Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA , číslo 19, říjen 2023

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM
STALO SE: Kalendárium
Přehledně
Ráchel odstartovala zajímavou spolupráci
LIDÉ KOLEM NÁS: S Miroslavem Jurkovičem o práci v kartonážní dílně
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace ze Sociálně-právní poradny
Bílá pastelka 2023
V SÍTI: Nevidomý blogger o sobě, slepotě a jiných zajímavostech
POZVÁNKA: Dopis zájemcům o sborový zpěv z Vokál klubu
SPORT: Češi přivezli 3 medaile a 3 brambory z IBSA Světových her v Birminghamu
Zdeněk Barlok o IBSA Světových hrách
SOUTĚŽ: Vyhlášení výsledků soutěže
Nová soutěž


ÚVODEM


Milí čtenáři, nedávno jsem vám v úvodu Zory slibovala novinku v podobě hmatové přílohy.
Vy, kteří odebíráte Zoru v Braillově písmu, jste si už pravděpodobně všimli, že konečně došlo ke splnění tohoto slibu.
Tato příloha byla nejprve součástí časopisu Kontakty, které vycházejí v menším nákladu než Zora. Jednak jsme si sami potřebovali vyzkoušet, jak bude příprava obrázků probíhat, důležitá byla ale samozřejmě i stránka finanční.
Na začátku tohoto roku se nám podařilo získat dostatečné finanční prostředky na to, abychom mohli přílohu nabídnout i čtenářům braillské Zory. Povedlo se to díky iniciativě zástupkyně šéfredaktorky a naší redakční tajemnice Katky Rovenské. Patří jí za to velký dík.
Příprava a výroba grafiky je plně hrazena z daru nadace O2, který pokrývá 10 čísel této přílohy. Obrázky tedy můžeme s jistotou slíbit prozatím v tomto počtu. Věříme ale, že se nám nadaci podaří přesvědčit o smysluplnosti tohoto projektu i v budoucnu. Přáli bychom si, aby se grafická příloha stala součástí Kontaktů a Zory dlouhodobě.
Nabízí se otázka, budou-li haptické materiály dostupné i těm, kdo zmíněné časopisy v Braillu neodebírají, a jaká bude jejich podoba. Původně šlo „pouze“ o svazek s obrázky, který byl vložen do časopisu, v němž byly otištěny všechny doprovodné a popisné texty.
Abychom tuto přílohu tak říkajíc osamostatnili, budou doprovodné texty od nynějška přímo součástí sešitu. Ten se tak stává nezávislým na časopisech a bude si ho možné samostatně zakoupit v redakci Zory. Stejným způsobem postupně přepracujeme a doplníme i obrázky již vydané. O jejich dostupnosti vás budeme informovat.
Příjemné chvíle při četbě a hmatovém zkoumání našich časopisů za celý redakční tým přeje
Daniela Thampy


Obsah

ÚVODEM
STALO SE: Kalendárium
Přehledně
Ráchel odstartovala zajímavou spolupráci
LIDÉ KOLEM NÁS: S Miroslavem Jurkovičem o práci v kartonážní dílně
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace ze Sociálně-právní poradny
Bílá pastelka 2023
V SÍTI: Nevidomý blogger o sobě, slepotě a jiných zajímavostech
POZVÁNKA: Dopis zájemcům o sborový zpěv z Vokál klubu
SPORT: Češi přivezli 3 medaile a 3 brambory z IBSA Světových her v Birminghamu
Zdeněk Barlok o IBSA Světových hrách
SOUTĚŽ: Vyhlášení výsledků soutěže
Nová soutěž


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 107, číslo 19, říjen 2023
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR, z. s.
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Redakce:
Šéfredaktorka: Daniela Thampy
Zástupkyně šéfredaktorky, administrace: Kateřina Rovenská
Redaktoři: Ilona Ozimková, Petr Mašek, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk, mgr. Kamila Blažková Koncová
Vychází dvakrát měsíčně, roční předplatné činí 100 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
STALO SE
Kalendárium
Přehledně
Ráchel odstartovala zajímavou spolupráci
LIDÉ KOLEM NÁS
S Miroslavem Jurkovičem o práci v kartonážní dílně
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Informace ze Sociálně-právní poradny
Bílá pastelka 2023
V SÍTI
Nevidomý blogger o sobě, slepotě a jiných zajímavostech
POZVÁNKA
Dopis zájemcům o sborový zpěv z Vokál klubu
SPORT
Češi přivezli 3 medaile a 3 brambory z IBSA Světových her v Birminghamu
Zdeněk Barlok o IBSA Světových hrách
SOUTĚŽV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR