu Facebooku si nejvíce lidí najde partnera či partnerku právě v tomto období. To je novina! Stejně to mají přece i mnohá zvířata. Typická je třeba jelení říje. Ovšem zhurta na to jde sibiřský křeček. Sameček se na podzim při páření běžně desetkrát zvětší. A turistika? K té lidi přitahuje měnící se příroda a její barvy.

Navštivme „Tyflopedický lexikon jmenný“ od Josefa Smýkala. 29. 9. 1999 zemřel Jaroslav Hronek, český tyfloped, zakladatel a první ředitel základní školy pro děti trpící tupozrakostí a šilhavostí v Kroměříži. Ve škole působil v letech 1951 až 1969. Tyflopedii také přednášel, na brněnské vyšší pedagogické škole, později i na Pedagogické fakultě v Olomouci. Ve Zlíně prosadil otevření ortoptické mateřské školy. Tato škola začala později přijímat i žáky nevidomé a slabozraké. V roce 1973 Jaroslav sice odešel do důchodu, ale přitom dále spolupracoval s pedagogicko-psychologickou poradnou ve Zlíně. Mimochodem, mrkněte na datum úmrtí ještě jednou. Má někdo z vás v datu narození tolik devítek?

Máme i příběh velmi silné osobnosti. 9. 10. 1832 se narodil Francis Joseph Campbell. Tento Američan si v dětství jedno oko vypíchl, a později ztratil zrak zcela. Toužil však, aby mu ztrátu vynahradilo vzdělání. Ač se zdálo, že hudba nebude jeho „šálkem kávy“, vyvinul velké úsilí a stal se jejím učitelem. Když měl ústav pro nevidomé děti v Nashvillu nedostatek žáků, vydal se je vyhledávat. Přitom poznal chudobu i ponižování černochů. Černošské děti vyučoval hudbě zdarma, stal se bojovníkem za jejich práva a přemýšlel o tom zřídit výchovný ústav pro nevidomé děti bez ohledu na jejich původ. Byl za to málem popraven a žena se s ním rozvedla. Krátce poté už ale byl vedoucím hudebního oddělení Perkinsova ústavu v Bostonu. Nevyhovovalo mu však podřizovat se jeho vedení. Odjel proto do Evropy. V Lipsku a v Berlíně dále studoval hudbu a prohlédl si mnoho ústavů pro nevidomé. Všude dle něho ale byla nesvoboda. Proto v Anglii spoluzaložil ústav „Royal College and Academy of Music“ a stal se jeho ředitelem. Zakrátko si získal velký kredit a král Edward mu udělil titul barona. Campbell nesnášel lítost. V roce 1880 ho jeden muž, kterému se nepodařilo zdolat Mont Blanc, nejvyšší horu Alp, politoval, že nevidí a že nemůže poznat krásu hor. Tak se vypravil do Švýcarska a spolu s průvodcem horu zdolal.

Jak vznikala naše nejznámější Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha? Kolem roku 925 kníže Václav I. založil na dnešních Hradčanech románskou rotundu. Základní kámen katedrály byl položen 21. 11. 1344 za účasti Jana Lucemburského i jeho syna, pozdějšího českého krále a římského císaře Karla IV. Právě on tu byl jako první český panovník korunován a o rozvoj stavby se významně zasloužil. Z Francie povolal architekta Matyáše z Arrasu a po jeho smrti (1352) Petra Parléře. V roce 1419 byla však stavba přerušena, 1421 vypleněna husity a 1541 vyhořela. Až v roce 1844 vznikla „Jednota pro dostavění chrámu svatého Víta“. Dokončením byl pověřen architekt Josef Mocker, který mu dal dnešní novogotickou podobu se dvěma věžemi. Slavnostní otevření ne zcela dokončeného chrámu se konalo 28. září 1929 u příležitosti svatováclavského milénia. Vnější dostavba byla ukončena v září 1938, interiér v důsledku německé okupace až po válce.
29. 9. 1938 pak proběhla konference v Mnichově. Den poté Československá vláda přijala Mnichovský diktát. Konkrétně se vzdala území s více než padesáti procenty německého obyvatelstva. Často se mluví o zradě, kterou vystihují slova „o nás bez nás“. Mnozí dnešní historici ale tvrdí, že prezident Edvard Beneš s postoupením našeho území bez boje souhlasil. Proč? Prý dobře věděl, že Československo, Anglie ani Francie není toho času na boj s Německem připravena. Zároveň však prý prozřetelně tušil, že válka brzy vypukne, a že Československo bude na straně vítězů. Mají tito historici pravdu, nebo platí, že „po bitvě je každý generál?“ Kdo ví?

A trochu muziky nakonec. Je jedním z nejlepších tenorů historie. Otec, povoláním pekař, ho ke zpěvu vedl od dětství. Ale jeho více zajímal sport, a tak řešil dilema, zda se stát fotbalistou, nebo zpěvákem. Hudba nakonec zvítězila a on vystudoval zpěv. V roce 1961 zpíval roli Rodolfa v Pucciniho opeře La boh?me. Měl úspěch, po němž následovala pozvání do západní Evropy i do USA. V roce 1972 zazpíval v Metropolitní opeře v New Yorku v představení La Fille du Regiment (Dcera pluku) devětkrát dvoučárkované „C“, a publikum si ho sedmnáctkrát vytleskalo zpět na pódium. Asi největší popularitu mu přineslo působení v týmu Tří tenorů, společně s José Carrerasem a Plácidem Domingem. Miloval ale i moderní hudbu. Koncertoval se Stingem, U2 nebo Bryanem Adamsem, čímž zpopularizoval klasickou hudbu. Luciano Pavarotti se narodil 12. října 1935. Tak si od něho pusťte třeba "Torna a surriento", "La donna e mobile", "Libiamo ne lieti calici", "La Mia Canzone Al Vento" nebo "O Sole mio".

Antonín Vraný


Obsah

ÚVODEM
STALO SE: Kalendárium
Přehledně
Ráchel odstartovala zajímavou spolupráci
LIDÉ KOLEM NÁS: S Miroslavem Jurkovičem o práci v kartonážní dílně
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace ze Sociálně-právní poradny
Bílá pastelka 2023
V SÍTI: Nevidomý blogger o sobě, slepotě a jiných zajímavostech
POZVÁNKA: Dopis zájemcům o sborový zpěv z Vokál klubu
SPORT: Češi přivezli 3 medaile a 3 brambory z IBSA Světových her v Birminghamu
Zdeněk Barlok o IBSA Světových hrách
SOUTĚŽ: Vyhlášení výsledků soutěže
Nová soutěž


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 107, číslo 19, říjen 2023
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR, z. s.
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Redakce:
Šéfredaktorka: Daniela Thampy
Zástupkyně šéfredaktorky, administrace: Kateřina Rovenská
Redaktoři: Ilona Ozimková, Petr Mašek, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk, mgr. Kamila Blažková Koncová
Vychází dvakrát měsíčně, roční předplatné činí 100 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
STALO SE
Kalendárium
Přehledně
Ráchel odstartovala zajímavou spolupráci
LIDÉ KOLEM NÁS
S Miroslavem Jurkovičem o práci v kartonážní dílně
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Informace ze Sociálně-právní poradny
Bílá pastelka 2023
V SÍTI
Nevidomý blogger o sobě, slepotě a jiných zajímavostech
POZVÁNKA
Dopis zájemcům o sborový zpěv z Vokál klubu
SPORT
Češi přivezli 3 medaile a 3 brambory z IBSA Světových her v Birminghamu
Zdeněk Barlok o IBSA Světových hrách
SOUTĚŽV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR